Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Arbeidsongeschiktheid: een gedeelde verantwoordelijk

Arbeidsongeschiktheid: een gedeelde verantwoordelijk

  • 31/03/2017

Vandaag nam de federale een beslissing over de responsabilisering arbeidsongeschiktheid. Voka is tevreden dat er nu eindelijk duidelijkheid is. Het akkoord bevat goede elementen: zo legt men de nadruk op de werkelijke doelstelling: het reïntegreren van langdurig zieken in plaats van enkel met de vinger wijzen naar bedrijven los van hun inspanningen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Voka wijst er wel op dat arbeidsongeschiktheid een gedeelde verantwoordelijkheid is van zowel werknemers, werkgevers en artsen. Medewerkers dienen even sterk in bad getrokken te worden. Dit is deels het geval in het akkoord, maar kan beter. Bij artsen en preventiediensten gaat de hervorming niet ver genoeg.

Arbeidsongeschiktheid is een sterk toenemend probleem. Met een verdubbeling in aantal langdurig zieken elke 10 jaren gaan we in de richting van 7,8 mia euro aan uitkering sociale zekerheid in 2019. Voka is zich bewust van de enorme uitdaging en vindt dat dit dringend moet aangepakt worden. Dit is van belang om de rekening van de sociale zekerheid betaalbaar te houden. Werkgevers hebben zelf ook baat bij een betere re-integratie om de tekorten op de arbeidsmarkt te helpen opvangen.

De federale regering is zich bewust van de uitdaging. In het federale regeerakkoord werd afgesproken om zowel werknemers als werkgevers te ‘responsabiliseren’ bij hun re-integratie naar de werkvloer. Vandaag werd hierover een akkoord gevonden op de kern van de regering. Voka vindt het positief dat er nu meer duidelijkheid is over hoe het systeem in de toekomst zal werken. Men focust hierbij vooral op de probleemgevallen: werkgevers die niet meewerken aan ondersteuning bij re-integratie. Voka wijst erop dat dit slechts een beperkte groep is: veel ondernemingen werken vandaag al actief aan reïntegratietrajecten. Bovendien voorziet de regering een uitzondering voor kleine ondernemingen: zo worden KMO’s met minder dan 50 FTE ontzien.

Voka is tevreden dat de regering enkel sanctioneert bij ondernemers wanneer ze geen of weinig moeite doen voor reintegratie. Het is een veel betere piste dan de vele voorgaande voorstellen die op tafel lagen en ten koste gingen van alle werkgevers. Toch wijst Voka erop dat iedereen een rol moet spelen in dit traject. Als we de problematiek echt willen aanpakken dan moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen: de medewerker zelf, de werkgever, preventiediensten, artsen en ziekenfondsen. Voka stelt vast dat in het akkoord vooral gefocust wordt op de werkgever en in mindere mate ook op de werknemer. De werkgeversorganisatie vraagt dan ook aan de regering om te verduidelijken hoe de andere spelers (artsen, ziekenfondsen, preventiediensten) werkelijk zullen worden geresponsabiliseerd.

 

Download het volledige verslag.

 
Pieter Van Herck - welzijns- en gezondheidsbeleid - pieter.vanherck@voka.be - 0498 75 10 28

 

Contactpersoon

Daan Aeyels

Senior Adviseur Welzijns- en Gezondheidsbeleid