Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Bedrijven krijgen extra ademruimte na oproep Kamer

Bedrijven krijgen extra ademruimte na oproep Kamer

  • 16/04/2020

De recente oproep van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland naar de lokale besturen om ondernemingen tijdens de coronacrisis zo veel mogelijk te ondersteunen, is niet in dovemansoren gevallen. Steeds meer gemeenten verlenen bedrijven uitstel van betaling voor al ontvangen aanslagbiljetten én gaan tegelijk versneld over tot betaling van hun leveranciers. Een decreet maakt het voor lokale overheden sinds gisteren ook mogelijk om de opcentiemen op de onroerende voorheffing tijdelijk te verlagen, zoals de Antwerps-Wase Kamer eveneens had geopperd.

Met de juiste maatregelen de enorme economische impact van de coronacrisis bij alle ondernemingen zoveel als mogelijk verzachten: met dat doel lanceerde Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland einde maart een oproep naar de lokale stads- en gemeentebesturen in haar regio.
‘Om de continuïteit van onze ondernemingen te waarborgen en jobverlies te vermijden, vroegen we hen om een uitstel van betaling voor reeds toegestuurde belastingen en een tijdelijke verlaging van de onroerende voorheffing toe te kennen. Voorts wezen we de lokale besturen erop dat ze de cashflow van bedrijven mee kunnen bevorderen, door zelf facturen van leveranciers zo snel als mogelijk te betalen’, overloopt directeur Belangenbehartiging Dirk Bulteel de drie maatregelen die de Antwerps-Wase Kamer toen al nodig achtte ter ondersteuning van het lokale bedrijfsleven.

Op haar aandringen maakt een nieuw decreet het lokale besturen sinds gisteren mogelijk om voor het aanslagjaar 2020 af te wijken van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en zo hun onroerende voorheffing tijdelijk te verlagen. ‘Deze belasting is goed voor 45,4 % van de gemeentelijke belastingen in de regio Antwerpen-Waasland. Dankzij deze beslissing kunnen gemeenten bedrijven een belangrijke bijkomende buffer bieden om betalings- en liquiditeitsproblemen te voorkomen’, benadrukt Dirk Bulteel. ‘Er kan ook worden gekozen voor een vlakke verlaging die zowel burgers als rechtspersonen ten goede komt.’
Ook aan de overige twee voorstellen van Voka Antwerpen-Waasland hebben intussen al heel wat gemeenten gevolg gegeven. Zo hebben Brasschaat, Kontich, Lokeren en Sint-Niklaas de betaling van uiteenlopende retributies en belastingen al opgeschort. ‘Ook Boom, Hemiksem en Kapellen hebben zich hiertoe verbonden én tegelijk besloten om hun leveranciers versneld te betalen. Wij hopen alleszins dat nog andere gemeenten dit voorbeeld volgen’, stelt Dirk Bulteel tevreden vast.

Sommige gemeenten grijpen naar nog andere steunmaatregelen, zoals de uitgifte van geschenkcheques voor aankopen bij lokale handelaars en een aanvullende hinderpremie van 500 euro. Onder meer in Kalmthout, Zandhoven en Zoersel is dat het geval.

Contactpersoon

Dirk Bulteel

Directeur Belangenbehartiging

AW_Digitalisering
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
AW_Welt_6stappenplan