Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Bedrijven mogen niet de dupe worden van de stijgende kosten van lokale besturen

Bedrijven mogen niet de dupe worden van de stijgende kosten van lokale besturen

  • 05/10/2022

In oktober wordt traditioneel de begroting besproken, ook van jouw gemeente of stad. Dat dit geen eenvoudige discussies zullen worden, heeft natuurlijk te maken met de stijgende kosten die eveneens een impact hebben op de werking van de lokale besturen. 

bedrijven mogen niet de dupe worden van de stijgende kosten van lokale besturen

Voka – KvK Limburg dringt er echter op aan om in het kader van de komende begrotingsgesprekken  bedrijven te ontzien van een verhoging van de bedrijfsbelastingen. In 2019 zagen we al een stijging van de algemene belastingdruk,  gevolgd door een stabilisatie in 2020 en zelfs een kleine daling in 2021. Toch zijn er verschillende Limburgse gemeenten die bedrijfsbelasting(en) verhoogden sinds het begin van de legislatuur. Daarnaast voorspellen de meerjarenplannen ook voor andere gemeenten een stijging richting het einde van de legislatuur. Kritisch kijken naar de lopende uitgaven en efficiëntie-oefeningen (o.a. via fusies) dringen zich op. 

Stijgende energieprijzen, bouwkosten en personeelskosten


Ook de lokale overheden kampen met de hoge inflatiecijfers die goed op weg zijn om de economische impact van de coronacrisis te overstijgen. In de eerste plaats is de stijgende energiekost een groot probleem. Enkel steden en gemeenten die in het verleden al geïnvesteerd hebben in energiezuinige infrastructuur voelen dit minder. Naast de energiekosten zijn ook de bouwkosten een streep door de rekening van veel gemeenten, met nog maar twee jaar te gaan in deze legislatuur. Een studie van Belfius over de lokale financiën van 2022 spreekt van een stijging van 25%. Tot slot zal de automatische loonindexering de lonen rond de 10% doen stijgen op een jaar tijd. Daarenboven kunnen de inkomsten die voortvloeien uit de stijgende lonen via de aanvullende personenbelasting echter pas volgend jaar geïnd worden.

Nieuwe belastingen als redmiddel


In totaal werd er in 2018 door alle Limburgse gemeenten samen €595.590.000 belastingen geheven. Op basis van de beschikbare meerjarenplannen zou dit in 2025 al €684.609.000 bedragen, oftewel 15% meer. Naast de klassieke belastingen zoals de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelastingen kunnen lokale besturen ook eigen bedrijfsbelastingen heffen. De meest voorkomende bedrijfsbelastingen zijn de oppervlaktebelasting, belastingen op drijfkracht en belastingen op masten en pylonen. Onder andere door deze specifieke bedrijfsbelastingen betaalden ondernemingen in verschillende Limburgse gemeenten sinds het begin van deze legislatuur al gevoelig meer belastingen. Voka – KvK Limburg ziet nu al dat verschillende gemeenten een nieuwe oppervlaktebelasting hebben geïntroduceerd die in de praktijk vaak een duurdere vervanger wordt van de bestaande bedrijfsbelastingen. We moeten voorkomen dat deze trend zich voortzet in de komende jaren. 

“Bedrijven kunnen een verhoging van de bedrijfsbelasting in deze precaire periode zeker missen.”

Geen precedent scheppen


Hoewel we begrip hebben voor de situatie van de stijgende kosten voor lokale overheden, geldt dit zeker ook voor bedrijven. Met de begrotingsbesprekingen voor 2023 dringt Voka – KvK Limburg erop aan om geen bijkomende belastinginkomsten te gaan halen bij de bedrijven. In het verleden is men ook al creatief geweest in het bedenken van allerlei bedrijfsbelastingen, maar in deze precaire periode kunnen bedrijven extra kosten zeker missen. De belastinginkomsten zullen de komende jaren sowieso stijgen door de koppeling aan de index. Bijgevolg moet er ook niet te gemakkelijk gekozen worden voor het uitstellen van investeringsprojecten en kunnen de lopende uitgaven zeker nog eens kritisch onder de loep genomen worden. Daarnaast dringt ook een efficiëntie-oefening zich op, onder meer in de vorm van fusies. Tot eind 2023 verbindt de Vlaamse overheid zich er nog toe om bij fusies een deel van de schuldenlast van de gemeente over te nemen. Daardoor kunnen lokale besturen meer investeren in de ondernemingen maar ook in de burgers. 

“We moeten voorkomen dat een nieuwe oppervlakte­belasting de dure vervanger wordt van bestaande bedrijfs­belasting.”

Globale lokale belastingen

Voka – KvK Limburg houdt de vinger aan de pols als het gaat over lokale fiscaliteit. Zo screenden we in 2020 al het belastingreglement van de stad Genk, waaruit bleek dat er verschillende gronden waren om de oppervlaktebelasting nietig te laten verklaren. Door het gebrek aan dialoog met het stadsbestuur en de naderende deadline heeft Voka – KvK Limburg samen met de andere Limburgse werkgeversorganisaties en enkele Genkse bedrijven daarom een verzoek tot nietigverklaring ingediend bij de Raad van State. De Raad van State ging akkoord met onze argumenten, waardoor de belasting al flink is gedaald. 

 

Meer weten?


Jonas De Raeve
Directeur Belangenbehartiging
jonas.deraeve@voka.be

Contactpersoon

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

Artikel uit publicatie