Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
 • Nieuws
 • Bij Lidwina dromen ze van de creatie van een ‘kansencampus’

Bij Lidwina dromen ze van de creatie van een ‘kansencampus’

 • 14/11/2023

Lidwina is een maatwerkbedrijf in Mol met meer dan 550 medewerkers in dienst, waarvan er 450 een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Lidwina biedt kwalitatieve dienstverlening voor verpakkingsopdrachten (ook open en gesloten voeding), groenzorg, assemblage, opdrachten voor het naai-en houtatelier en werkt bij de klant op locatie. Lidwina beschikt ook over de nodige kwaliteitslabels IFS, FAVV, Bio, QforWSE, ...

Na een grondige renovatie van de gebouwen van groenzorg is het nu de ambitie om een nieuwbouw te creëren voor een aantal van onze verpakkings- en assemblage-ateliers en het bijhorende magazijn. De verouderde productiegebouwen zullen in de toekomst afgebroken worden. Lidwina zal niet alle grondoppervlakte invullen, dus het lijkt logisch om die deels ter beschikking te stellen van bedrijven en organisaties die onze waarden delen. Vanuit onze missie creëerden we een nieuwe toekomstvisie voor de campus van Lidwina en het concept van de kansencampus was geboren. 

Waarom een kansencampus?

Jan Rotmans, een Nederlandse transitiefilosoof die al 30 jaar bezig is met klimaatverandering, stelt: “we leven niet in een tijdperk van verandering, we beleven een verandering van tijdperk”. Samenwerking en duurzaamheid worden in heel die transitie essentieel om wendbaar en weerbaar te blijven in een ‘VUCA-wereld’ (VUCA staat voor volatiel, uncertain, complex, ambigu). De ambitie van Vlaanderen om 80% tewerkstellingsgraad te bereiken staat tegenover een arbeidsmarkt die geconfronteerd wordt met uitval en schaarste. Lidwina wil als maatwerkbedrijf hier een actieve rol opnemen om medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt tewerk te stellen. We willen kansen creëren om door te stromen naar andere bedrijven en houden ook rekening met de terugval van medewerkers, die tijdelijk of definitief niet meer meekunnen. De kansencampus biedt een vangnet als mensen na een mislukt traject opnieuw zelfvertrouwen willen opbouwen.

"Met de kansencampus willen we een plaats creëren waar de mens geldt als maatstaf van het werk en niet waar het werk als maatstaf voor de mens gezien wordt."

Wat is de kansencampus?

De kansencampus is een ecosysteem waar alle relevante actoren interdisciplinair samenwerken om alle mogelijke drempels naar tewerkstelling of werkervaring te slechten. Deze actoren kunnen zowel fysiek als virtueel aanwezig zijn op de kansencampus. Wie wil werken moet geholpen worden en we voorzien om mensen gedurende een volledige loopbaan op te volgen. Die kansencampus is gebouwd op vier pijlers: tewerkstelling, persoonlijke ontwikkeling, inclusie en maatschappelijke relevantie via duurzaamheid en brede toegankelijkheid. Lidwina kiest er voor, als bijna 60-jarige, om zo de inhoudelijke en economische fundering te leggen voor de volgende decennia, zodat zij die verandering van tijdperk kan overleven. Dat is geen evidentie: het voelt soms een beetje als een brug bouwen terwijl je erover loopt. 

De 4 pijlers

 • Pijler tewerkstelling: een interdisciplinair team neemt alle mogelijke drempels naar werk weg opdat iedere persoon die wil werken ook kan werken. Door samen te werken met andere bedrijven of organisaties wil Lidwina een nog diverser aanbod aan werkvloeren creëren. 
   
 • Pijler persoonlijke ontwikkeling: deze wordt geboden door het realiseren van een VTO-campus (VTO: vorming, training, opleiding). Het behoud van competenties bij een vergrijzende populatie is daarbij evenwaardig aan groei. Via samenwerking wil Lidwina haar opleidingsaanbod uitbreiden bv. met de opleiding tot maatwerkcoach. Opleidingsinstanties zoals CVO HIK, VDAB, Groep Maatwerk, andere bedrijven met hun opleidingsaanbod, … zijn welkom om zich te vestigen op onze campus. 
   
 • Pijler diversiteit en inclusie: diversiteit is meer en meer een realiteit en vraagt vaak een aangepaste aanpak. Lidwina wil nog meer expertise ontwikkelen i.f.v. de begeleiding van deze nieuwe doelgroepen en deze kennis delen. Ook hier zoeken we samenwerking met organisaties die de juiste ervaring kunnen binnenbrengen. Het locatiewerk dat Lidwina-medewerkers verrichten op de werkvloer van klanten komt al erg dicht bij inclusie. Het is een ambitie om laagdrempelige werkactiviteiten te ontwikkelen voor organisaties die dagbesteding en begeleid werken aanbieden aan hun cliënten.
   
 • Pijler maatschappelijke impact maximaliseren: zo wil Lidwina een breed toegankelijke en levendige campus realiseren. Dit betekent dat we de duurzame gebouwen van de kansencampus maximaal toegankelijk maken als vergaderlocatie of evenementruimte, ook buiten de klassieke kantooruren. Onze campus mag bruisen van activiteit en zo bedden we Lidwina ook meer lokaal in. Lidwina droomt ervan om een bedrijfsrestaurant te installeren en misschien zelfs een sociaal restaurant. 

Uitdagingen: samenwerking en budgetten

Lidwina heeft altijd nauwe banden onderhouden met haar stakeholders en heeft door de jaren een mooie tewerkstellingscampus uitgebouwd. We hebben intussen reeds heel wat gesprekken met verschillende actoren gevoerd over de kansencampus. Er zal een groot engagement nodig zijn om dit alles samen te puzzelen tot een coherent ecosysteem. Ook het financiële plaatje wordt een uitdaging. Organisaties die we benaderen zijn enthousiast, maar geven vaak ook aan dat ze geen middelen hebben om hierin te investeren. Dus we zullen op zoek moeten gaan naar middelen: bij particulieren, bij overheden, bedrijven, … Onze eerste uitdaging is voldoende middelen te genereren om een projectcoördinator aan te werven. Voor meer info zie de website Lidwina.eu

Jouw advertentie in Ondernemers?

Adverteren via Voka Mechelen-Kempen

Klik hier
AW_Welt_6stappenplan
imu - vzw - Uzbrussel
Proximus

Artikel uit publicatie