Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • België mag (zeker nu) niet uit kernenergie stappen

België mag (zeker nu) niet uit kernenergie stappen

  • 22/02/2022

De federale regering moet terugkomen op de kernuitstap. Voka vraagt samen met de andere werkgeversorganisaties om ook na 2025 twee kernreactoren open te houden. Die verlenging is nog mogelijk, maar dan mag er geen tijd meer verloren gaan. Een politieke beslissing is eerder vandaag dan morgen noodzakelijk. Frank Beckx, directeur van het Voka kennis- en lobbycentrum legt uit. 

De context in ons land en in Europa is dermate gewijzigd dat het nu niet te verantwoorden is om in 2025 een volledige kernuitstap door te voeren. 

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne doet de energieprijzen vandaag stijgen. We hebben in de afgelopen maanden al een verdubbeling gekend van de internationale gasprijzen. 

Onze buurlanden hebben te kampen met eigen energietransitie- en productieproblemen waardoor hun exportvermogen onzekerder wordt.  

De context in ons land en in Europa is dermate gewijzigd dat het nu niet te verantwoorden is om in 2025 een volledige kernuitstap door te voeren.

Frank Beckx, Voka

De geplande gascentrales ter vervanging van de nucleaire capaciteit worden bovendien geconfronteerd met onzekere vergunningstrajecten.  

Al deze elementen leiden onder meer tot stijgende energieprijzen en onzekere bevoorrading. Dit leidt dan weer tot inflatie, loonaanpassingen en een competitiviteit die onder druk staat. 

We moeten nu resoluut kiezen voor zekerheid en daarom de twee jongste kernreactoren langer openhouden. Het FANC heeft bevestigd dat de nucleaire verlenging technisch gesproken nog mogelijk is. Al tikt de klok. Een duidelijke politieke beslissing is de eerste stap.  

We blijven daarnaast ook aandringen op de noodzakelijke bevoorradingscapaciteit in de vorm van hernieuwbare energie, vraagbeheer, een beperkt aantal flexibele gascentrales, ... De elektrificering van de samenleving (transport, gebouwen en industrie) zal immers gepaard gaan met een sterke toename van de elektriciteitsvraag. 

Contactpersoon

Frank Beckx

Directeur Kennis- en Lobbycentrum

imu - vzw - ovam