Skip to main content
 • Nieuws
 • BOARDROOM NIEUWS - Merkstrategie Voka

BOARDROOM NIEUWS - Merkstrategie Voka

 • 03/02/2020

“Wat betekent Voka voor de ondernemer? Wat is onze ‘why’, nu en in de toekomst?” Op die vragen wil het Managementcomité, samen met Hotel Hungaria, een antwoord krijgen door werk te maken van een merkstrategie. CC Communicatie zal het project aansturen, maar ook collega's account management, belangenbehartiging en sales zullen betrokken worden.

In een sterk veranderende en concurrentiële context, wil het Managementcomité het Voka-merk verder versterken met een uitgekiende merkstrategie. Voka focust hierbij op wat de entiteiten bindt, de rode draad en de eenheid in de verscheidenheid. Het motto is niet ‘be one’, maar wel ‘be as one’. Om die merkstrategie in goede banen te leiden, doet Voka beroep op Hotel Hungaria als strategische partner. 

Met deze oefening wil het Managementcomité:

 • een unieke identiteit en een sterk imago creëren om Voka neer te zetten met een persoonlijkheid die klopt met de dynamiek die er bestaat
 • een consistente tone of voice en look & feel uitwerken om herkenbaarheid en verbondenheid te creëren
 • Voka slim positioneren om de concurrentie samen voor te blijven vanuit de sterkst mogelijke positie

De merkstrategie zal in februari van start gaan. In vijf verschillende fases zal de merkstrategie bepaald worden. Er zal ook input gevraagd worden van collega’s uit accountmanagement, belangenbehartiging en sales. 

 1. Kick-off: scherp stellen van scope of work.
 2. Kwalitatieve research: in deze stap zullen er aparte gesprekken gevoerd worden met de 7 entiteiten. Tijdens deze gesprekken zal er op zoek gegaan worden naar zowel gemeenschappelijke punten als verschillen om zo een merkstrategie te bekomen die focust op ‘eenheid in de verscheidenheid’.
 3. Ronde tafelgesprekken: om de analyse van de kwalitatieve research af te toetsen met wat er effectief leeft bij de stakeholders van Voka.
 4. Brand Hotel Workshop: in deze workshop worden er keuzes gemaakt om tot de essentie van het merk Voka te komen.
 5. Merksleutel & masterstory: Op basis van de voorgaande fases werkt Hotel Hungaria een masterstory voor Voka uit. Een masterstory is het fundament van waaruit Voka al zijn verhalen gaat vertellen.

Het einde van de merkstrategie is voorzien voor eind april. Meer updates volgen nog. 

Tot slot brengen we de nieuwe merkidentiteit en het nieuwe merkverhaal tot leven in een opgefriste 'Brand Box'. Er wordt hier gekozen voor een pragmatische aanpak: de huidige huisstijl wordt niet geheel overboord gegooid, maar krijgt een opfrissing en wordt waar nodig bijgestuurd. Hotel Hungaria zal in drie stappen de 'Brand Box' uitwerken:

 1. Co-creatie workshop: in deze workshop wordt een analyse gemaakt van de huidige merkuitingen per entiteit en impact hierop door de nieuwe merkidentiteit.
 2. Creatie: voor het brandbook vertaalt Hotel Hungaria de verschillende masterstories naar logo's, opgefriste visuele identiteit, consistente tone of voice, audovisuele identiteit, templates voor verschillende mediadragers.
 3. Design: na de stap van het creëren, wordt de 'Brand Box' ook gedesigned.
IMU - vzw - Salesforce
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
AW_Welt_6stappenplan
Proximus
IMU - vzw - Altez
Van Roey - September
AW_Digitalisering
IMU - vzw - salesforce
IMU - VZW - multibureau
IMU - vzw - Bebat
Advertentie Festival van Vlaanderen
IMU - vzw - Bank van Breda