Skip to main content
  • Nieuws
  • “Bosplan Groen mag geen rem zijn op economische groei”

“Bosplan Groen mag geen rem zijn op economische groei”

  • 11/04/2018

Woensdag 11 april lanceerde Groen haar bosplan. Met het plan heeft Groen de ambitie om binnen de tien jaar 10.000 hectare bij te creëren in Vlaanderen. Daarvoor moeten de bestaande bossen groter worden en moet er 4.550 hectare stadsbos bijkomen. Zo moet iedereen op maximum vijf kilometer van zijn of haar woonplaats over een bos beschikken. Volgens Voka brengt deze doelstelling de economische ontwikkeling in gevaar. “We moeten realistisch blijven: als we in de toekomst dichter bij elkaar willen wonen, leven en werken dan moet er ook nog ruimte zijn om economische activiteit te ontwikkelen,” aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Ruimte wordt steeds schaarser in Vlaanderen. Versnipperd ruimtegebruik Reactie Hans Maertens op Bosplan Groenheeft er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat we verspreid zijn gaan leven, wonen en werken. De gevolgen laten zich voelen: steeds meer verkeer en files. Groen klaagt met haar bosplan aan dat ook de natuurgebieden steeds meer versnipperd zijn geraakt. Met haar plan wil de partij bepaalde bossen opnieuw met elkaar verbinden en bos bij creëren. Voka waarschuwt ervoor dat deze doelstelling niet in de weg mag staan van economische ontwikkeling. “De krapte op de arbeidsmarkt was nog nooit zo groot en de economie blijft aantrekken. Bedrijven hebben nood aan ruimte om uit te breiden en te investeren.”

Voka wijst erop dat meer dan 10.000 hectare industriegronden nog ongebruikt zijn om allerlei redenen zoals de scheefgroei tussen de regionale vraag en aanbod en (juridische) belemmeringen om terreinen te activeren. De helft van die 10.000 ha zal nooit gerealiseerd kunnen worden omdat het probleem niet te remediëren valt. “Het wordt tijd dat we een grondig debat voeren over hoe we de ruimte in Vlaanderen in de toekomst gaan gebruiken. Industriegronden die niet worden gebruikt, omdat ze bijvoorbeeld ongunstig gelegen zijn, moeten we schrappen en elders anders compenseren,” aldus Hans Maertens “Efficiënt ruimtegebruik en economische groei kunnen hand in hand gaan: we moeten er in de toekomst voor zorgen dat bedrijven zich op de juiste locatie kunnen vestigen met voldoende bereikbaarheid. Minder gunstige locaties kunnen een andere bestemming krijgen.”

Het debat over de toekomst van ons ruimtegebruik moet volgens Voka gevoerd worden in het licht van het toekomstige Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. “We moeten stoppen met ballonnetjes op te laten,” aldus Maertens. “Onze bedrijven hebben nood aan rechtszekerheid en aan perspectief. We hopen dan ook dat het toekomstige BRV de nodige houvast zal bieden en ervoor zal zorgen dat we op lange termijn werken aan een economische én ecologisch verantwoord ruimtegebruik in Vlaanderen. Zo’n project heeft het nodige maatschappelijke draagvlak nodig. Als we morgen dichter gaan wonen, leven en werken zal dit bij iedereen een mentaliteitsverandering vergen.”

Tom Demeyer - Woordvoerder Voka - tom.demeyer@voka.be - 0472 84 15 99

Contactpersoon

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant