Skip to main content
  • Nieuws
  • België krijgt onvoldoende van Europa

België krijgt onvoldoende van Europa

  • 29/11/2017

Vorige week publiceerde de Europese Commissie een stevige waarschuwing over de Belgische begrotingsplannen als deel van het Europese stabiliteits- en groeipact. België dreigt op het strafbankje te belanden als het geen bijkomende structurele inspanningen levert om zowel het overheidstekort als de staatsschuld verder af te bouwen.

  • De Europese Commissie geeft België een waarschuwing voor zijn begrotingsplannen.
  • Ons land moest het begrotingstekort in 2017 en 2018 met telkens 0,6% van het bbp afbouwen.
  • Maar met een voorspelde afbouw van slechts 0,1% in 2017 en 0,3% in 2018 schiet België tekort.

De Europese Commissie stelde specifiek dat de ontwerpbegroting van België kan leiden tot een ‘significante afwijking’ van het aanpassingstraject in de richting van de vastgestelde middellangetermijndoelstelling.

Voor België werd die vastgelegd op een structureel begrotingsevenwicht, waarbij ons land geacht wordt het tekort af te bouwen met 0,6% van het bbp in zowel 2017 als 2018. Maar met een voorspelde afbouw van slecht 0,1% in 2017 en 0,3% in 2018 schiet België volgens de Commissie tekort.

Daarnaast stelt de Commissie dat de ontwerpbegroting te weinig informatie bevat om te analyseren of België de voorgestelde schuldreductiebenchmark zal halen. België is hier ook aan onderworpen aangezien het een schuldgraad heeft die rond de 105% van het bbp schommelt, wat ruimschoots boven de limiet van 60% van het bbp ligt die Europa heeft vastgesteld.

“Het structureel tekort zou de huidige regering serieus zorgen moeten baren.”

Met deze nieuwe analyse legt de Europese Commissie de vinger op de BelgischeBelgie & Europese unie wonde: hoewel onze economie het goed doet en sterke groeicijfers kan optekenen, slaagt ons land er niet in om naar een structureel begrotingsevenwicht te evolueren en onze staatschuld structureel af te bouwen.

Dat ons land slechte cijfers kreeg, is geen complete verrassing: de Belgische regering besliste immers al in april dit jaar om de doelstelling tot een begrotingsevenwicht uit te stellen naar 2019 in plaats van 2018.

Hoewel de bevoegde Europese Commissaris Pierre Moscovici reeds te kennen heeft gegeven dat België niet onderworpen zal worden aan sancties als gevolg van deze mogelijke ingebrekestelling, zou dit structureel tekort de huidige regering serieus zorgen moeten baren.

Zo biedt het huidige economische klimaat met sterke groei en bijzonder lage intrestvoeten een ideale bodem om eindelijk werk te maken van een begroting in evenwicht en een aanzienlijke schuldafbouw. Het is immers van belang dat België in deze voorspoedige economische tijden een voorsprong neemt en zo beter voorbereid is op mogelijk moeilijkere tijden in de toekomst. Daarnaast zullen de intrestvoeten vroeg of laat weer stijgen, wat een verdere negatieve impact op onze begroting zal hebben.

De grote uitdaging voor de Belgische regering vandaag is dan ook de uitgaven onder controle te houden en de schuld op een dalend traject te brengen, zonder de economische groei te fnuiken. Hiervoor moeten enkele belangrijke knopen doorgehakt worden. De Europese Commissie hamerde bijvoorbeeld in februari in het landverslag voor België dat extra pensioenhervormingen nodig zijn om de budgettaire houdbaarheid op lange termijn veilig te stellen. De kosten van de zorgsector die door vergrijzing nog verder zullen stijgen, dienen ook aangepakt te worden.

De Belgische regering heeft in de huidige legislatuur reeds een hele resem goede maatregelen genomen om de economische groei aan te zwengelen. Nu moet de kostenzijde aangepakt worden en dient België moedige beslissingen te nemen om de begroting op orde te krijgen.

Gilles Suply - Adviseur Internationaal ondernemen - gilles.suply@voka.be

Contactpersoon

Gilles Suply

Adviseur Europese Zaken & Internationaal Ondernemen

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd