Skip to main content
  • Nieuws
  • Arbeidsmarkt en mobiliteit: topprioriteiten 2018

Arbeidsmarkt en mobiliteit: topprioriteiten 2018

  • 20/09/2017

Volgende maandag stelt de Vlaamse regering haar septemberverklaring voor, waarin ze de krachtlijnen voor haar beleid in 2018 uiteenzet. Budgettair vallen er weinig moeilijkheden te verwachten: de voorbije jaren heeft ze de broeksriem aangehaald, maar vanaf 2018 zou er marge zijn om een aantal bijkomende initiatieven te financieren. Voor Voka komt het er dan ook op aan om nu over te schakelen van maatregelen op de korte termijn naar investeringen en hervormingen voor de lange termijn, zodat ons sociaaleconomisch weefsel grondig en diep wordt vernieuwd.

Er moeten maatregelen genomen worden om de bestaande arbeidsreserve sneller in te zetten.

  • In 2018 heeft de Vlaamse regering budgettaire marge voor nieuwe initiatieven.
  • Twee prioriteiten steken boven de andere uit: arbeidsmarkt en mobiliteit.
  • Er moet ook een oplossing gevonden worden voor de financiering van investeringen in groene stroom.

Vorige week heeft de Vlaamse regering aangetoond dat ze zo’n diepgaande hervorming aandurft in het onderwijs, met de goedkeuring van het decreet duaal leren. Dit nieuwe systeem, waarbij leerlingen gemengd zullen leren en werken, maakt het mogelijk dat ons onderwijs vlotter kan inspelen op de snelle technologische evoluties op de arbeidsmarkt.

Nu moet de Vlaamse regering ook diepgaand durven hervormen op de arbeidsmarkt en investeren in mobiliteit. We horen onze bedrijven vandaag immers vooral klagen over twee zaken: “We vinden geen goede, geschoolde arbeidskrachten meer en als we ze vinden, geraken ze niet op hun werk!”. Arbeidsmarkt en mobiliteit zijn dan ook de topprioriteiten die Voka meegeeft aan de Vlaamse regering voor de septemberverklaring.

Inzake arbeidsmarkt verwachten we dat er maatregelen worden genomen om de bestaande arbeidsreserve sneller in te zetten: de succesformule van ‘individuele beroepsopleiding’ (IBO) moet verder worden uitgebouwd, vluchtelingen moeten sneller worden geïntegreerd via werk en ook de 50-plussers moeten worden geactiveerd in samenwerking met het federale beleidsniveau. Om de mobiliteitsknoop te ontwarren, moeten de voorziene openbare werken zo snel mogelijk worden opgestart en uitgevoerd. Dit jaar moeten de werken voor o.a. Oosterweel effectief beginnen en moeten de laatste voorbereidingen worden getroffen voor de start van de werken in 2019 aan de Brusselse ring, de R4 rond Gent en de Noord-Zuidverbinding in Limburg. Ten slotte moeten we autoverplaatsingen voor vrije tijd uit de spits houden, wat enkel kan door een kilometerheffing voor auto’s in te voeren. In 2018 moeten de verdere voorbereidende stappen daarvoor gezet worden.werkzoekenden

Daarnaast moet ook een oplossing worden gevonden voor de financiering van de investeringen in groene stroom, nu de energieheffing op losse schroeven is gezet door het Grondwettelijk Hof. Voka pleit ervoor om die zoveel mogelijk te financieren via de algemene middelen: daar is nu budgettaire marge voor en het vormt de meest stabiele en correcte financieringsbasis voor verdere investeringen in groene stroom. Op die manier kan ook worden vermeden dat de energieprijzen voor bedrijven en particulieren verder zouden ontsporen. Voor de toekomst hebben we ook een energienorm nodig, die ondubbelzinnig aangeeft waar de kostendrijvers zitten die de energiefactuur voor onze bedrijven de hoogte injagen. Dit laat dan toe om gericht in te grijpen teneinde de competitiviteit van onze energieprijzen te waarborgen.

Niko Demeester - Secretaris-Generaal - niko.demeester@voka.be - 0472 20 06 00
IMU - vzw - OBD
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant