Skip to main content
  • Nieuws
  • Artificial Intelligence hoog op agenda in West-Vlaanderen dankzij Howest en Voka West-Vlaanderen

Artificial Intelligence hoog op agenda in West-Vlaanderen dankzij Howest en Voka West-Vlaanderen

  • 16/10/2018

Eerste Vlaamse AI Academy stoomt ondernemers klaar voor een toekomst met artificiële intelligentie

De allereerste AI Academy, een gloednieuw initiatief van Howest - Hogeschool West-Vlaanderen en Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, is gestart. De AI Academy brengt ondernemers en kaderleden samen en biedt hen inzichten in wat artificiële intelligentie (AI) voor hun bedrijf kan betekenen. De eerste sessie van dit lerend netwerk mocht gisteren rekenen op meer dan 50 deelnemers en vond plaats in Hangar K, de nieuwe co-creatiehub in Kortrijk. Ook de volgende sessies worden georganiseerd op verschillende bedrijfslocaties in West-Vlaanderen.

Inspirerend format spreekt duidelijk aan

Deze eerste AI Academy brengt ondernemers samen met onderzoekers en internationale sprekers, en is meteen een schot in de roos: meer dan 40 bedrijfsleiders, kaderleden en voortrekkers engageerden zich om deel te nemen aan deze Vlaamse denktank rond artificiële intelligentie. Aangevuld met internationaal erkende onderzoekers uit Howest en gerenommeerde sprekers uit binnen- en buitenland creëren de deelnemers zelf inzichten en worden bedrijven gestimuleerd om hun toekomst met artificiële intelligentie vorm te geven. Bovendien worden de deelnemers uitgedaagd om verder te denken dan de huidige toepassingen, om onderscheid te maken tussen trends en hypes en kunnen ze proeven van concrete toepassingen en succesverhalen uit diverse sectoren. Maar ook de ‘dark side’ van AI wordt niet geschuwd; deelnemers verdiepen zich eveneens in de huidige uitdagingen die er zijn voor AI. Voorbeelden hiervan zijn de kwaliteit en betrouwbaarheid van data, de aansprakelijkheid bij algoritmes, de impact op werknemers.

 

Anticiperen op het beleid, meewerken aan het beleidAI Academy

De AI Academy sluit naadloos aan bij het AI-actieplan dat recent door de Vlaamse Regering werd voorgesteld. Het actieplan voorziet in een investering van 30 miljoen euro om Vlaanderen bij de topspelers te brengen in het domein van artificiële intelligentie.

“De grote uitdaging van de AI Academy bestaat erin om de concrete vertaalslag te maken naar de (West-)Vlaamse kmo”, stelt Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen. “We mogen niet blijven vasthangen bij de obligate voorbeelden van zelfrijdende auto’s en chatbots. Waar een kmo volgens ons wel oor naar zal hebben, is hoe AI ondernemers zal helpen bij de verbetering van productieprocessen,een efficiëntere en snellere dienstverlening, jhogere en verbeterde productiviteit van hun werknemers, etc. Allemaal zaken die artificiële intelligentie mogelijk maken.”

“We bieden een achttal seminaries met ruim tien sprekers aan op verschillende bedrijfslocaties in West-Vlaanderen”, verduidelijkt Lode De Geyter, algemeen directeur bij Howest. “We kiezen bewust niet voor een theoretische uiteenzetting en gaan veel verder dan een praktische en economische benadering. We zoeken de grenzen op van AI, ethiek, creativiteit en kunsten. We moedigen vooral deelname aan vanuit bedrijven en organisaties die benieuwd zijn naar wat AI voor hen kan betekenen. Denken we maar aan gezondheidszorg, marketing, selectie en rekrutering en onderwijs. Ook daar kan AI ten goede worden ingezet.”

Ambities zijn duidelijk: Voka West-Vlaanderen en Howest nemen een voortrekkersrol

De samenwerking tussen Howest en Voka West-Vlaanderen is een doordachte keuze en heeft als doel om beide partners van de AI Academy te bevestigen in hun voortrekkersrol. Het bundelen van krachten tussen ondernemingen enerzijds en onderzoek en onderwijs anderzijds is een perfecte voedingsbodem voor het versneld en onderbouwd implementeren van toepassingen in alle sectoren.

“The time is now” stelt Lode De Geyter. Heel wat bedrijven en organisaties zijn vragende partij naar concrete toepassingen, verhalen uit de praktijk, het delen van kennis en ervaring. Eerder toonden we met Howest al aan dat we de vinger aan de pols houden wat betreft nieuwe technologieën zoals virtual en augmented reality. Ook wat artificiële intelligentie betreft blijven we graag een gewaardeerde partner van het werkveld en het beleid. We leggen de juiste linken en we bieden kwalitatieve opleidingen en toepassingsgerichte kennis aan voor het werkveld.”                                                     

Voka West-Vlaanderen heeft de ambitie om tegen 2025 West-Vlaanderen te laten uitgroeien tot de regio met de hoogste graad van ondernemerschap in West-Europa. “Eén van de strategische doelstellingen is om onze ondernemers te helpen in het onderscheiden van echte disruptieve trends tussen alle hypes, technologisch en andere, die op hen afkomen; want welke zullen écht hun day-to-day business beïnvloeden en welke zijn van voorbijgaande aard? Eén van die trends met enorm veel potentieel is artificiële intelligentie”, zo stelt Bert Mons.

Meer info op www.aiacademy.be of info@aiacademy.be

 

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag