Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Beliris-middelen focussen op mobiliteit

Beliris-middelen focussen op mobiliteit

  • 11/05/2023

Voka Metropolitan vraagt de middelen van Beliris te focussen op investeringen in de nationale en internationale rol van Brussel, en inzonderheid op mobiliteit en bereikbaarheid. De federale en Brusselse overheid keurden een nieuw pakket projecten goed voor de periode 2023-2024, voor een totaal bedrag van 771 miljoen euro. Die gaan naar een veelheid van projecten, die vaak lokaal zijn en niet stroken met het doel van Beliris.

Bij de oprichting van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest in 1989 werd voorzien in een samenwerking tussen de federale overheid en het Brussels gewest rond investeringen die de nationale en internationale rol van het gewest versterken. Deze samenwerking kreeg vorm in de organisatie Beliris, waar de federale en Brusselse regering samen beslissen over investeringsprojecten, die gefinancierd worden met federaal geld. Bij de jongste staatshervorming werd de jaarlijkse bijkomende investering vastgelegd op 125 miljoen euro (te indexeren).

De projecten worden vastgelegd in tweejaarlijkse programma’s. Het recent goedgekeurd programma 2023-2024 wordt gefinancierd met 279 miljoen euro vers geld. Samen met de overdracht van de vorige jaren bedraagt het beschikbare budget 771 miljoen euro.

De budgetten van Beliris worden verdeeld over 5 grote domeinen. In het jongste programma gaat een derde van het budget naar mobiliteitsprojecten. Meer dan een vijfde gaat naar stadsvernieuwing en nog eens een vijfde naar cultuur en sport. Investeringen in groene en publieke ruimtes zijn goed voor 9%, projecten in economie en opleiding krijgen 3%.

De nieuwe projecten betreffen onder meer de aanleg van een buitenzwembad (Becobad), van een regionale sporthal, de make-over van enkele grote straten, maar ook de renovatie van de musea in het Jubelpark en van de Heizelpaleizen, en de herinrichting van het Luxemburgplein. Daarnaast zijn er tientallen projecten die verder gezet worden, zoals de metrolijn 3, de herinrichting van het Schuman-plein, maar ook wijkcontracten en sociale huisvestingsprojecten.

Focus op mobiliteit

Voka Metropolitan hekelt het gebrek aan visie en focus in de besteding van de Beliris-middelen. "De Beliris-miljoenen moeten dienen om de rol van Brussel als nationale en internationale hoofdstad verder te versterken. Toch kiest het Beliriscomité er telkens voor om de middelen uit te spreiden over tientallen lokale projecten. De Belirismiddelen kunnen doeltreffender worden aangewend. Daarbij is er nood aan een strategische visie en niet aan cliëntelisme ten behoeve van lokale besturen”, zegt Jan Van Doren, directeur van Voka Metropolitan.

“Mobiliteit is een belangrijke strategische hefboom voor de hoofdstedelijke en internationale functie van het Brussel. De Belirismiddelen moeten zoveel als mogelijk aangewend worden om de Brusselse mobiliteitsknoop te ontwarren. Denk daarbij aan investeringen in de metro-uitbreiding, zoals de lijn 3, en de aanleg van gewestgrensoverschrijdende fietsostrades”, aldus Van Doren.