Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Autoluwe Vijfhoek vergt betere doorstroming kleine ring

Autoluwe Vijfhoek vergt betere doorstroming kleine ring

  • 05/04/2022

Op 16 augustus gaat het nieuwe circulatieplan van de stad Brussel voor een autoluwe Vijfhoek van start. Voka Metropolitan kan zich vinden in de doelstelling van minder doorgaand autoverkeer in het centrum, maar dringt aan op begeleidende maatregelen om een verkeersinfarct rond het centrum te vermijden. De doorstroming van verkeer langsheen de kleine ring dient verzekerd, evenals voldoende parkings van waaruit het centrum kan worden bereikt.

De stad Brussel heeft een circulatieplan uitgewerkt met de dubbele ambitie om enerzijds doorgaand autoverkeer in de vijfhoek te weren of te ontmoedigen, anderzijds om bestemmingsverkeer wel mogelijk te houden. 

Dat gebeurt door het transitverkeer uit de handels- en woonwijken te halen en te begeleiden via de kleine ring. Daartoe worden tal van straten éénrichting, verkeerslussen georganiseerd, of verkeersfilters voorzien waar personenwagens niet door kunnen. Bezoekers van de Vijfhoek worden via bestemmingslussen naar de dichtstbijzijnde parking geleid. Daarnaast worden verplaatsingen te voet, met de fiets en het openbaar vervoer binnen de Vijfhoek gestimuleerd.

Het circulatieplan van de stad Brussel kadert in het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move. Dat plan is er op gericht minder autoverkeer in de stad te hebben, en meer ruimte voor voetgangers en fietsers. 
 

Testperiode met begeleidende maatregelen

Voka Metropolitan dringt er op aan om de effecten van het plan goed in kaart te brengen. Waar dreigen nieuwe sluipwegen en bottlenecks? Ook is een testperiode nodig, waarna kan worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgestuurd. 

Tevens zijn begeleidende maatregelen nodig. Zo dient het gewest de doorstroming van verkeer op de kleine ring te verzekeren. “De stad-Brussel wijst transit verkeer door naar de kleine ring. Intussen is het beleid van het Brussels gewest er op gericht doorgaand verkeer in de agglomeratie naar de (grote) Ring te verleggen. Maar intussen is de kleine zowel als de grote ring op vele momenten verzadigd. Een globale aanpak van de mobiliteit in de hele metropool is dringend nodig”, aldus Jan Van Doren, directeur Voka Metropolitan.

Verder moeten automobilisten goed geïnformeerd worden over alternatieven voor transitverkeer, die reeds vanaf de poorten van de agglomeratie moeten duidelijk zijn. Het bestemmingsverkeer dient geleid te worden naar parkings, waarvoor voldoende parkeercapaciteit wordt voorzien. Ook  dient de belevering van bedrijven te worden verzekerd.

Meer info over het circulatieplan van de stad Brussel: Good Move Vijfhoek: alles over het nieuwe circulatieschema | Stad Brussel

Circulatieplan stad Brussel