Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • “Biotechnologie is de nieuwe Belgische chocolade.”

“Biotechnologie is de nieuwe Belgische chocolade.”

  • 07/09/2018

De zorg- en welzijnssector staat voor de nodige uitdagingen maar toch beweegt er nog te weinig. Health Community, het netwerk voor de witte economie van Voka wil daarom de transformatie op gang trekken, beginnend met hun jaarlijks congres op 2 oktober. In deze reeks interviews laten zij – als vooruitblik op het congres – experten uit het veld aan het woord. Wij spraken met Tineke Van hooland.

Tineke Van hooland, Abb Vie

Tineke Van hooland is actief als External Affairs Director bij AbbVie. “Een dynamisch biofarmaceutisch bedrijf dat nu vijf jaar bestaat en actief is in 175 landen. Ons doel? Innovatieve behandelingen ontwikkelen voor patiënten met ernstige of complexe aandoeningen.” AbbVie is sterk innovatiegedreven. “Dat is ook nodig, willen we behandelingen vinden voor ziektes waarvoor nog geen oplossing bestaat. Dat is een uitdaging, maar ik ben heel positief. Over de hele zorg trouwens. We moeten op een positievere manier naar de evolutie kijken.”

Gezondheid als hoogste goed
“Mijn visie is dat de gezondheidszorg nog te vaak wordt gezien als een kost. Terwijl innovaties net een investering in onze gezondheid zijn. En dat is uiteindelijk toch het hoogste goed voor iedereen? Ik vind daarom dat we meer moeten focussen op de waarden en outcome voor patiënten. Hoe wordt de levenskwaliteit van de patiënt het best bevorderd? Dát moet het uitgangspunt zijn.”

“Maar hoe houden we ons gezondheidssysteem duurzaam? Ik denk aan een driesporenbeleid. Zo moeten we ten eerste sterker inzetten op preventie. Daar kunnen we nog veel stappen in zetten. Ten tweede wil ik de patiënt nauwer betrekken bij zijn zorg. En ten derde is het noodzakelijk om het belang van innovatie te blijven inzien. Betere medicatie, slim datagebruik en nieuwe technologieën zorgen dat de persoon met een zorgnood een zo normaal mogelijk leven kan leiden.”

“Er worden gelukkig al stappen in de juiste richting gezet”, merkt Van hooland op. “Zo is de slagzin van onze minister van Volksgezondheid ‘de patiënt centraal zetten’, en zijn er al pilootprojecten rond geïntegreerde zorg opgestart. Ook voor digitale technologieën is er budget uitgetrokken en krijgt mobile health extra aandacht. Alexander De Croo lanceerde in dat kader het initiatief Digital Health Valley. Het zijn impulsen waarop we moeten verder breien. Want er is zeker nog ruimte voor verbetering op alle vlakken en door alle stakeholders.”

De patiënt centraal
Voor Van hooland is geïntegreerde zorg een must voor de toekomst. “Het komt ook voor in het driesporenbeleid dat ik hiervoor al schetste. We moeten de persoon met een zorgnood betrekken, en daar leunt de geïntegreerde zorg heel nauw bij aan. Wie denkt dat zorg zonder integratie kan standhouden, die heeft in mijn opinie een verkeerde visie. We hebben een open aanpak nodig, waarin iedereen met elkaar praat en vertrekt vanuit de noden van de patiënt.”

