Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Arbeidsmigratie en de noodzaak voor kwalitatieve huisvesting

Arbeidsmigratie en de noodzaak voor kwalitatieve huisvesting

  • 28/02/2023

Ondanks de oorlog in Oekraïne en de indirecte negatieve effecten voor onze Limburgse ondernemers zien we dat de krapte op de arbeidsmarkt een groot probleem blijft. In het verleden pleitten we al eerder om vooral het aantal inactieven te verminderen (en te voorkomen), maar zelfs dan nog zullen we altijd nood hebben aan internationale werknemers om aan de vraag te voldoen en om onze bedrijven verder te helpen groeien. In het artikel van deze maand doen we enkele aanbevelingen om arbeidsmigratie te vergemakkelijken.

Aantrekkelijk woon- en leefklimaat

Er is een duidelijk gebrek aan aangepaste woningen voor specifieke doelgroepen, waaronder arbeidsmigranten. Bovenop het tekort dienen nog duizenden woningen energetisch aangepast te worden rekening houdend met de volatiele energieprijzen en de klimaatdoelstellingen. Voor Voka – KvK Limburg is een goed werkende private woningmarkt noodzakelijk om een antwoord te bieden op deze uitdaging. Minder regels op het vlak van ruimtelijke ordening, vlottere vergunningen, minder hinder door protesten allerhande en meer hoogbouw toelaten zouden al op korte termijn (goedkope) oplossingen kunnen zijn. De huurcontracten zijn ook nog te veel gericht op langetermijnhuurders terwijl we zien dat heel wat internationale werknemers eerder voor de kortere termijn hier actief zijn. Domicilie op naam van het bedrijf voor een aantal maanden zou bijvoorbeeld een quick win kunnen zijn. Daarenboven bestaat er in Nederland een specifiek systeem van flexwonen, waarbij snel toegankelijke woonruimte ter beschikking wordt gesteld, zowel voor de eerste opvang als voor arbeidskrachten die langer willen blijven. De lokale overheden spelen hierbij een belangrijke rol om in hun gemeenten te kijken welke huizen in aanmerking zouden kunnen komen voor flexwonen. Specifieke woontorens of ‘hotels’ voor arbeidsmigranten moeten ook opgenomen worden in de ruimteplannen van belangrijke economische gebieden.

Aantrekkelijk werk en aantrekkelijke loopbaan

De lasten op arbeid zijn in dit land zeer hoog waardoor de werknemer netto minder overhoudt dan in de buurlanden. De jongste jaren werden weliswaar stappen ten goede gezet, maar ons fiscale stelsel blijft onvoldoende groeibevorderend. De langverwachte fiscale hervorming van deze regering zou hier een antwoord op moeten bieden, maar concrete voorstellen blijven voorlopig uit. Dit levert ons een concurrentieel nadeel op ten aanzien van de buurlanden die ook internationale werknemers zoeken. Onzekerheid over het afschaffen of verminderen van extralegale voordelen die de hoge loonkost proberen te compenseren, kunnen we op dit moment missen. Daarnaast is de economische groei van België een zorgenkindje om ons als een aantrekkelijk land te presenteren. Volgens de OESO kunnen we rekenen op een potentiële groei van amper 0,8% (2024), een van de laagste van de industrielanden en te laag om onze huidige welvaartsstaat overeind te houden. Wat we in de toekomst nog willen realiseren, zal toch vooral vanuit economische groei gefinancierd moeten worden. Nogmaals een wake-up call om meer mensen aan het werk te krijgen.

"We moeten opleidingen Nederlands op de werkvloer verder intensiveren."

Soepel toelatingsbeleid

Zodra een internationale werknemer heeft beslist om naar Limburg te komen, moeten de bestaande procedures voor aanwerving korter, eenvoudiger en meer voorspelbaar zijn. Het symbooldossier hierbij is de Single Permit, waarvan de aanvraagprocedure nog altijd te lang duurt. De tijd van de vergunning begint ook al te lopen vanaf de aanvraag en niet de goedkeuring waardoor er heel wat tijd verloren gaat. De laatste maanden zien we hier opnieuw wat verbetering omdat de bevoegde dienst recent werd versterkt. Dit kunnen we als Voka – KvK Limburg alleen maar toejuichen, want capaciteitstekorten mogen niet aan de basis liggen van vertragingen. Ondernemingen die al jaren een goed palmares kunnen voorleggen van correcte tewerkstelling van derdelanders, internationaal competitief opereren of te kampen hebben met hardnekkige knelpuntvacatures, zouden een snelwegprocedure moeten kunnen volgen. Daarnaast kijken we naar de nieuwe Duitse arbeidswet die in de maak is. Een cruciale nieuwe regel is dat vakmensen niet langer een diploma nodig hebben dat door Duitsland wordt erkend. Twee jaar ervaring en een opleiding die in eigen land wordt erkend, kunnen voldoende zijn. Het belangrijkste is dat het bedrijf zelf kiest of ze de werknemer willen aannemen. Dit is een interessante piste om te volgen en zo diploma-erkenning te vergemakkelijken. In dezelfde context zou het erkennen van rijbewijzen en bijbehorende opleiding vlotter moeten verlopen.

Contactpersoon

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

Verhoog je zichtbaarheid

Met onze mediapartnerships kan je intekenen op diverse communicatiepakketten en jaardeals. Zo bereik je een enorm lezerspubliek van ervaren en beginnende ondernemers en geïnteresseerden allerhande.

word jij onze mediapartner?

Artikel uit publicatie