Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Boeiende weken op komst voor het Europees industrieel beleid

Boeiende weken op komst voor het Europees industrieel beleid

  • 07/03/2023

Volgende week verschijnen heel wat initiatieven om de Europese economie en industrie sterk te houden binnen een internationale context. De op til staande initiatieven werden naar voren geschoven binnen de contouren van het Green Deal Industrial Plan dat voorgesteld werd door de Europese Commissie en worden nu geconcretiseerd. 

Concreet verschijnen op 14 maart de volgende initiatieven:

  • Net-Zero Industry Act 
  • De Europese wet inzake kritieke grondstoffen

Deze twee voorstellen zijn erop gericht om ook proactief – en niet enkel via regulering binnen het ‘Fit for 55’-kader – de cleantech-sector binnen de EU te stimuleren en de toegang tot kritische grondstoffen voor onze bedrijven te voorzien. Twee aandachtspunten brengen we hierbij graag naar voren.
 
Ten eerste moet volop ingezet worden op het versoepelen van vergunningen in de Europese Unie, een actiepunt dat zal worden behandeld in de voorstellen, maar des te belangrijk is voor Vlaanderen. Een aantal van de problematieken voor Vlaanderen rond vergunningen, hebben hun wortels in Europese regelgeving. Meer en meer zien we dat sommige beleidsdoelstellingen botsen met andere, zoals bijvoorbeeld het geval is met de energietransitie. Hopelijk kan dat al in een eerste fase van dit pakket aangepakt worden. 
 

Er moet volop ingezet worden op het versoepelen van vergunningen in de Europese Unie, een actiepunt dat sowieso aan bod zal komen maar des te belangrijk is voor Vlaanderen.

Maarten Libeer, expert internationaal ondernemen

Een tweede belangrijk aandachtspunt is het belang van het gelijk speelveld tussen de lidstaten. Er is sprake van een versoepeling van de staatssteunkaders, wat een serieus risico kan betekenen voor ons land – zoals ook duidelijk werd met de uitgekeerd energiesteun. Het debat over staatssteun en de subsidiewedloop die door de mondiale concurrenten wordt aangewakkerd, is een tweesnijdend zwaard. Onze topprioriteit moet zijn de integriteit van de interne markt te behouden. Een gebalanceerd compromis hierin is absoluut noodzakelijk.

Twee dagen later volgen dan de volgende drie initiatieven:

  • Herziening van de opzet van de interne elektriciteitsmarkt van de EU 
  • 30 jaar interne markt 
  • Strategie voor concurrentievermogen op lange termijn

Ook dit is minstens even belangrijk, gezien dit gaat over het competitief houden van de globale Europese economie. Ten eerste zijn de energieprijzen vandaag in Europa gevoelig gedaald, maar toch blijven we nog met een competitief nadeel zitten in vergelijking met bijvoorbeeld de VS. Daaraan wil het eerste initiatief wat doen, al lijken de posities tussen de lidstaten op dit moment ver uit elkaar te liggen.
 
Ten tweede wordt het pakket rond 30 jaar interne markt voorgesteld, een van de belangrijkste fundamenten van een Europees industrieel beleid. Hier liggen zeker kansen om ondernemen binnen de EU gemakkelijker en vlot te laten verlopen en dit moet een absolute prioriteit zijn voor de komende jaren.

Onderzoek en bevragingen tonen aan dat de complexe administratieve procedures en de verscheidenheid aan nationale voorschriften voor goederen en diensten een aanzienlijke last voor het bedrijfsleven blijven betekenen. Deze belemmeringen beïnvloeden de toegang tot de markt, beperken schaalvoordelen en beïnvloeden investeringsbeslissingen. Daarom is het van cruciaal belang dat de lidstaten de belemmeringen wegnemen die rechtstreeks verband houden met een gebrek aan coördinatie en harmonisatie en die op hun beurt de goede werking van de interne markt belemmeren.

Ten slotte wordt ook uitgekeken naar de strategie voor lange termijn competitiviteit van het Europese continent. Uit een discussiedocument kwamen strategische openheid ter ondersteuning van vrijhandel, betere regelgeving en innovatie naar voren. Deze pijlers zijn de juiste en bieden heel wat mogelijkheden op korte termijn. Respectievelijk moet worden ingezet op het afsluiten (ook intra-Belgisch!) en onderhandelen van nieuwe vrijhandelsakkoorden, het beperken en coördineren van green tape vereisten en ten slotte het versimpelen van de procedures voor innovatiemogelijkheden.

Als in al het voorgaande stappen kunnen worden gezet, is er zeker een belangrijke toekomst voor industrie in Europa en Vlaanderen. 

Contactpersoon

Maarten Libeer

Adviseur Internationaal ondernemen

imu - vzw - Altez