Skip to main content
  • Nieuws
  • Bescherm je bedrijf in 5 stappen tegen fraude

Bescherm je bedrijf in 5 stappen tegen fraude

  • 07/03/2018

Vorig jaar publiceerde Voka de Voka Wijzer 'Fraudepreventie in uw onderneming'. Deze Wijzer gaat over de maatregelen die u kunt treffen om fraude te voorkomen en tijdig te ontdekken. Een antifraudebeleid dient ter compensatie van dergelijke zwakke plekken die elk bedrijf heeft, het ene bedrijf al wat meer dan het andere. Voka somt de 5 stappen op waarmee je je bedrijf kan beschermen tegen fraude. Binnenkort geven Voka Mechelen-Kempen en Voka Limburg samen met de experten van EBBEN Partners en Olislaegers & De Creus een infosessie over dit thema.

1. Ontwerp een samenhangend antifraudebeleid (fraud risk governance)

De directie ontwikkelt een visie die aangeeft hoe een goed renderend bedrijf kan worden gerund, alsook een strategie waarin is bepaald wat daarvoor zal worden ondernomen. Daarbij gaat het niet alleen om economische afspraken (wie, wat, wanneer, waarom) maar ook om afspraken over de stijl (hoe wel, hoe niet). 

Antifraudebeleid

2. Schat regelmatig het frauderisico in voor de eigen organisatie (fraud risk assessment) en beoordeel of er voldoende anti-fraudemaatregelen zijn genomen. 

Frauderisico-evaluaties zijn een sterke maatregel van effectief anti-fraudebeleid. Ze zorgen ervoor dat het bedrijf zijn antifraudebeleid kan aanpassen zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn of zwakheden worden vastgesteld. 

Risico bij fraude

3. Ontwerp en implementeer concrete preventie- en detectiemaatregelen (fraud control).

Verrassingscontroles en verrassingsaudits zijn een sterk element van effectief antifraudebeleid: bedrijven die verrassingscontroles en verrassingsaudits toepassen, lijden de helft minder schade door fraude dan bedrijven zonder deze maatregelen. 

Verrassing

4. Ontwerp en implenteer een frauderesponsplan (fraud response).

Het frauderesponsplan is een procedure die het beste lijkt op crisismanagement. Het bevat maatregelen die in de verste verte niet lijken op wat er dagelijks in het bedrijf gebeurt. Gelukkig maar: we hebben het dan ook over de uitzonderlijke omstandigheid van een vermoeden van fraude.

Fraude alarm

5. Volg regelmatig op of de getroffen maatregelen werken (monitoring).

Het is belangrijk dat regelmatig wordt vastgesteld of de ingevoerde antifraudemaatregelen nog bestaan en worden nageleefd. 

monitoring

 

Van plan om een anti-fraudebeleid in te voeren? Gebruik de VokaWijzer als gids om uw onderneming te beschermen tegen fraude.

Voka - KvK Mechelen-Kempen en Voka - KvK Limburg geven samen met de experten van EBBEN Partners en Olislaegers & De Creus een infosessie, die je attent maakt op de meest voorkomende types van fraude. Er graag bij zijn? Op 26/03 vindt deze in Mechelen-Kempen plaats (voor meer info klik hier) en op 27/03 in Limburg (voor meer info klik hier).

Contactpersoon

Sandy Panis

Content manager

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - OBD
IMU - vzw - Altez