Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • "Artsen moeten verschillende niveaus kunnen integreren"

"Artsen moeten verschillende niveaus kunnen integreren"

  • 22/09/2020

De pijnpunten in de organisatie en financiering van welzijn en zorg: we kennen ze al een hele tijd. De coronacrisis legde ze nu ook bloot voor het brede publiek. Benieuwd? U ontdekt het op 29 oktober tijdens het congres van Voka Health Community. In de aanloop van het congres geven enkele toekomstdenker hun visie op welzijn en zorg. Deze week aan het woord: Jan Eggermont.

De blik van Jan Eggermont op de gezondheidszorg bestrijkt verschillende facetten ervan. Dat heeft te maken met de uiteenlopende functies die hij bekleedt: van zijn onderzoeks- en onderwijsopdracht aan de KU Leuven tot zijn rol als voorzitter van de examencommissie voor het toelatingsexamen artsen en tandartsen en zijn functie als lid van de raad van bestuur van AZ Herentals.
 

Jan Eggermont

“Dit is voor medische opleidingen een goede gelegenheid om een aantal fundamentele zaken te bekijken, in vraag te stellen en daar een nieuwe invulling aan te geven.”

Jan Eggermont

“Aan de universiteit en via het toelatingsexamen ben ik natuurlijk veel bezig met de opleiding van artsen en tandartsen. De bril waardoor ik kijk heeft te maken met het doel om ervoor te zorgen dat we in Vlaanderen artsen hebben die voldoende gewapend zijn om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Dat is voor mij een vraag die de coronacrisis naar boven bracht: leiden we artsen op met de juiste competenties om de komende 10, 20, 30, 40 jaar gezondheidszorg in Vlaanderen te verstrekken?”
 “Uiteraard moeten ze altijd het vereiste niveau halen van medisch kennen en kunnen; dat is een evidentie. Ik ben er gerust in dat medische faculteiten dat niveau ook brengen”, vervolgt hij. “Daarnaast toonde de coronacrisis duidelijk de noodzaak aan van het feit dat artsen verschillende niveaus moeten kunnen integreren. Die integratie bestaat voor mij uit drie dimensies.”
 
“Heel belangrijk is de integratie van verschillende lagen in onze gezondheidszorg. De tweede en derde lijn hebben tijdens de coronacrisis snel geschakeld. Ze hebben zich vlug omgeturnd tot Covidcentra en zijn er goed in geslaagd om in de eerste golf de toevloed aan patiënten op te vangen en kwalitatieve zorg te bieden. De huisartsen, de eerste lijn dus, hebben ook snel geschakeld, maar de interactie met ziekenhuizen is niet overal even vlot verlopen. Het is nochtans belangrijk dat de verschillende  lijnen goed met elkaar accorderen. We mogen ook de zorg in de samenleving zoals woonzorgcentra, instellingen voor jongeren, thuiszorg  niet vergeten. Daar moeten we volgens mij vanuit de ziekenhuizen en huisartsen meer expertise ter beschikking stellen. Ik denk dat artsen een belangrijke rol hebben in de integratie om te denken en handelen vanuit verschillende lagen van gezondheidszorg.”
 
Het tweede element heeft te maken met de link tussen gezondheid en welzijn. “Als arts zijn we vaak bezig met het beter maken van zieke mensen. Maar er is een spanning met welzijn. Kijk maar naar de discussie over hoe streng de Covidmaatregelen mogen zijn, gezien hun grote impact op het psychsociaal welbevinden van de bevolking.” Het derde element waarnaar Jan Eggermont verwijst, hangt daarmee samen. “We kijken vooral vanuit curatief standpunt naar gezondheidszorg. De integratie met preventie kan veel sterker. De gevolgen van acute crisissen kan je counteren met die curatieve focus, maar de effecten van preventie zijn pas op langere termijn zichtbaar. Dat maakt het soms moeilijk voor artsen om hun impact te zien.”
 
Continuüm
 
Jan Eggermont ziet die verschillende dimensies als een continuüm. “Als individuele arts moet je natuurlijk kunnen werken met al die facetten, maar voor een duurzaam effect moet dat structureel ingebed zijn in de manier waarop gezondheidszorg georganiseerd wordt en moet die visie ook ingebouwd worden in artsenopleidingen.”
 
Wat hij dan wil zien veranderen? “We moeten de vraag stellen in hoeverre we al die elementen die ik heb opgenoemd, op de juiste manier aanbrengen in onze medische opleidingen. Dit is een goede gelegenheid om een aantal fundamentele zaken te bekijken, in vraag te stellen en daar  een nieuwe invulling aan te geven. Ik denk dan enerzijds aan een grotere aandacht voor preventie. Anderzijds moeten opleidingen wellicht ook een dimensie van zingeving toevoegen aan het biopsychosociale mensbeeld dat ze tot nu toe gebruiken.”
 
Aan het eind van het gesprek verwijst Jan Eggermont nog naar een ander belangrijk element: de inbreng van technologie in de gezondheidszorg. “Belangrijke vraag is dan ook: hoe bedden we technologische ontwikkelingen  in een opleiding geneeskunde in? Verwachten we van artsen dat ze ook ingenieurs zijn of verwachten we van artsen dat ze met ingenieurs kunnen praten? Dat vraagstuk is een enorme uitdaging voor universiteiten.”

Om de pijnpunten in de organisatie en financiering van welzijn en zorg te veranderen hebben we nood aan durvers, dromers en doeners. Hoort u daar ook bij? Wil u graag inspiratie van andere toekomstdenkers? Schrijf dan nu in voor het congres van Voka Health Community op 29 oktober in Brussels44Center, uiteraard #coronaproof! 

Ontdek hier de visie van onze andere toekomstdenkers.

Contactpersoon

Ria Binst

Projectmanager Health Community

Ontdek de visie van onze toekomstdenkers!

Ontdek hier de visie van onze toekomstdenkers in het kader van de betaalbaarheid van ons zorgsysteem.

imu - vzw - obd
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel