Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Belangrijke stap gezet naar korting op transmissienettarieven

Belangrijke stap gezet naar korting op transmissienettarieven

  • 25/04/2024

Op dinsdag 23 april werd in de Kamercommissie Energie een amendement op de elektriciteitswet in eerste lezing goedgekeurd. Deze aanpassing van de elektriciteitswet maakt het mogelijk om kortingen in te voeren voor de transmissienettarieven. Dit zijn kosten die netbeheerder Elia oplegt aan netgebruikers o.a. voor toegang en aansluiting tot het transportnet en het behoud van het evenwicht daarvan.

De tariefmethodologie wordt goedgekeurd door de CREG. De tarieven zullen sterk in stijgende lijn gaan de komende jaren omwille van de grootschalige projecten die uitgevoerd worden in kader van netuitbreiding en -versterking. Een jaarlijkse studie van Deloitte op vraag van Febeliec toont aan dat de elektriciteitsprijzen voor industriële verbruikers in België al beduidend hoger liggen dan in de buurlanden, om nog maar te zwijgen van het verschil met andere continenten in de wereld. Dat komt mede door het feit dat buurlanden Frankrijk en Duitsland een korting tot 90% invoeren op de transmissienettarieven. Nederland had de korting tot vorig jaar. De schrapping ervan dit jaar, heeft al geleid tot het stilleggen van industriële sites.

Voka is dan ook al lange tijd pleitbezorger om bij ons ook zo’n korting in te voeren. Dit betekent een concrete invulling van de energienorm, die toch tot doel heeft om onze prijzen concurrentieel te houden minstens met de buurlanden. Grootverbruikers betalen miljoenen op jaarbasis zuiver voor de transmissienettarieven. Een structurele korting hierop, kan hun concurrentiepositie verstevigen. Dit is belangrijk, gezien het aandeel energie-intensieve bedrijven binnen diverse sectoren in onze industrie.

Concreet zette de Kamercommissie het licht op groen om een ‘openbaredienstverplichting’ in te voeren voor Elia die de korting die zij zullen geven op de transmissienettarieven, compenseert. Een studie uitgevoerd door de CREG moet vaststellen wie juist een concurrentieel nadeel kent en van welke aard dit is. Via Koninklijke Besluiten moet de korting nog meer invulling krijgen. Zo zullen er voorwaarden opgelegd worden voor bepaalde categorieën van industriële afnemers, namelijk dat de korting essentieel moet zijn om een daling van hun uitstoot van broeikasgassen te faciliteren en om de energietransitie te versnellen.

Ook de precieze doelgroep en de hoogte van de compensatie is nog te bepalen, al is er sprake van 60-80% korting, wat een budgettaire impact betekent tussen de 125 en de 160 miljoen euro. Dit is ten laste van de federale begroting en wordt dus niet doorgerekend aan andere netgebruikers, zoals bijvoorbeeld huishoudens of bedrijven aangesloten op distributienet.

Voka is tevreden met deze belangrijke stap. “Het voorstel van de federale regering om een korting in te voeren voor transmissienettarieven, is een deel van de oplossing om de concurrentiepositie van industriële bedrijven te herstellen. We pleiten er al lang voor, het staat in ons verkiezingsmemorandum en is cruciaal voor onze energie-intensieve industrie”, zegt Frank Beckx, directeur van het Kennis- en Lobbycentrum van Voka.

Nu roept Voka alle partijen in het federaal parlement op om deze goede en noodzakelijke maatregel niet nodeloos te vertragen zodat het nog definitief kan landen voor de ontbinding van het parlement. Dit betekent een structurele lastenverlaging voor de energie-intensieve industrie. De concurrentiepositie van onze ondernemingen verdraagt geen verder uitstel. Het is ook van belang om snel duidelijkheid te krijgen op de doelgroep en de hoogte van de korting. Ook moeten de voorziene voorwaarden werkbaar blijven om te kunnen genieten van de tariefkorting.

Contactpersoon

Yannick Van den Broeck

Adviseur Energie en Klimaat

Proximus
imu - vzw - Altez