Skip to main content

Aviato: Ready for take-off!

  • 18/12/2018

Op 20 november werd de nieuwe naam van Brussels Airport House bekend gemaakt: Aviato. Samen met die nieuwe naam krijgt de organisatie ook nieuwe kantoren en een nieuwe aanpak. Simon De Maeseneer, General Manager van Aviato, vertelt over de nieuwe start.

Tekst: Charlotte Max

Aviato


“In oktober 2013 werd Brussels Airport House ingehuldigd als een unieke ‘onestop’ dienst die alle informatie over de mogelijkheden van tewerkstelling en opleidingen op Brussels Airport centraliseert. Maar de naam Brussels Airport House bleek een beetje onduidelijk en mensen begrepen niet goed waar het voor stond”, vertelt Simon De Maeseneer. “Daarom hebben we beslist om samen met een communicatiebureau een nieuwe naam te zoeken en dan zijn we bij Aviato gekomen.”
 

Nieuwe strategie

Met de lancering van die nieuwe naam wil Aviato ook de nieuwe strategie benadrukken. “Aviato wil dé referentie worden voor kwalitatieve en duurzame tewerkstelling op en rond de luchthaven. Ons doel is om zo veel mogelijk werkzoekenden aan het werk te krijgen en ervoor te zorgen dat alle luchthavenbedrijven onze werking kennen en klant worden bij Aviato als zij een vacature of opleidingsbehoefte hebben.”

De werking van Aviato is dus tweevoudig. Enerzijds helpt het team van Aviato werkzoekenden om een job te vinden op of rond de luchthaven. Anderzijds ondersteunt het team ook werkgevers in hun zoektocht naar nieuwe werknemers. 

“Wij hebben een team van bemiddelaars en account managers die gedetacheerd zijn door VDAB en Actiris. De bemiddelaars ontvangen werkzoekenden uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië en begeleiden hen in hun individueel parcours. Soms kunnen we werkzoekenden meteen aan een job helpen, soms zorgen we ervoor dat ze gratis een korte opleiding kunnen volgen zodat ze de nodige vaardigheden verwerven voor een job”, licht Simon toe. 

“De accountmanagers zijn dan weer dagelijks in contact met de bedrijven om zicht te krijgen op hun rekruterings- en opleidingsbehoeften en om af te toetsen hoe wij als Aviato hen kunnen helpen om de geschikte medewerker te vinden of om een opleidingstraject mee uit te werken.”

Uitdagingen

“In het algemeen zijn er twee grote uitdagingen, zowel voor de werkgevers als voor de werkzoekenden, namelijk taal en mobiliteit. Werkgevers op en rond de luchthaven vragen een bepaald niveau van het Nederlands. Maar we zien dat er een kloof is tussen die vraag van de werkgevers en het aanbod op de arbeidsmarkt. Daarom proberen wij samen met VDAB, Actiris en onze andere publieke partners een oplossing te vinden door taalopleidingen aan te bieden.” 

“Maar ook mobiliteit kan soms een probleem zijn, omdat een aantal organisaties op en rond de luchthaven dag en nacht actief zijn. Als je een nachtshift moet doen, maar je hebt geen eigen vervoer, dan is dat soms moeilijk. Die uitdaging proberen wij op twee vlakken aan te pakken. Enerzijds bieden we aan de werkzoekenden uitleg over de mobiliteitsopties en maken we het hen zo gemakkelijk mogelijk om hun weg te vinden naar de luchthaven. Anderzijds is het één van onze ambities om bedrijven met een gelijkaardige mobiliteitsproblematiek samen te brengen om te bekijken hoe we via samenwerkingen naar flexibelere oplossingen kunnen gaan.”

Inauguratie aviato
Tijdens de inauguratie op 20 november openden Arnaud Feist (Voorzitter Aviato & CEO Brussels Airport), Didier Gosuin (Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke  Regering, belast met Economie en Tewerkstelling), Caroline Mancel (Adjunt-generaal-directeur van Actiris) en Fons Leroy (Gedelegeerd Bestuurder VDAB) de nieuwe kantoren. ©Evi Ramaekers

Unieke samenwerking

Voor Aviato zijn samenwerkingen essentieel. “De oprichters van Aviato zijn Actiris, VDAB, Brussels Airport Company, Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant, Beci, Provincie Vlaams-Brabant en SFTL. Het is heel uniek dat zowel arbeidsbemiddelaars, als werkgeversorganisaties, de luchthavenuitbater, de overheid en de sectorfondsen samen rond de tafel zitten. Die samenwerking is heel intensief, maar ook heel verrijkend. Het leuke is dat iedereen werkt aan hetzelfde doel. Iedereen ziet dat er heel veel vacatures zijn op de luchthaven en denkt na hoe we tot oplossingen kunnen komen door de krachten te bundelen.

En ook het interregionale aspect van die samenwerking is heel belangrijk. We zijn wel op Vlaams-Brabants grondgebied, maar de luchthaven is na de Antwerpse haven de grootste economische groeipool van het land. Dus een samenwerking over de grenzen heen is essentieel.” 

Meerwaarde creëren

“De grootste uitdaging voor Aviato is om effectief iets te kunnen doen aan de kloof die er op de arbeidsmarkt op de luchthaven is. We willen er in de toekomst in slagen om meer en meer vacatures in te vullen zodat we de druk bij de bedrijven kunnen verlichten en heel wat werkzoekenden een plaats kunnen geven op de luchthaven. Daarbij willen we vooral zorgen dat we meerwaarde creëren, zowel voor de werkzoekenden als voor de werkgevers. Het is onze bedoeling dat mensen echt een loopbaan kunnen uitbouwen op de luchthaven.”


Wist je dat:

  • Er dagelijks meer dan 20.000 mensen op Brussels Airport werken?
  • Er honderden verschillende beroepen zijn op en rond de luchthaven?
  • Er meer dan 260 verschillende werkgevers zijn?
  • Er meer dan 500 vacatures zijn voor jobs op Brussels Airport?

 


Meer info: www.aviato.be

Logo Aviato
 

Dit artikel verscheen in het magazine Ondernemers in de Brusselse Metropool, editie december 2018.