Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Arbeidstijdverdeling met loonbehoud werkt niet

Arbeidstijdverdeling met loonbehoud werkt niet

  • 08/08/2019

Een vierdagenwerkweek met loonbehoud, is het mogelijk? Werk laat zich namelijk niet zomaar herverdelen. Veeleer het omgekeerde is waar: werk creëert werk. Hoe meer we werken, hoe meer we kunnen consumeren, hoe minder de overheid belastingen hoeft te heffen en hoe meer werknemers arbeid kunnen realiseren. Arbeidsduurvermindering is een bijzonder inefficiënt werkgelegenheidsinstrument om verschillende redenen. 

Vijf redenen waarom arbeidstijdverdeling met loonbehoud niet werkt:

1. MEN GAAT VERKEERDELIJK UIT VAN EEN VASTE HOEVEELHEID AAN ARBEIDSTIJD.

Dit fabeltje staat gekend als 'the lump of labour fallacy'. Wie kan bijvoorbeeld beweren dat de vrouwen de banen van de mannen hebben 'gestolen' omdat méér vrouwen tot de arbeidsmarkt zijn toegetreden?

2. DE ARBEIDSTIJDVERDELING ONDERMIJNT DE CONCURRENTIEKRACHT VAN DE ONDERNEMINGEN, OMDAT DIT LEIDT TOT EEN STIJGING VAN HET UURLOON EN DUS TOT MINDER TEWERKSTELLING.

Als werkgevers hogere loonkosten moeten betalen, wordt de arbeid minder concurrentieel. Het wordt bijgevolg interessanter arbeid uit het buitenland in te zetten of te automatiseren. Zelfs al zouden de lonen naar evenredigheid worden verminderd, dan nog zijn de beheers- en de coördinatiekosten verre van nihil.

3. ARBEIDSTIJDVERDELING DREIGT HET TEKORT AAN ARBEIDSKRACHTEN GROTER TE MAKEN.

Het aandeel vacante betrekkingen in België behoort tot de hoogste in de eurozone.

4. DE OVERHEID DE HOGERE LOONKOST LATEN COMPENSEREN, ZOU VAN DE ARBEIDSTIJDVERDELING GEWOON EEN HEEL DURE VORM VAN WERKGELEGENHEIDSBELEID MAKEN.

5. DE ARBEIDSDUUR IN DE INDUSTRIËLE SAMENLEVINGEN IS SINDS DE 19DE EEUW GEHALVEERD ( VAN 3.000 UREN NAAR 1.500 À 1.600 UREN). 

De productiviteitsstijging was de driver achter deze historische trend. Het punt is dat die productiviteitsgroei de jongste decennia te laag is. 

Contactpersoon

Helena Muyldermans

Senior Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt

imu - vzw - obd
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - recupel