Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Betere bedrijfsresultaten door bundelen van goederenstromen

Betere bedrijfsresultaten door bundelen van goederenstromen

  • 31/05/2018

Mobiliteit in Vlaanderen is een probleem. Wij weten het en ook u weet het. Dagelijks verliezen we uren aan productiviteit doordat ons mobiliteitssysteem niet aangepast is aan de manier waarop we leven en werken. En dan zwijgen we nog over de impact die onze hedendaagse mobiliteit heeft op het klimaat: carbon-emissies, geluids- en lichtvervuiling die wel degelijk een invloed hebben op de fauna. Ook de logistieke activiteiten van veel van onze bedrijven zitten mee vast in het mobiliteitsverhaal. Letterlijk. En daar kunnen we niets aan doen. Of toch?

U heeft er ongetwijfeld al iets over gehoord: het bundelen van goederenstromen. Europa, maar ook de Vlaamse overheid, benadrukt het belang van duurzame logistiek. Het gaat dan over decarbonisering, het reduceren CO₂-emissies, het doorbreken van de afhankelijkheid van olie, maar ook over het verminderen van congestie en geluidsoverlast én over het optimaliseren van multimodale logistieke ketens door het efficiënter gebruik van bestaande infrastructuur. Goederenstromen moeten in de toekomst op een maatschappelijk verantwoorde, milieuvriendelijke en toe- komstbestendige manier georganiseerd worden, met zo weinig mogelijk hinder tot gevolg.

'Ver van mijn bed!’, hoor ik u denken? Toch niet. Uiteraard zullen eerst de grotere ondernemingen op de kar springen, maar ook de gemiddelde kmo’er kan economisch en ecologisch voordeel halen uit een systeem dat goederenstromen bundelt. Zeker wanneer we gaan kijken naar bedrijventerreinen is het eigenlijk te gek voor woorden dat er vandaag niet meer bedrijven samenwerken om bepaalde logistieke processen te optimaliseren.

"Ook de gemiddelde kmo kan economisch en ecologisch voordeel halen uit een systeem dat goederen bundelt. Het is eigenlijk te gek dat er vandaag niet meer bedrijven(terreinen) samenwerken."
 

Proefproject

Voka Vlaams-Brabant werkte samen met vooraanstaande partners als VUB, UC Leuven-Limburg, het Vlaamse Instituut voor Logistiek (VIL) en POM Vlaams- Brabant aan een mogelijk project rond het bundelen van goederenstromen op het bedrijventerrein van Haasrode. GC Europe, Donaldson en Mazak stonden mee op de voorste rij. Met drie pioniers zouden we dus verschillende koeriersbedrijven aanspreken: DHL, TNT, enz…

Walter Bogaerts, operationeel verantwoordelijke van de vestiging van GC Europe: “In september 2014 hakten we de knoop door en kozen we voor TNT als logistiek partner. Sinds dan pikken ze goederen op in een soort melkronde bij de bedrijven. Eén van de voordelen ten opzichte van vroeger is dat we door deze manier van werken niet meer één, maar twee pickuptijden hebben per dag. Dit geeft een verbeterd werkcomfort voor diegenen die nog wat moeten verschepen of ontvangen. Het creëert flexibiliteit, zo je wil. Ook kunnen we veel meer goederen transporteren dan daarvoor, logisch ook als je twee keer zoveel bediend wordt. Uit onze ervaring blijkt dat er tot 39% CO₂-reductie is voor de deelnemende bedrijven. Door een lagere transportprijs en beperkter veiligheidsvoorraad in combinatie met een efficiënte interne organisatie dankzij schaalvoordelen resulteerde in dit project in een besparing van 33% op de logistieke kosten.”

Samen staan we sterker!

LogistiekOm alles in goede banen te leiden, zijn de koploperbedrijven een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om alles in goed banen te leiden. Zo staan zij ook veel sterker ten opzichte van leverancier TNT. Zelfs ondanks die eensgezinde aanpak, werkte TNT toch voor elk van hen een dienstverlening op maat uit. Niets dan voordelen dus. Walter Bogaerts: “Elk half jaar komen we samen om de samenwerking te bespreken en te evalueren en zo nodig bij te sturen. Tot dusver zijn we erg tevreden. We kwamen een paar kinderziektes tegen, maar die werden vlot uit het systeem gewerkt, niet in het minst dankzij de medewerking van onze logistieke partner.”

Stefan Pirard, European Parts Logistics Manager bij Yamazaki Mazak Europe NV: “Hoe meer bedrijven meedoen, hoe meer groene impact. Op lange termijn willen we naar een industriepark met elektrisch transport en mogelijk naar een lokale CO₂-neutrale logistieke hub. Dat geeft onvermijdelijk een verdere boost aan het groene aspect én aan de logistieke service. Dit project is voor ons een schoolvoorbeeld van hoe groene inspanningen effectief winst opleveren. Niet alleen financieel, maar ook op vlak van service, kwaliteit én mobiliteit.”

Inmiddels zijn er ook twee bedrijven bij gekomen, namelijk Procopia en Idewe. Bij Procopia luidt het: “Als kleine klant met een beperkt aantal zendingen is het
onmogelijk om goede prijzen te bedingen bij koeriersbedrijven. Door het bundelen van goederenstromen, kan ook Procopia genieten van enorme prijs- en schaalvoordelen dankzij onze ‘grote’ buren die mee in het project zitten. Go with the (goederen)flow!”

Wat brengt de toekomst?

Momenteel wordt er gezocht naar bedrijven die willen instappen om dit project op een volgend niveau te brengen. De werkgroep bundeling goederenstromen zal ook onderdeel uitmaken van de bedrijventerreinverenging C-Valley Leuven, waarmee wordt gestreefd naar de uitbreiding en het maximaal combineren van transportzendingen van en naar het bedrijventerrein Haasrode. Er is eigenlijk geen enkele reden om niet in te stappen!

Interesse om deel te nemen? Contacteer xavier.boonman@voka.be
 

Dit artikel verscheen in het maandelijks magazine Ondernemers, editie april 2018.

Proximus