Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Belgisch Staatsblad telt opnieuw meer dan 100.000 pagina’s

Belgisch Staatsblad telt opnieuw meer dan 100.000 pagina’s

  • 29/12/2022

Iedere Belg wordt geacht de wet te kennen. Die vindt men in het Belgisch Staatsblad. In 2022 moesten we meer dan 100 000 pagina’s ‘kennen’. Er van uitgaande we 3 minuten per pagina nodig hebben, moesten we meer dan 208 dagen ‘lezen’. Voka – Kamer van Koophandel Limburg pleit al langer voor administratieve vereenvoudiging en minder maar betere regels die onze ondernemers ruimte geven om te ondernemen.

 Het Belgische Staatsblad is het officiële publicatieblad van wetten en decreten, Koninklijke Besluiten en besluiten van alle regeringen die ons land telt. Maar ook andere officiële berichten vinden hierin hun publicatie. Dit maakt dat het aantal pagina’s de maatstaf is voor het tempo waarmee regels en wetten  worden geproduceerd in ons land. 
 
Na een recordjaar in 2021 met maar liefst 127.000 pagina’s hebben we nu te maken met een daling van het aantal pagina’s die vergelijkbaar is met 2020. Echter, 100.000 pagina’s is nog steeds een zeer dik boek. Als we gaan kijken naar het begin van deze eeuw dan zien we dat we pas in 2013 voor de eerste keer de grens van 100.000 pagina’s overschreden werd. Ondertussen is dat al zes keer opnieuw gebeurd. Bijgevolg wordt het ambtenarenapparaat (en dus het overheidsbeslag) ook steeds groter om al die regels te controleren. De redenen voor de uitbreiding van het aantal pagina’s heeft vooral te maken met de groeiende internationale verdragen, staatshervormingen en vorig jaar ook corona. Regels zijn een middel, maar mogen geen doel op zich zijn, leerden we vorig jaar al.
 
Voka – Kamer van Koophandel Limburg pleit al langer voor administratieve vereenvoudiging. Dit om de publieke kosten te drukken én zowel burgers als bedrijven het leven makkelijker te maken. Zeker in tijden wanneer flexibiliteit voor die laatste groep onontbeerlijk is geworden. “We verwachten steeds meer van onze ondernemingen, niet in het minst rond flexibiliteit. Er zit heel wat innovatief vermogen in onze provincie en dat moet ondersteund worden door regelgeving, niet tegengewerkt. Regels moeten een bondgenoot worden om concurrentieel te blijven in binnen- én buitenland,” aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.
 
Heel wat van de bestaande wetgeving is kafka voor ondernemingen. Eeen voorbeeld: sommige bedrijven die niet onmiddellijk de naam van een geverbaliseerde bestuurder (bedrijfswagen) doorgeven, krijgen een tweede forfaitaire boete van €509,06. Voor privéwagens geldt dit echter niet en de sanctie wordt ook niet overal toegepast. Wie zelf nog bizarre wetgeving kent, vragen we om contact op te nemen met Voka KvK – Limburg. We willen deze in kaart brengen en vervolgens doen verdwijnen.  
 
Johann Leten: “De drang om overal regels voor te maken is bijna lachwekkend. Bijna, want in de realiteit is het eerder om te huilen. Daarom pleiten we ervoor dat nieuwe regelgeving simpelweg het doel vastlegt waarop gemikt wordt, zonder in detail te omschrijven op welke manier en met welke instrumenten dat bereikt moet worden. Een regelgeving die technologieneutraal is geformuleerd en de nodige vrijheid biedt over hoe de doelen worden gehaald, dat is de toekomst.”
 

bs

Contactpersonen

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

Proximus
imu - vzw - Altez