Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Bart Van Craeynest, Voka-hoofdeconoom: “De bedrijven dragen nog steeds de grootste lasten”

Bart Van Craeynest, Voka-hoofdeconoom: “De bedrijven dragen nog steeds de grootste lasten”

  • 12/01/2023

Voka-hoofdeconoom Bart Van Craeynest bekijkt de zaken vanop een zekere afstand, maar zelfs de meest nuchtere econoom ziet dat we in een netelige situatie zijn beland. Een boeiende babbel op het Voka-hoofdkwartier over de huidige economische toestand.
 

Wat doet een hoofdeconoom precies?

Bart Van Craeynest: “Hij volgt op hoe de wereldeconomie draait en denkt na over wat er anders en beter kan. Ik monitor continu de cijfers en statistieken die daaruit voortkomen en tracht die vervolgens behapbaar te maken voor de mensen van Voka. Ik volg ook op de voet welke veranderingen er optreden en hoe wij daarop moeten inspelen. We hebben een studiedienst van veertien mensen, elk met een specifiek domein (onderwijs, arbeidsmarkt, energie, …). Mijn taak is om vooral het grotere plaatje te bekijken. Daarnaast tracht ik ook om de stem van Voka te laten horen in het dagelijkse debat. Ik schrijf een tweewekelijkse column voor ‘De Tijd’ en een wekelijkse column op ‘Business AM’. Daarnaast volg ik de politieke interviews en debatten nauwlettend en probeer waar mogelijk advies te geven over zaken die volgens Voka van belang zijn.”

 

Bart Van Craeynest

Als je op dit moment een stand van zaken zou moeten opmaken, hoe staat België er dan voor? Wat zijn de belangrijkste thema’s die nu spelen?

“Op dit moment zitten we in een inflatiecrisis die van buitenaf op ons is afgekomen. We spreken zelfs over de hoogste inflatie sinds de jaren zeventig. Tijdens corona hebben we de wereldeconomie platgelegd, volledige sectoren vielen stil en iedereen begon de voorraden op te gebruiken. Maar toen hervatte de wereldeconomie veel sneller dan we hadden kunnen vermoeden. Door de oorlog in Oekraïne voelen we de energieschok bovendien extra hard. Voeg daar de gestegen grondstofprijzen aan toe en je weet dat het geen gemakkelijke periode wordt.”

We spreken over de hoogste inflatie sinds de jaren zeventig.

Bart Van Craeynest, hoofdeconoom Voka

In België komt daar bovendien de automatische loonindexering bij. Dit systeem is bedoeld om de werknemer te beschermen, maar het zorgt bij de bedrijven voor extra kosten.

“Klopt helemaal. Bij de invoer van de automatische loonindexering was het inderdaad de bedoeling om de werknemer een extra bescherming te bieden door zijn of haar loon automatisch mee te laten stijgen met de index. Eerst gebruikten een heleboel landen dat systeem, inmiddels is België samen met Cyprus, Malta en Luxemburg nog het enige land dat dit systeem blijft aanhangen. Luxemburg heeft het trouwens tijdelijk opgeschort. Het probleem is immers dat op het moment dat bedrijven het moeilijk hebben, de lonen ook moeten stijgen. Voor grote bedrijven is dat een serieuze extra kost die ze kunnen dragen in goede tijden, maar die hen de das kan omdoen in slechte tijden. Als we het vergelijken met de door ons omringende landen, stijgen onze lonen over een langere periode even snel als in de buurlanden. In Nederland, Frankrijk en Duitsland kunnen ze die stijging beter timen, dat kan bij ons niet. Gevolg? De bedrijven dragen de lasten op een moment dat het voor hen al moeilijk is.”

Vertrekken daarom sommige bedrijven uit België, denk je?

“Zeer zeker. Kijk maar naar de situatie in de jaren 90 met een aantal autobedrijven. Al is het niet altijd zo zwart-wit als ‘de bedrijven trekken weg omwille van de automatische loonindexering’. Soms zal een multinational, met vestiging in België, kiezen om niet extra te investeren in die Belgische vestiging omdat het moederbedrijf weet dat het hier moeilijk ondernemen is. Het gevolg daarvan is wel dat bedrijven die in België blijven die kosten kennen en kunnen dragen.”

Hoe zie jij 2023 tegemoet?

“Ik zou daar graag positief op antwoorden. Maar met de stijgende energieprijzen, de vergrijzing, de inflatie en tig andere uitdagingen komt er heel wat op ons af. Ik kan niet meteen zeggen of en hoe we dat gaan managen. Het ontbreekt ons vaak ook aan politieke moed om de juiste beslissingen te nemen. Iedereen weet dat politici een horizon van maximaal vier jaar hebben, maar laat de problemen die we het hoofd moeten bieden nu net zaken zijn die je op lange termijn moet aanpakken. België is nog steeds een land met een goed sociaal vangnet, waar degelijk onderwijs en dito innovatie mogelijk zijn. Ook die zaken komen meer onder druk te staan. Ik hoop echt dat politici dit inzien en het nodige doen.”

imu - vzw - obd 1
imu - VZW - Maattwerk

Artikel uit publicatie