Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Behoud de ambitie in de eindtermen

  • 01/12/2020

Wie denkt dat gedetailleerdere eindtermen zorgen voor eenheidsworst, gaat voorbij aan deze twee feiten. Ten eerste dat meer ambitie in de eindtermen noodzakelijk blijft en ten tweede dat de keuze voor een school meer afhangt van de manier waarop ze de eindtermen realiseert dan van de inhoud van de leerstof.

Het advies van de Raad van State is een zoveelste episode in de saga over de eindtermen. De opmerkingen over de omvang en gedetailleerdheid van de eindtermen geven munitie aan de onderwijskoepels in hun strijd tegen de overheid. Toch mag de Vlaamse regering niet te snel toegeven en moet men het ambitieniveau hoog houden, iets waar ook de Vlaamse sociale partners via de SERV achter staan. 

Het bedrijfsleven pleitte deze zomer ook al in een open brief voor ambitieuze eindtermen, met voldoende aandacht voor STEM en digitalisering om ons onderwijs toekomstbestendig te maken. De coronacrisis heeft aangetoond hoe belangrijk STEM en digitalisering zijn voor onze toekomst, dus die focus moet zeker behouden blijven voor het welzijn van onze maatschappij.
 

Ambitieuze eindtermen bieden scholen opportuniteiten om zich te onderscheiden in de manier waarop ze die realiseren. Dat is de echte vrijheid van onderwijs.

Jonas De Raeve

Ambitieuze eindtermen betekenen echter niet automatisch dat het onhaalbaar is voor leraren of dat scholen geen eigen accenten kunnen leggen. Het zal dus niet leiden tot een verschraling van het aanbod met ‘onderwijsfabriekjes zonder eigenheid’ of ‘verlammende doelen als dichtgetimmerde deuren’. 

Integendeel, een overheid die de inhoud bepaalt met sterke eindtermen als basis en via centrale toetsen meet of die basis gehaald wordt, schendt de vrijheid van onderwijs niet als ze tegelijkertijd ruimte geeft aan scholen om dit te realiseren.

Sociaal ondernemerschap in de scholen

Ouders en leerlingen kiezen nu al voor een school omwille van de specifieke aanpak en niet op basis van de koepel waartoe die school behoort. Dat sociaal ondernemerschap bij schoolbesturen moet verder aangemoedigd worden. 

Want er zijn vele andere zaken die een grote impact hebben op de beschikbare onderwijstijd. Zo kan er meer ruimte voorzien worden door de leerplannen slank te houden, de organisatie van het onderwijs aan te passen, in te zetten op geïntegreerd werken of hybride leren, eigen lesmateriaal te maken, de planlast terug te dringen, enzovoort.

Dat is ook essentieel zodat er bijvoorbeeld in het technisch- en beroepsonderwijs voldoende tijd overblijft voor sterke toegepaste vorming, praktijklessen en werkplekleren. 

Volop inzetten op STEM

Het klopt dus dat scholen meer mogelijkheden moeten hebben om een doortastend en duurzaam personeelsbeleid te voeren, om de digitale omslag te realiseren en om hen te versterken in hun beleidsvoering. Maar het klopt niet dat de eindtermen dat verhinderen. 

De verschillen tussen de onderwijskoepels zullen wellicht verder afnemen door ambitieuze eindtermen, maar dat biedt net opportuniteiten voor scholen om zich onderling te onderscheiden in de manier waarop ze de eindtermen realiseren. Dat is de echte vrijheid van onderwijs.

Net daarom moet de overheid nu ambitie tonen en volop de kaart trekken van STEM. Daarnaast moeten ook scholen mee op de kar springen om dit te versterken. Anders betalen we over tien jaar de rekening.

De Vlaamse regering moet snel met een oplossing komen zodat scholen aan de slag kunnen. De tijd dringt.
 

Contactpersoon

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

imu - vzw - Altez