Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Beliris middelen niet uitsmeren, wel focussen op mobiliteitsinvesteringen

Beliris middelen niet uitsmeren, wel focussen op mobiliteitsinvesteringen

  • 04/04/2022

Voka Metropolitan betreurt dat het Beliris-fonds te weinig focust op de nationale en internationale uitstraling van Brussel. De Beliris-miljoenen moeten volgens Voka geïnvesteerd worden in het verbeteren van de Brusselse mobiliteit. Door het uitsmeren van de middelen over de meest diverse en veelal lokale projecten schiet Beliris haar doel voorbij: de nationale en internationale uitstraling van Brussel opvijzelen. De Belirismiddelen voor de periode 2020-2022 bedragen 845 miljoen euro.

Transparantie zoek

Voka Metropolitan stelt zich vragen bij de transparantie waarmee de Belirismiddelen worden verdeeld. Een comité van federale en Brusselse ministers beslist in achterafkamers over de verdeling van de middelen. Transparantie over selectiecriteria ontbreekt. Nochtans is het Belirisfonds een belangrijke financieringsbron voor Brussel, en een stevige hefboom voor de hoofdstedelijke en internationale functie. Voka Metropolitan stelt voor om ook de andere gewesten te betrekken bij het Belirisfonds. De hoofdstedelijke en internationale rol van Brussel is een zaak van het hele land.

"De Belirismiljoenen moeten dienen om de rol van Brussel als nationale en internationale hoofdstad verder te versterken. Toch kiest het Beliriscomité er telkens voor om de middelen uit te spreiden over een tachtigtal veelal kleine en lokale projecten. Volgens ons zouden de Belirismiddelen doeltreffender kunnen worden aangewend. Daarbij is er nood aan een strategische visie en niet aan cliëntelisme”, zegt Jan Van Doren, directeur van Voka Metropolitan.

Mobiliteit

Mobiliteit is een belangrijke strategische hefboom voor de hoofdstedelijke en internationale functie van het Brussel. De Belirismiddelen moeten zoveel als mogelijk aangewend worden om de Brusselse mobiliteitsknoop te ontwarren. Denk daarbij aan investeringen in de metrouitbreiding en de aanleg van gewestgrensoverschrijdende fietsostrades.

Contactpersoon