Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • BASF Antwerpen zorgt voor vergroening van de bedrijfsvloot

BASF Antwerpen zorgt voor vergroening van de bedrijfsvloot

  • 05/11/2020

De BASF-site te Antwerpen is de op één na grootste van de BASF-groep wereldwijd. Gunstig gelegen in de Antwerpse haven doet het tegenwoordig dienst als een zogenaamde Verbund Site. Een systeem waarbij de synergie tussen verschillende productie-installaties prioritair is. Bijproducten van de ene installatie gebruikt men bijvoorbeeld als grondstof voor een andere vestiging. Zo besparen ze op grondstoffen en energie en minimaliseren ze hun uitstoot. Bovendien leiden veel van de geproduceerde stoffen tot duurzame eindproducten, zoals rotorbladen van windmolens of energiezuinig isolatiemateriaal met een grote dichtheid. De ondernemingsleuze luidt dan ook ‘wij creëren chemie voor een duurzame toekomst’.

Tekst Michiel Bronckaerts - foto: BASF

Een gesprek met Peter Sterckx, Facility manager en Mobiliteitscoördinator bij BASF, wijst echter uit dat duurzaam ondernemen ook gepaard gaat met obstakels en uitdagingen. “Economisch gezien is onze ligging een meerwaarde, maar voor onze 3.300 medewerkers is het een ander verhaal. Door onze noordelijke ligging in de haven blijft mobiliteit een uitdaging. Er is bijvoorbeeld geen openbaar vervoer voorhanden. Om deze uitdaging op een duurzame manier aan te pakken hebben we een aangepast busvervoer voor onze medewerkers. Elke dag zetten we 33 bussen in om onze shift- en dagmedewerkers veilig van Antwerpen naar BASF te brengen. Daarnaast promoten we carpooling en hebben we voor ons personeel een fietsleaseplan uitgewerkt waar al de helft van onze medewerkers op instapte. De volgende stap is nu onze bedrijfsvloot zo duurzaam mogelijk maken”, verklaart Peter.

Vergroening bedrijfsvloot

Sinds 2018 maakt BASF werk van een CO₂-neutrale groei (Carbon Management Programma) wat zich onder meer vertaalt in een verduurzaming van de bedrijfsvloot. Voor Peter is dat haast vanzelfsprekend: “Naast de omvang van onze bedrijfsvloot is BASF ook een marktspeler als leverancier. We bouwen mee aan de ontwikkeling van efficiënte batterijen en nemen het voortouw op vlak van innovatie. Vandaag de dag hebben alle grote constructeurs ambities op vlak van vergroening en ook wij willen ons steentje daaraan bijdragen.”

Lagere Total cost of ownership

Daarnaast wil Peter ook rekening houden met de tendensen in de maatschappij. “De huidige en volgende generatie jongeren zal waarschijnlijk anders omgaan met mobiliteit dan wij. Een rijbewijs behalen of een auto bezitten, zal niet voor iedereen prioritair zijn. Wie toch een auto aanschaft, zal misschien ook sneller een duurzame optie overwegen. Hierdoor zullen hybride of full electric wagens alleen maar populairder worden. De inburgering van elektrische wagens is volop bezig, maar mag gerust nog versnellen. Het aanbod van bijvoorbeeld elektrische gezinswagens is momenteel erg beperkt en de prijzen zijn nog hoog. Kortom, de marge om te groeien is groot en daar liggen volgens mij tal van opportuniteiten.” Kiezen voor een al dan niet geheel elektrisch wagenpark gaat gepaard met een stevige kostprijs. Daarnaast is het van belang om dit te conformeren aan de noden van het bedrijf en de werknemers. “In vergelijking met benzine- en dieselwagens bedraagt de aankoopprijs van elektrische, plug-in hybride en aardgaswagens nog steeds meer, maar kijk je naar de total cost of ownership (TCO), dan wordt het een stuk interessanter. Door de fiscale wijzingen in 2018 is de aftrekbaarheid van diesel- en benzinewagens aanzienlijk verlaagd. De nieuwe meetmethoden voor CO₂-uitstoot versterken dit alleen maar. Mochten we de overstap naar groene(re) bedrijfsvloot niet maken, zou onze TCO op termijn 15% stijgen.”

