Skip to main content
Map

AWDA wordt in lijn gebracht met DWU

  • 20/04/2022

In het Belgisch Staatsblad van 07.03.2022 werd de wet van 23.02.2022 gepubliceerd tot aanpassing van de algemene wet inzake douane en accijnzen aan het douanewetboek (AWDA) van de Unie en houdende diverse bepalingen

De wet vind je hier terug: https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl

Het grootste gedeelte van deze wetswijziging heeft betrekking op het in lijn brengen van de AWDA met de bepalingen van het douanewetboek van de Unie (DWU).  

Een geconsolideerde versie van de AWDA (met inbegrip van voornoemde wetswijziging) werd op 07/03 op de website van FisconetPlus gepubliceerd. 
 
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/doc…

imu - vzw - salesforce
AW_Digitalisering
imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
Proximus
Advertentie VanRoey- nov
AW_Welt_6stappenplan
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
imu - vzw - headoffice