Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • "Beleidsnota is solide startpunt voor regeerakkoord"

"Beleidsnota is solide startpunt voor regeerakkoord"

  • 12/08/2019

Voor Voka – Kamer van Koophandel Limburg is de beleidsnota voor de Vlaamse regeringsvorming een solide startpunt. “Maar we zullen pas een kritisch oordeel vellen op basis van het definitieve regeerakkoord. Dat zal gebeuren op basis van de tien topprioriteiten die we formuleerden in ons verkiezingsmemorandum”, zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten. 

jjll


“We staan weliswaar kritisch tegenover de aangekondigde interne Vlaamse staatshervorming. Het fuseren van kleine gemeenten is wat ons betreft een goede zaak, maar de afschaffing van de provincies juichen we niet toe. Het principieel vasthouden aan de afschaffing zal, zeker voor Limburg, niet tot een duurzame oplossing leiden. De socio-economische context van onze provincie heeft net baat bij een provinciaal bestuur. We hebben geen grootstad die de trekkers- en ontwikkelingsrol op zich neemt voor de Limburgse lokale besturen. Daarom moet onze provincie de regie gedeeltelijk in handen kunnen nemen.”  

Solide aanzet 

Ondernemersorganisatie Voka is opgelucht dat de Vlaamse regeringsvorming 78 dagen na de verkiezingen eindelijk in een stroomversnelling komt. Volgens Voka is de tijd voor de drie onderhandelende partijen meer dan rijp om nu snel en grondig werk te maken van een ambitieus en gedurfd Vlaams regeerakkoord. De startnota van informateur Bart De Wever getuigt voor Voka van economische en maatschappelijke ambitie en vormt alvast een solide aanzet. 

“De lat ligt waar we ze voor onze bedrijven gevraagd hebben: hoog boven de middelmaat en met focus op investeringen en innovatie. Nu is het aan de Zweedse partijen om niet langer te talmen en concrete maatregelen uit te werken om over die lat geraken”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

"De lat ligt waar we ze voor onze bedrijven gevraagd hebben: hoog boven de middelmaat en met focus op investeringen en innovatie"

Na de verkiezingen vroeg Voka een Vlaamse durfregering die de nodige hervormingen vooropstelt en excellentie nastreeft. In de startnota vinden de werkgevers de aanzet terug om te hervormen, meer te investeren, meer mensen aan het werk te krijgen, en een efficiënt en digitaal overheidsapparaat te ontwikkelen. “Vlaanderen heeft inderdaad het potentieel om zich te meten met Scandinavische landen en topregio te zijn binnen Europa. Nu moeten we dat ook waar maken. De startnota getuigt alvast van realistische en toch ambitieuze intenties om op dat niveau mee te spelen’, zegt Hans Maertens.

Doorheen de startnota is het volgens Voka duidelijk dat de bedrijven de motor blijven van welvaart, van innovatie en toekomstgerichte investeringen. Voka onderschrijft de ambitie van een investeringsregering die inzet op innovatie, digitalisering en nieuwe technologie. De verhoogde werkzaamheidsgraad, excellent onderwijs en een realistisch beleid op vlak van klimaat en energie wijzen eveneens op een toekomst- en ondernemingsgericht beleid.

Enkele hefbomen ontbreken

De startnota bevat volgens Voka heel wat interessante beleidslijnen, maar die moeten nu verder uitgewerkt worden in concrete maatregelen. Voka schaart zich achter de ambitie om de tewerkstellingsgraad op 80% te brengen, meer mensen aan het werk te krijgen en werken nog meer te laten lonen. 

“Dat kan volgens ons het best via een Vlaamse jobstimulans voor medewerkers in een lagere loonschaal. Vlaanderen moet en kan hier gebruik maken van zijn fiscale autonomie. Ook op vlak van mobiliteit zijn er tal van initiatieven vermeld en worden de noodzakelijke investeringen in infrastructuur en multimodaliteit gepland, maar missen we de slimme kilometerheffing. We zijn er nochtans van overtuigd dat dit een doeltreffend middel is om de fileproblematiek te verlichten”, aldus Hans Maertens. “Op vlak van onderwijs lezen we ook niets over duaal, noch over levenslang leren. Terwijl we het duaal leren uitgebreid en versterkt moet worden om onze jongeren meer en beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt en het levenslang leren cruciaal is om onze medewerkers blijvend op het nagestreefde excellentieniveau te behouden.”

Voka roept de drie onderhandelende partijen op om nu snel werk te maken van een Vlaamse regering. “De langste Vlaamse formatie is al een feit; het mag nu echt vooruitgaan. Voor september moet er toch een Vlaamse regering zijn, zodat we samen met alle geledingen in de maatschappij kunnen werken aan een economisch sterk en sociaal welvarend Vlaanderen”, besluit Hans Maertens.