Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • België moet actieplan eenheidsmarkt steunen

België moet actieplan eenheidsmarkt steunen

  • 27/03/2019

De berichtgeving rond de Europese Raad van afgelopen week stond opnieuw quasi volledig in het teken van de brexit. Er stonden echter nog heel wat andere belangrijke zaken op de agenda. Zo heeft de Europese Raad de Commissie opgeroepen om een langetermijnactieplan uit te werken voor een betere uitvoering en handhaving van eenheidsmarktregels. Vlaanderen en België moeten hier hun volledig steun aan verlenen.

  • Vlaamse ondernemingen worden geconfronteerd met sterk verschillende regelgeving per Europese lidstaat.
  • Anderzijds komen goedkope goederen de EU binnen die niet voldoen aan de strenge Europese regels. 
  • Voka roept Vlaanderen en België op om mee te werken aan de uitwerking van een langetermijnactieplan voor een eenheidsmarkt.

Europese regelgevingDat de brexit de Europese Raad opnieuw zou domineren was geen verrassing. Een week voor de ultieme deadline van de onderhandelingen kon dit ook niet anders: de impact van de brexit is immers te groot om nu niet alles uit de kast te halen om alsnog een ‘no deal’ te vermijden. De Europese Raad heeft dan ook de wijze beslissing genomen om de deadline te verzetten naar 12 april. Nu is het weer wachten op het VK om knopen door te hakken.

Er stonden echter nog heel wat andere belangrijke zaken op de agenda van de Europese Raad die op de lange termijn ook van groot belang zullen zijn maar die nu ondergesneeuwd geraakt zijn ten gevolge van de brexitchaos. De Europese Raad heeft in het bijzonder de Commissie de opdracht gegeven om uiterlijk in maart volgend jaar een langetermijnactieplan op te maken in nauwe samenwerking met de lidstaten voor een betere uitvoering en handhaving van de eenheidsmarktregels. 

Voka juicht dit sterk toe aangezien dit een van de belangrijke aanbevelingen is die Voka naar voren schuift in zijn EU-memorandum. Zo pleit Voka in dat memorandum fors voor een gelijkaardige en volwaardige uitvoering en handhaving van Europese regelgeving. Vlaamse ondernemingen worden immers nog te vaak geconfronteerd met sterk verschillende regelgeving per lidstaat waardoor de centrale idee van een ‘eenheidsmarkt’ verloren gaat. Het grote probleem ligt hier overigens in de eerste plaats bij de lidstaten zelf omdat zij regelgeving in dit domein al te vaak slecht uitvoeren en handhaven. 

“De goeie leerlingen in de klas worden nu afgestraft omdat ze de regels van de eenheidsmarkt correct uitvoeren en handhaven.”

Dit kan overigens verstrekkende gevolgen hebben. Tot op vandaag geraken bijvoorbeeld goederen al te gemakkelijk de eenheidsmarkt binnen ook al voldoen ze niet aan Europese regelgeving. Dergelijke goederen, die vaak goedkoop zijn net omdat ze niet voldoen aan strenge Europese normen en regels, treden vervolgens in concurrentie met goederen die lokaal geproduceerd worden en wel voldoen aan deze normen en regels waardoor er geen sprake meer is van een gelijk speelveld. 

Eenzelfde logica geldt overigens voor intra-Europese handel. Indien een lidstaat bijvoorbeeld op eerder gebrekkige manier Europese regelgeving uitvoert en handhaaft dreigt dit de werking van de eenheidsmarkt te ondermijnen waarbij de goeie leerlingen in de klas afgestraft worden omdat ze de regels van de eenheidsmarkt correct uitvoeren en handhaven. 

De praktijk toont overigens dat Europese inbreukprocedures op dit vlak vooral worden gehanteerd indien een lidstaat faalt om Europese richtlijnen om te zetten in nationale regelgeving. Er wordt echter veel minder gekeken naar de praktische uitvoering en handhaving, wat minstens van even groot belang is. Het is immers gemakkelijk als lidstaat om regelgeving om te zetten maar te verzaken aan het toewijzen van de nodige financiële middelen, indien dit nodig zou zijn, om de regelgeving correct uit te voeren en te handhaven. 

Om deze reden is het van blijvend belang om in te zetten op een betere uitvoering en handhaving van eenheidsmarktegels, wat deze strategie van de Europese Raad beoogt. Voka roept dan ook Vlaanderen en België op om voldoende aandacht te schenken aan dit initiatief en mee te werken aan de uitwerking van deze strategie. Voka is alvast bereid om zijn steentje bij te dragen.

imu - vzw - obd
imu - vzw - recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce