Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • “Automatiseren om mensen te ontlasten van zware taken”

“Automatiseren om mensen te ontlasten van zware taken”

  • 29/08/2022

Internationaal aanwerven, inzetten op interne opleidingen en ‘tapas learnings’ aanbieden, bij Atlas Copco wordt alles op alles gezet om de krapte op de arbeidsmarkt te slim af te zijn. Annick De Bakker en Karl Mast geven een woordje uitleg.

Hoe verloopt jullie selectie- en aanwervingsbeleid anno 2022?

Karl Mast: “Om die vraag te kunnen beantwoorden, moet je weten dat Atlas Copco wereldwijd 40.000 mensen tewerkstelt, verspreid over vier business area’s. Annick en ik hebben het voornamelijk over Atlas Copco Airtec. In zekere zin de vreemde eend in de bijt, omdat we hier 2.000 mensen werk bieden en wij de vier belangrijkste pijlers van Atlas Copco dus in één locatie verankerd moesten krijgen.”

Annick De Bakker: “Het is voor ons altijd moeilijk om voldoende goeie mensen te vinden, omdat we op zoek gaan naar zeer specifieke profielen. Niet alleen de hoogopgeleide technische profielen zoals ingenieurs, maar ook de systeemoperatoren zijn niet dik gezaaid in België. Wij kijken al een tijdje over de landsgrenzen heen en rekruteren geregeld mensen uit het buitenland. Daarnaast werken we ook nauw samen met hogescholen en universiteiten, ontwikkelen we spelvormen zodat kinderen spelenderwijs kennis kunnen maken met STEM-profielen (Science, Technology, Engineering and Mathematics) en intensiveren we sinds enkele jaren onze eigen interne opleidingen.”

Het is voor ons altijd moeilijk om zeer specifieke profielen te vinden

Annick De Bakker

Hoe pakken jullie die reskilling en upskilling dan concreet aan?

Annick: “Daar waar we vroeger nog heel erg vasthielden aan het belang van dat technische diploma, kijken we nu meer dan ooit naar de motivatie, de leerbaarheid en de soft skills van de kandidaat in kwestie. Zodra iemand heel erg graag bij Atlas Copco wil werken, die persoon leergierig is en over de juiste attitude beschikt om goed in teamverband te kunnen functioneren, laten wij die graag een van onze opleidingen volgen.”

Karl: “Wat de upskilling betreft, bieden we onze interne medewerkers sinds enige tijd de zogenaamde ‘tapas learnings’ aan. Die maken dat de medewerker in kwestie op eigen tempo, en vooral in de hoeveelheden die hij of zij op dat moment aankan, de nieuwe informatie tot zich kan nemen. Het heeft immers geen zin om heuse opleidings-trajecten aan te bieden aan een persoon die op dat moment tot over zijn oren in het werk zit.”

Met onze ‘tapas learnings’ kunnen medewerkers bijscholen op hun eigen tempo

Karl Mast

Is ook het automatiseren en robotiseren van de werkprocessen een manier om de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden?

Karl: “Zo zien wij dat niet. Als we bepaalde processen automatiseren is dat vooral om het werk voor onze mensen aangenamer en meer ergonomisch verantwoord te maken. We automatiseren dus niet om werkkrachten te kunnen uitsparen, maar wel om die mensen te ontlasten van al te repetitieve werkjes en fysiek zware taken.”

Wat kan de overheid doen om jullie taak enigszins te vergemakkelijken?

Annick: “Wij zouden erg blij zijn als werken in België op zich wat beter in de kijker gezet zou worden en als er, net zoals in de buurlanden, meer aandacht zou geschonken worden aan het promoten van STEM-jobs. Hoewel we begrijpen dat controle belangrijk is, zou de overheid ons het leven ook makkelijker kunnen maken door minder strenge regels op te leggen voor de tewerkstelling van niet-Europeanen. Tot die tijd zullen wij, samen met de hulp van partners zoals Voka, ons uiterste best blijven doen om op een zo creatief mogelijke wijze onze vele vacatures ingevuld te krijgen.” 

Contactpersoon

Sandy Panis

Content manager

imu - vzw - allianz
imu - vzw - FTI
imu - vzw - dieteren

Artikel uit publicatie