Voka’s One-stop-shop

Ondanks de vele voordelen beseft Peter dat je ook kritisch moet blijven. Elektrisch rijden is niet aan iedereen besteed of staat er onmiddellijk voor open. Daarom namen ze deel aan Voka’s one-stop-shop-approach waarbij je als onderneming één contactpunt krijgt aangeboden om alle relevante informatie te verzamelen, begrijpen en vervolgens toe te passen op de eigen bedrijfsvloot. Peter licht toe waarom ze deelnamen. “Bij elke verandering die je doorvoert, is er nood aan communicatie. Dankzij de one-stop-shop kregen we de nodige bagage mee om onze eigen ideeën om te zetten naar de praktijk. Zo stelden we als het ware een elektrisch rijden voor dummies op om onze werknemers te informeren. Hierin lichten we schijnbaar vanzelfsprekende vragen toe, zoals: hoelaad je een wagen op, hoe snel kan je laden, wat verbruikt een elektrisch voertuig of welke impact heeft het rijgedrag van de bestuurder op het verbruik? Via de one-stop-shop bracht BASF Antwerpen het mobiliteitsprofiel van de bestuurders in kaart om vervolgens te onderzoeken welke en hoeveel profielen daadwerkelijk in aanmerking komen om elektrisch te rijden. “Door de gunstige uitkomst van de studie konden we onze bedrijfsvloot beginnen verduurzamen. Die telt meer dan 800 lease- en poolwagens. We zien dat 3 op 4 van de bestuurders effectief kiest voor een elektrisch voertuig, zij het plug-in hybrid of full electric. Daarom investeren we ook fors in de nodige laadinfrastructuur op onze site en kunnen de medewerkers een laadpaal laten installeren thuis.”

One-stop-shop groene bedrijfsvloot

De COVID-19-crisis dwong ons om onze manier van werken en onze mobiliteit op korte termijn drastisch aan te passen. Thuiswerk, online meetings, opleidingen ... zijn dagelijkse kost.

Het is dan ook hét moment om een aantal best practices te verankeren in onze organisaties: zo weinig mogelijk kilometers maken (lees: blijvend inzetten op thuiswerk waar mogelijk), zoveel mogelijk zich te voet of met de fiets verplaatsen, gebruik maken van duurzame wagens.

Het momentum is er wel, maar hoe pak je dat nu concreet aan binnen je organisatie? Voor AL je vragen hieromtrent en concrete begeleiding, kan je terecht bij onze ‘One-stop-shop’!

Deze samenwerking tussen Voka, Volta, UCLL, Provincie Vlaams-Brabant en Fleet360 (met de steun van de Vlaamse Overheid departement Omgeving) zorgt ervoor dat je hiermee praktisch aan de slag kan!

Wil je graag weten wat dit voor jouw onderneming kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact op met Kristien Depraetere via Kristien.Depraetere@voka.be – 0474/275.894

Duurzaamheid als noodzaak

Toch blijft de ambitie voor de toekomst duidelijk. “We willen onze elektrische vloot blijven uitbreiden voor zowel plug-in hybride als full electric modellen. De ambitie is om tegen 2030 over een volledig elektrische bedrijfsvloot te beschikken.” Op de vraag of verduurzamen noodzakelijk is, is Peter stellig. “Bedrijven die momenteel niet nadenken over duurzaamheid bevinden zich nog in een ontkenningsfase, maar zullen op termijn de realiteit onder ogen moeten zien en dit ook merken aan hun kostenbeeld.” Peter is ervan overtuigd dat de elke onderneming duurzaam kan ondernemen, ongeacht de draagkracht. “Er zijn tal van initiatieven zoals de one-stop-shop die laagdrempelig zijn en waarmee je op korte tijd veel advies kan inwinnen. Via een quick scan kan je tonnen informatie winnen over je mobiliteitsprofiel, TCO-evolutie en het infrastructuurluik. Je start er beter vandaag mee dan morgen.”

Over BASF Antwerpen

  • Al 50 jaar gevestigd in de haven van Antwerpen
  • Grootste geïntegreerde productiecentrum in België
  • 3.300 medewerkers en +50 productie-installaties
  • Productgamma: basischemie en gespecialiseerde chemicaliën, kunststoffen en voorproducten, veredelingsproducten en anorganica

www.basf.be/antwerpen

Proximus

Artikel uit publicatie