Skip to main content
  • Nieuws
  • Beleidstaken uitbesteden? Het kan: 6 voorbeelden

Beleidstaken uitbesteden? Het kan: 6 voorbeelden

  • 13/04/2018

Gemeenten zijn binnen hun gemeentegrenzen bevoegd op heel wat beleidsdomeinen. Daarnaast voeren ze taken uit die hen door een 'hogere overheid' worden opgelegd. Voka verwacht dat gemeenten zich focussen op hun kerntaken en open staan voor initiatief en expertise uit de samenleving. Daarbij zouden ze zich systematisch de vraag moeten stellen of ze de taak verder 'in-house' blijven uitvoeren, dan wel of ze opteren voor een samenwerkingsformule of kiezen voor een uitbesteding. Uitbesteden kan, Voka geeft 6 voorbeelden.

Onderwijs

De gemeente Moerbeek besliste in februari 2007 om niet meer zelf in te staan voor het leerlingenvervoer, het zwemvervoer en de schooluitstappen, maar dit uit te besteden. Het college heeft dan ook beslist de eigen schoolbus te verkopen. 

Onderwijs met Michelle Obama

Afvalverwerking

De gemeente Sint-Genesius-Rode besliste in april 2017 niet in de intercommunale Intradura van Haviland te stappen voor de ophaling en verwerking van huishoudelijk afval. Het is volgens de gemeente goedkoper om met een private speler in zee te gaan. Daardoor zou de gemeente jaarlijks 50.000 tot 100.000 euro kunnen besparen.

Afvalverwerking

Groenonderhoud

De Nederlandse gemeente Amersfoort besliste in 2016 het groenonderhoud in vijf wijken en op twee bedrijventerreinen uit te besteden aan de Van de Haar Groep uit Wekerom, een regulier groenbedrijf. Een handvol medewerkers wordt gedetacheerd vanuit het sociale werkvoorzieningsbedrijf Amfors. Ze blijven voorlopig wel op de loonlijst. Die detachering is een tussenstap naar een volwaardig dienstverband bij een reguliere werkgever. Voor de gemeente betekent de uitbesteding een besparing. De begeleiding van de medewerkers gaat immers over op de tijdelijke werkgever. 

Groendienst

Cultuur

De Nederlandse gemeente Barneveld overwoog begin dit jaar de uitbesteding van de theaterfunctie aan een commerciële partij. De gemeente draagt nu jaarlijk 450.000 euro bij aan het theater. Dat bedrag kan structureel lager volgens Coulissen-Podium-exploitatie, dat al theaters in Bussum en Huizen beheert.

Theater

Evenementen

De gemeente Zwevegem koopt zijn kerstverlichting niet meer zelf aan. Dat leidde voor de gemeentediensten jaarlijks immers tot heel wat extra werk. Alles moest worden nagezien op de goede werking. Er moest worden bekeken of alle ophandingshaken nog intact waren, enzovoort. Daarnaast kwamen er ook nog indirecte kosten om de hoek kijken zoals het inhuren van een hoogtewerker en de vervanging van defecte lampen. De gemeente deed de oefening en kwam uit op een gemiddelde jaarlijkse kost van 32.000 euro. Vanaf 2016 kiest de gemeente voor een uitbestedingsformule. Een externe firma levert de verlichting, plaatst ze en komt snel tussen bij defecten. Door de uitbesteding vermindert de druk ook wat op de technische dienst van de gemeente tijdens de drukke eindejaarsperiode.

Christmaslights

Sport

De Nederlandse gemeente Oldebroek droeg begin dit jaar de exploitatie van haar zwembad over aan Sportfondsen Nederland. Sinds 1923 exploiteren zij zwembaden. De uitbesteding was noodzakelijk om een langer voortbestaan van het zwembad te garanderen.

Zwembad

Bovenstaande voorbeelden tonen aan dat het kan. Op www.vokakiest.be gaat Voka nog dieper in op het thema 'Focus op kerntaken', lees hier meer. 

Imu Salesforce
IMU Multiburo
ING
SD  Worx