Skip to main content

Bingli: chatbot voor patiënten

  • 15/10/2019

Wat als artsen door middel van een chatbot hun patiënten beter kunnen voorbereiden op hun consultatie? De applicatie 'Bingli' maakt die gedachte werkelijkheid.

Tom Van De Putte: "Wist je dat een patiënt in Europa na 11 seconden onderbroken wordt door de dokter wegens tijdsdruk? Wij lossen dat probleem op door 70 tot 100% van de vragen van de arts op voorhand te stellen. Dat geeft als groot voordeel dat zowel de patiënt als de arts beter voorbereid zijn. We werken differentieel diagnostisch. Dat betekent dat we op basis van de antwoorden die de patiënt geeft op onze vragen, potentiële diagnoses berekenen voor de arts, ter ondersteuning van zijn beslissingen. Ten slotte lossen we een groot probleem van administratieve last op dankzij het feit dat de info die we verzamelen reeds gestructureerd en gecodeerd is."

Hoe kijken jullie vooruit naar 2024?

Tom Van De Putte: "Meer dan de helft van de wereldbevolking is minder dan 4 minuten tijd kwijt als ze een arts zien. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft bewezen dat een consultatie pas kwalitatief is vanaf 5 minuten. Dat wil zeggen dat meer dan de helft van de wereldbevolking geen kwalitatieve consultaties krijgt omwille van tijdsgebrek en of capaciteitsgebrek (er zijn te weinig artsen). Wij geloven dat technologie, artificiële intelligentie en digitale tools gebruikt moeten worden om het humane aspect van de geneeskunde terug te brengen. Maar er moet geen vrees zijn noch bij de artsen, noch bij de patiënten dat de arts vervangen gaat worden door computers. Wij menen dat de combinatie van de intelligentie van een computer en de intelligentie van een mens tot betere resultaten zal leiden."

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd