Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • “Artsen stimuleren om budgettaire verantwoordelijkheid te nemen”

“Artsen stimuleren om budgettaire verantwoordelijkheid te nemen”

  • 07/09/2022

Op woensdag 28 september organiseert Voka Health Community haar jaarlijks congres “Meer waarde - Integraal en preventief samenwerken”, met als centrale thema "financiering en betaalbaarheid van onze gezondheidszorg". Er wordt ingegaan op de vraag hoe we het systeem gefinancierd blijven krijgen én betaalbaar houden, en dat vanuit het perspectief van de gebruiker én de zorgondernemer. In de aanloop naar het congres interviewen we alvast verschillende toekomstdenkers, die hun visie geven op het onderwerp. Deze week: Pieter Boudrez, Public Affairs Director bij Medaxes.
 

20 jaar al werkt Pieter Boudrez in de healthcare sector. Als consultant hielp hij ziekenhuizen, farmabedrijven en publieke instellingen reorganiseren. De laatste 6 jaar zet hij al die ervaring in bij Medaxes, de Belgische koepelorganisatie van zo’n 15-tal geneesmiddelenbedrijven die willen bijdragen tot een voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg. “Daar werk ik op het spanningsveld tussen politiek, administratie en bedrijfsleven”, duidt hij.

De missie van Medaxes is om kwaliteitsvolle oplossingen aan te reiken voor een kosteneffectieve, toegankelijke en duurzame gezondheidszorg. De organisatie en haar leden zetten daarbij in op generische en biosimilaire geneesmiddelen, op andere geneesmiddelen waarvan het octrooi afgelopen is, en op zelfzorgproducten. “Generische en biosimilaire geneesmiddelen doorbreken monopolies, want na afloop van het octrooi op het merkproduct creëren zij concurrentie op de geneesmiddelenmarkt. Daardoor zakken de prijzen aanzienlijk, waardoor de uitgaven voor de ziekteverzekering en voor de patiënt sterk dalen. Ook off-patent merkgeneesmiddelen die hun prijs verlagen, dragen daartoe bij. Op die manier helpen we het RIZIV-budget onder controle te houden”, klinkt het.
 

“In onze ziekenhuizen bedraagt het aandeel generische geneesmiddelen maar 15,8%. In Duitsland is dat bijna 70%.”

Pieter Boudrez (Medaxes)

Complex en weinig transparant

Geen eenvoudige opgave, zo blijkt, want de markttoegang voor dergelijke medicatie is complex en soms moeilijk, gegeven het soms gebrek aan transparantie in de markt. Pieter geeft een voorbeeld uit de ‘open officina’-markt (of retail). “Op het moment dat een patent van originele medicatie vervalt, kan generische en biosimilaire medicatie op de markt komen, tegen een prijs die zo’n 40 tot 60% lager ligt dan het origineel. Het bedrijf dat het origineel op de markt heeft gebracht, heeft dan al jarenlang kunnen investeren in omkadering en patiëntondersteunende programma’s. Maar die ontwikkelingen blijven afgesloten voor concurrerende geneesmiddelenbedrijven. De lage prijs van de producten laat niet toe dat zij ook met zo’n toepassing komen. Dat is één van de bedreigingen voor die goedkopere geneesmiddelen. Daar zijn nochtans creatieve oplossingen voor, vinden wij.”

“Bij de ziekenhuizen is het systeem nog een stuk ingewikkelder. Cijfers over de financiële situatie van de ziekenhuizen kleuren over het algemeen vrij rood. Zij proberen daar onder meer iets aan te doen via commerciële condities die ze krijgen bij de aankoop van medicatie. Soms zetten ze die middelen in voor de financiering van patiëntenomkadering, zoals extra verpleegkundigen. Terwijl het toch niet de bedoeling kan zijn dat die onrechtstreeks gefinancierd worden door de industrie?” 

“Ook post-patent is er nog altijd een sterke aanwezigheid van de originele producten op de Belgische markt. In onze ziekenhuizen bedraagt het aandeel generische geneesmiddelen maar 15,8%. In Duitsland is dat maar liefst bijna 70%. Om daar iets aan te doen, moet het systeem een stuk eenvoudiger én transparanter worden”, vindt Pieter. 
 

Farmaco-economisch denken

Een andere belangrijke opdracht is volgens hem om artsen te ondersteunen en begeleiden bij het voorschrijven van geneesmiddelen. “Ik denk dat we meer farmaco-economisch moeten denken. Er wordt te snel naar nieuwe en naar duurdere geneesmiddelen gegrepen. Laat ons artsen begeleiden en responsabiliseren om – gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen – te werken op basis van makkelijke voorschrijfrichtlijnen. In 80 tot 90% van de gevallen kan je perfect een behandeling starten met een goedkoop geneesmiddel, om pas daarna en alleen als het nodig is, over te schakelen naar een duurder geneesmiddel. Vroeger werden ziekenhuizen via BFM een stukje beloond voor het percentage aan goedkope geneesmiddelen dat ze aankochten; nu is er geen incentive meer voor artsen en ziekenhuizen die budgettaire verantwoordelijkheid nemen. Terwijl we toch spreken van een mogelijke besparing van vele tientallen miljoenen euro’s per jaar.”

Medaxes vraagt daarnaast ook om met een minder starre bril te kijken naar de off-patent prijzen. “We moeten innovatie op off-patent producten stimuleren én belonen. Denk maar naar value added geneesmiddelen op basis van oude molecules, zoals een subcutane versie van een behandeling die eerder enkel intraveneus kon worden toegediend, of pilletjes voor kinderen met een suikercoating die lekker smaakt. Dat zijn innovaties die de toegankelijkheid en therapietrouw verhogen, en die dus bijdragen tot ons doel: de best mogelijke gezondheidszorg voor zoveel mogelijk patiënten”, besluit Pieter.

Ontdek hier de visie van onze andere toekomstdenkers.