“Vanuit ons bedrijfsstandpunt start dat door het beschikbaar stellen van geneesmiddelen. Maar zorg is meer dan dat. Een patiënt wil niet ziek zijn. Welke hulpmiddelen kunnen we aanbieden zodat patiënten niet altijd met hun ziekte bezig zijn? Zelf werken we al jaren met academici, patiëntenverenigingen en ziekenhuizen. Want samen sta je sterker. We vormen allemaal schakels met de persoon met een zorgnood als centraal punt. Elke schakel is belangrijk, dus ook wij als farmaceutisch bedrijf. Wij kennen onze medicijnen beter dan eender wie en dragen de juiste informatie uit naar zowel beleidsmakers, artsen als patiënten. “

Met dank aan technologie
“Innovatie is onmisbaar in het driesporenbeleid”, vervolgt Van hooland. “En dat wordt natuurlijk ondersteund door technologie en digitalisering. We boekten gelukkig al heel wat vooruitgang. Neem nu hepatitis C, vroeger een chronische ziekte. Vandaag kunnen patiënten wél genezen. Dat heeft een enorme impact op hun levenskwaliteit. En dat dankzij de wetenschap die vooruitgaat en mensen die met passie naar oplossingen zoeken. Als de mogelijkheden om te innoveren er zijn, kunnen we mooie dingen realiseren.”

“Om digitalisering optimaal te gebruiken in de zorg, hebben we nog twee dingen nodig. Iedereen denkt in eerste instantie aan technologieën maar ziet iets anders belangrijk over het hoofd: de juiste skills. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen op een correcte manier omgaat met die nieuwe technologieën? Zowel de patiënt, de arts als andere zorgverstrekkers. Het is een aspect dat we niet mogen vergeten.”

Daarnaast moeten de gedigitaliseerde data ook toegankelijk zijn voor de bevoegde instanties. Tegenwoordig beschikken we over heel veel data, maar die zijn niet altijd beschikbaar voor bijvoorbeeld ons als farmaceutisch bedrijf. Privacy is natuurlijk een must, daar wil ik niet aan raken. Ik heb het dan ook over geanonimiseerde data. We mogen ons niet achter de privacyregelgeving verschuilen. Want data dragen bij tot de verfijning van behandelingen en de levenskwaliteit. Het zou zonde zijn als data wel aanwezig zijn, maar niet benut worden. We willen geen kansen mislopen.”

Samen naar preventie
“Zorg gaat voor mij al lang niet meer alleen over ziektebehandeling. Er is een bredere benadering nodig. Laten we gaan naar gezondheidskunde in plaats van geneeskunde. Dankzij continue innovatie kunnen wij de duurzaamheid van ons zorgsysteem garanderen. Daar zijn investeringen voor nodig, maar ik ben ervan overtuigd dat er een Return On Investment uit voortkomt voor zowel de patiënt, zorgorganisaties als de overheid. Iedereen in de schakel van geïntegreerde zorg moet mee nadenken over hoe we preventie verder vormgeven. Ik kijk alleszins op een positieve manier naar de huidige evoluties. Op dat elan moeten we voortgaan.”

Bier, chocolade en… biotechnologie
“Iets dat in België vaak onderschat wordt, is het belang van biotechnologie”, vindt Van hooland. “Typisch voor ons Belgen is dat we te bescheiden zijn hierover. Maar het onderzoek en de productie in ons land is echt wereldtop. We worden wereldwijd erkend voor onze verwezenlijkingen. Daarom is die continue innovatie van noodzakelijk belang. Want zonder innovatie of onderzoek, zouden wij bijvoorbeeld niet zo ver staan in kankeronderzoek als nu. Dat mogen we niet uit het oog verliezen.”

“En daar mogen we best trots op zijn”, besluit Van hooland. “Als mensen aan België denken, denken ze in eerste instantie aan bier en chocolade. Maar ze zouden gerust ook eens aan onze zorg mogen denken. Biotechnologie is de nieuwe Belgische chocolade (lacht).” 

Even gedreven als Tineke Van hooland om de uitdagingen van de zorg- en welzijnssector aan te pakken? Denk met ons mee en schrijf je nu in voor het congres van Voka Health Community, dat plaatsvindt op 2 oktober 2018 in Brussel. Want samen kijken we anders naar zorg en welzijn en samen hebben we een breder en beter perspectief. Help mee transformeren!
 

imu - vzw - headoffice
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel