Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • België blijft ver achter op de toplanden

België blijft ver achter op de toplanden

  • 01/10/2020

Het ziet er niet naar uit dat de noodzakelijke grondige hervormingen er zitten aan te komen. Meer dan waarschijnlijk blijft België de komende jaren ter plaatse trappelen in de internationale rangschikkingen (in het beste geval).

In het verleden slaagde België er meermaals met succes in om crisismomenten aan te grijpen om de economie en/of samenleving structureel te versterken. Na de Tweede Wereldoorlog legde het Sociaal Pact de basis voor de sociale zekerheid en het sociaal overleg, begin jaren 80 werd in Poupehan een breed herstelplan uitgewerkt om de beleidsfouten na de oliecrisissen recht te zetten en begin jaren 90 tekende het Globaal Plan het pad uit naar toetreding tot de euro.

Middelmatig

Corona zou de katalysator moeten worden om opnieuw zo’n grote stap te zetten om aansluiting te zoeken met de Europese top. Net voor corona bleek er op dat vlak nog heel wat ruimte voor verbetering. In internationale rangschikkingen komt België immers eerder als middelmatig naar voor. In de brede competitiviteitsrangschikkingen van WEF en IMD komt België respectievelijk op een 22e en een 25e plaats en in de globale innovatie-index ook op een 22e plaats. Daarnaast haalden we in internationale ranglijsten van geluk, menselijke ontwikkeling en milieu respectievelijk een 20e, een 17e en een 15e plaats.

Gemiddeld over deze zes internationale ranglijsten die een brede vergelijking maken over hoe landen er voor staan, haalt België een 18e plaats. Daarmee zitten we in de buurt van Frankrijk (17e), maar blijven we ver achter Duitsland (7e) en Nederland (4e). Die twee buurlanden maken samen met Zwitserland en de Scandinavische landen de top van deze samengestelde ranglijst uit. 

Als we deze crisis omzetten in een structurele versterking van onze economie, dan kunnen we een oplossing bieden voor belangrijke uitdagingen.

Bart Van Craeynest

Allicht heeft corona die ranglijsten niet al te veel veranderd. Het lijkt alleszins weinig waarschijnlijk dat België doorheen de crisis duidelijk gestegen zou zijn in de totale rangschikking.

Die ambitie zou moeten waargemaakt worden door het beleid. Als we ook deze crisis kunnen omzetten in een structurele versterking van onze economie, dan kunnen we zowel de huidige schade wegwerken als een oplossing bieden voor de belangrijke uitdagingen die ons sowieso stonden te wachten, zoals de vergrijzing, de systematisch vertragende welvaartgroei en de klimaatuitdaging.

Extra inspanningen

De Vlaamse regering kondigde deze week extra inspanningen aan op het vlak van arbeidsmarkt, overheidsinvesteringen, digitalisering en O&O. Dat zijn stappen in de goeie richting, hoewel de beloofde bedragen te laag blijven om de achterstand met de top dicht te rijden.

De nieuwe federale regering kondigde dan weer veel vage plannen aan voor hervormingen, o.m. arbeidsmarkt, fiscaliteit en productiviteit, maar kwam met weinig concrete maatregelen om onze economie op termijn structureel sterker te maken.

Het ziet er niet naar uit dat de noodzakelijke grondige hervormingen er zitten aan te komen. Meer dan waarschijnlijk blijft België de komende jaren ter plaatse trappelen in de internationale rangschikkingen (in het beste geval).        

Contactpersoon

Bart Van Craeynest

Hoofdeconoom

imu - vzw - headoffice
imu - vzw - obd
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel