Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Bedrijfsafval: dit verandert op 1 januari

Bedrijfsafval: dit verandert op 1 januari

  • 28/09/2022

Vanaf 2023 moeten bedrijven verplicht op andere zakken overschakelen.

Vanaf 1 januari 2023 moeten bedrijven verplicht overschakelen op transparante zakken voor hun restafval. Zo kunnen de inzamelaars makkelijk en snel controleren op sorteerfouten.

De verplichting geldt alleen voor bedrijfsrestafval dat wordt aangeboden in containers, niet voor de selectief ingezamelde afvalstromen.

Welke afvalstromen bedrijven allemaal selectief moeten inzamelen, leest u op de OVAM-website.  

Samenstelling van de afvalzakken voor restafval

De mate van transparantie van de afvalzakken werd niet vastgelegd in VLAREMA. Het enige criterium is dat men doorheen de zak moet kunnen kijken om de inhoud ervan makkelijk te controleren op eventuele sorteerfouten. 

Graag herinneren we u aan de vastgelegde normen voor kunststoffen afvalzakken, die al langer gelden. Zo is het minimale gehalte aan gerecycleerde kunststof in afvalzakken vastgelegd op 80 % vanaf 1 januari 2021 en 100 % vanaf 1 januari 2025. In beide gevallen moet minstens de helft van het materiaal bestaan uit gerecycleerde post-consumer kunststoffen. Een geaccrediteerde instelling (zoals QA-CER of gelijkwaardig) moet met een certificaat de oorsprong en het gehalte van de gerecycleerde plastics in de zakken kunnen garanderen.

Uitzonderingen

Op deze verplichting van gehalte gerecycleerd materiaal gelden volgende uitzonderingen:

  • biodegradeerbare afvalzakken bestemd voor groen- of gft-afval 
  • afvalzakken voor risicohoudend en niet-risicohoudend medisch afval (RMA en NRMA)
  • afvalzakken bestemd voor asbesthoudende materialen 
  • afvalzakken bestemd voor bouwpuin
     

Contactpersoon

Katelijne Haspeslagh

Adviseur milieu & klimaat

imu - vzw - bebat
IMU - vzw - VDAB
imu - vzw - tijd
IMU - vzw - INNI