Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Artificial intelligence is de toekomst

Artificial intelligence is de toekomst

  • 24/09/2018
Dataroots
Bedrijf: Dataroots
Van: Bart Smeets & Jonas Tundo
Sinds: 2016
Gat in de markt: Dataroots ontwikkelt
data science en artificial intelligence
oplossingen voor bedrijven die
hun dagelijkse processen willen
optimaliseren.

www.dataroots.io


Wil jij kunnen voorspellen wanneer een klant jouw bedrijf zal verlaten? Wil je automatisch belangrijke gegevens uit ongestructureerde tekstdocumenten halen? Of wil je kunnen bepalen hoe waarschijnlijk het is dat een aan- of verkoop van aandelen correct zal gebeuren? Je kan het zo gek niet bedenken of dataroots kan er een artificial intelligence oplossing voor bouwen. Dataroots, dat is het bedrijf dat Bart Smeets en Jonas Tundo in 2016 oprichtten om artificial intelligence (AI) projecten uit te voeren voor bedrijven die hun dagelijkse manier van werken willen optimaliseren.

Tekst: Charlotte Max - Foto: Dirk Leemans

Met dataroots willen Bart Smeets en Jonas Tundo inspelen op enkele pijnpunten die vandaag spelen in de sector van de artificial intelligence (AI). Jonas: “Wat wij dikwijls zagen was dat er na een project een rapport werd geleverd aan de klant, maar dat het resultaat van dat project in de koelkast belandde. Er was bijvoorbeeld onvoldoende kennis om ermee verder te gaan of het project was niet zodanig uitgewerkt dat het geïntegreerd kon worden in de systemen van het bedrijf.” Bart: “Daarin onderscheiden wij ons van de rest. Wij zetten in op de industrialisatie van de modellen die we bouwen. Daarom hebben wij zowel data scientists als data engineers in ons team. Die engineers zorgen ervoor dat de modellen die we maken geïntegreerd kunnen worden in een bestaand systeem of dat de resultaten gebruikt kunnen worden door de eindklant. Dus we zorgen ook dat die return on investment (ROI) er is voor de bedrijven, want zij doen een investering om hun werking beter te maken.”

Teamwork

Om een goede ROI te garanderen, organiseren Bart en Jonas ook vergaderingen waarin het hele team samenkomt om na te denken over elkaars projecten. Jonas: We zien dat dat een grote meerwaarde levert doordat het bijvoorbeeld onze werknemers extra motiveert. Het zijn hoogopgeleide mensen met moeilijk te vinden profielen, die heel geïnteresseerd zijn om van elkaar te leren. Maar ook voor onze klanten is die zwermintelligentie positief, want hoewel er maar één persoon of een klein team werkt aan een project, weten de klanten dat er een veel groter team meedenkt.” Bart: “Wij hebben inderdaad een sterke focus op ons team. Dat is vanaf het begin een duidelijke strategische keuze geweest. In een hoge-expertise sector zoals de onze is het essentieel dat teamleden elkaar kunnen ondersteunen en de vrijheid krijgen om zichzelf continu verder te ontwikkelen. Onze focus en vlakke structuur heeft ertoe geleid dat we nu een team hebben dat enorm goed samenhangt.”

In mensentaal

AI is een relatief jonge sector. En dat brengt ook specifieke uitdagingen met zich mee. Jonas: “Als we bij een klant beginnen te werken, is het belangrijk om te starten met intuïtieve zaken. Begin bijvoorbeeld met de data die er al is begrijpelijk te maken en eens te combineren op een manier die ze nog niet voor ogen hadden. Het probleem bij mensen die minder te maken hebben met AI is dat ze dikwijls niet weten wat er allemaal mogelijk is. En als je dan meteen al voorspellingen doet zonder die goed uit te leggen, reageren veel mensen terughoudend. Dat proberen we te vermijden door alles uit te leggen in mensentaal en onze klanten intensief te betrekken in het volledige proces.” Bart: “Op dit moment zijn de AI modellen dikwijls black box modellen. Die geven een resultaat, bijvoorbeeld: ‘Klant X gaat het bedrijf verlaten binnen één maand.’ Dankzij die voorspelling weten ze bij het bedrijf dat ze actie moeten ondernemen, maar ze weten niet waarom. Wij willen ervoor zorgen dat de resultaten van de AI modellen uitgelegd worden en dat de klanten begrijpen welke logica erachter zit. Want als ze weten waarom ze een voorspelling krijgen, weten ze ook welke acties ze moeten ondernemen.”

Uitdagingen aangaan

Die aanpak valt in de smaak bij klanten. Jonas: “Onze klanten zijn tevreden en we groeien sneller dan verwacht. Maar dat neemt niet weg dat het een uitdaging was om op te starten.” Bart: “De grootste moeilijkheid in het begin was het vinden van projecten. Veel bedrijven waren nog niet klaar voor AI en de bedrijven die er wel klaar voor waren, waren het gewoon om te werken met klassieke consultancybedrijven. Dus die moesten we uitleggen waarom onze aanpak als expertisecentrum een groot verschil maakt. Een belangrijke focus voor het komende jaar is om de internationale aanwezigheid van dataroots verder te laten groeien.” Jonas: “We zitten ook in het Bryo ScaleUptraject. Dat helpt ons op heel wat vlakken. We zijn bijvoorbeeld in contact gebracht met een expertenpanel. Daar hebben we specifieke vragen kunnen stellen rond internationalisering en kregen we feedback over onze pitch. Doorheen het traject kwamen we in contact met andere start-ups waarmee we konden bespreken hoe zij bepaalde dingen aanpakken, zoals strategie, sales en rekrutering. Voor andere starters hebben Jonas en Bart een duidelijke raad: “Kies een project waarvoor je iedere dag met veel plezier opstaat en probeer te leren van de mensen die hetzelfde pad al bewandeld hebben.”

Meer info over Bryo?
www.bryo.be

Logo Bryo

 

Dit artikel verscheen in het magazine Ondernemers, editie september 2018.

Contactpersoon

Proximus