Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Aviato: wat is de toestand van luchthavenpersoneel?

Aviato: wat is de toestand van luchthavenpersoneel?

  • 28/01/2021

Bij Aviato, het tewerkstellingscentrum van Brussels Airport, was het vorig jaar alle hens aan dek. Terwijl ze in precoronatijden moeite moesten doen om nieuwe werknemers naar de luchthaven te lokken, maken ze nu de omgekeerde beweging. Ze proberen mensen die al lang in tijdelijke werkloosheid zitten, te activeren door hen op te leiden of hen toe te leiden naar een job buiten de luchthaven. Maar dat loopt niet altijd van een leien dakje. “Het systeem van tijdelijke werkloosheid motiveert mensen onvoldoende om actief werk te maken van hun toekomst”, zegt Isabelle Borli, general manager van Aviato. 

Een job op de luchthaven, het spreekt bij vele mensen tot de verbeelding. En die verbeelding probeerde Aviato aan te spreken wanneer zij mensen warm maakte om op de luchthaven te komen werken. Maar toen de coronacrisis losbarstte, leek het er eerst op dat Aviato volledig stil zou vallen. De luchthavengebonden bedrijven zagen zich genoodzaakt een groot deel van het personeel – van kamermeisjes tot piloten – op tijdelijke werkloosheid te zetten. Nieuwe werkkrachten tewerk stellen was niet langer aan de orde.

Tijdelijke werkloosheid leek aanvankelijk een goed systeem om de eerste schokken op te vangen en mensen en bedrijven doorheen de crisis te sleuren. Maar na één a twee maanden kwamen toch al onvolkomenheden in het systeem bovendrijven. Isabelle Borli: “Heel wat mensen waren voor de eerste keer in hun leven tijdelijk werkloos. Omdat er geen uitzicht op beterschap kwam, raakten ze in paniek omdat ze vreesden op termijn hun facturen niet te kunnen betalen. Daarnaast kregen we ook heel wat vragen van werkgevers die maar een fractie van hun personeel werk konden bieden. Door beide groepen werd gevraagd naar alternatieven.”

Of het nu piloten zijn of kamermeisjes: sommigen zitten al bijna een jaar thuis.

Isabelle Borli, Aviato

Eigen aan heel wat luchthavengebonden jobs is dat er wettelijk gezien op regelmatige basis opleiding gevolgd moet worden. Gebeurt dat niet, dan krijgen de werknemers niet de nodige kwalificaties om de functie te mogen blijven uitoefenen. “Maar door de tijdelijke werkloosheid stelde zich op dat vlak een probleem”, zegt Isabelle Borli. “Wanneer de bedrijven de opleidingen zouden organiseren, dan waren ze in principe verplicht het loon van de werknemers uit te betalen. Maar doordat hun omzet vaak herleid was tot nul, konden daarvoor niet de nodige middelen vrijgemaakt worden. Wij zijn toen naar het bevoegde kabinet gestapt om toch opleiding te mogen organiseren voor mensen die in tijdelijke werkloosheid zaten. Dat mocht, maar werknemers konden wel niet verplicht worden. 

Met de sociale partners werd in sommige gevallen een compromis gesloten om de werknemers te stimuleren om opleiding  tijdens hun tijdelijke werkloosheid te volgen. Maar in de praktijk stelden we vast dat niet iedereen instemt. Wat tot een competentieverschil zal leiden bij het personeel en een bijkomende issue bij de bedrijven om al hun personeel op niveau te houden met hun wettelijke verplichtingen. Met het Nederlandse systeem van loonsubsidies, waarbij werkgevers financieel ondersteund worden om hun personeel op te leiden, te prospecteren of aan innovatie te doen, zou dat probleem zich niet stellen.”

Aviato voorziet dat van zodra de steunmaatregel van tijdelijke werkloosheid wordt afgebouwd, heel wat ondernemingen personeel zullen moeten laten gaan. “Vandaar dat we al heel snel hebben ingezet op acties om mensen aan een nieuw job te helpen. We gingen op zoek naar bedrijven buiten de luchthaven die wél veel handen te kort kwamen, zoals bpost, Pall of IPG. Tegelijk proberen we ook mensen die in tijdelijke werkloosheid zitten maar die op termijn misschien nog wel naar hun oude job kunnen terugkeren, tijdelijk aan de slag te krijgen. Op die manier kunnen ze hun koopkracht opkrikken en actief blijven op de arbeidsmarkt.”

Maar ook hier bleek het systeem van tijdelijke werkloosheid soms een spelbreker te zijn. “We zien een groep van TW’ers die het eigenlijk zo erg nog niet vinden om thuis te zitten met een uitkering die 70% van hun vroegere loon bedraagt. Sommige gaven bij een jobaanbieding zelfs aan dat hun uitkering bijna zo hoog was als het loon dat ze zouden ontvangen.”

Kentering

Gelukkig ziet Isabelle Borli in januari nu wel een kentering. “Er komt meer bereidheid om van job te veranderen of opleiding te volgen. Het lijkt alsof mensen met de start van het nieuwe jaar toch wat moedeloos worden over de epidemische toestand en in actie willen schieten.”

Voor Aviato is 2021 het jaar van de relance. “We starten met een audit bij de luchthavenbedrijven naar wat hun perspectieven zijn: hoe waarschijnlijk verwachten ze een herstructurering, ontslagen, nieuwe aanwervingen, hoe zit het met hun expertise, opleidingen, etc. We organiseren ook infosessies voor alle mogelijke profielen van mensen om hen te informeren over opleidingen of werk-naar-werk-transities. Laatst organiseerden we bijvoorbeeld een infosessie specifiek voor piloten. Ik was verbaasd dat meer dan veertig van hen hier naartoe kwamen. Zij willen de luchthaven doorgaans niet verlaten, maar staan wel open voor nieuwe functies. En tot slot willen we van de vrijgekomen tijd bij mensen en bedrijven gebruik maken om extra in te zetten op opleidingen rond digitalisering. Omdat we ook digitale opleidingen voorzagen, zijn we tot de vaststelling gekomen dat nog te veel mensen niet weten hoe een pc werkt of geen toegang hebben tot mail. Dat willen we remediëren.”

En wat als straks de crisis voorbij is en alle activiteiten weer volop kunnen draaien? Gaat Aviato dan de mensen die ze begeleid heeft naar een job buiten de luchthaven opnieuw naar de luchthaven moeten lokken? “De audit moet ons daar zicht opgeven. We willen op alle scenario’s voorbereid zijn.”
 

imu - vzw - recupel
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - obd
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel