Skip to main content
  • Nieuws
  • Arbeidsdeal snel en volledig uitvoeren

Arbeidsdeal snel en volledig uitvoeren

  • 20/11/2018

De Vlaamse bedrijven zijn minder optimistisch over de economische vooruitzichten. Dat blijkt een bevraging van Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen, bij zo’n 700 ondernemers. Zo gaat 41% van de Vlaamse ondernemers ervan uit dat de economie voorbij de piek is, maar verwachten ze niet meteen een zware terugval. 16% van hen verwacht dat de volgende recessie zich binnenkort aandient. De minder positieve verwachtingen van de Vlaamse bedrijven bevestigen het beeld dat een brede groeivertraging is ingezet.

  • Het gebrek aan geschikte werkkrachten is de voornaamste belemmering voor de groei.
  • Willen we de groei stutten, heeft Vlaanderen iedereen die kan werken nodig. 
  • De Arbeidsdeal is daarbij van groot belang, maar de uitvoering laat op zich wachten.
  • De Vlaamse jobstimulans moet het verschil tussen werken en niet-werken voor de laagste lonen rendabeler maken.

Vlaamse bedrijven worden geconfronteerd met een krapte oArbeidsdealp de arbeidsmarkt. Bijna één op twee Vlaamse werkgevers geeft aan dat het gebrek aan geschikte werkkrachten de voornaamste belemmering is voor de groei. Door de vergrijzing lijkt die krapte structureel geworden. Vele en soms lang openstaande vacatures dwingen ondernemingen om bijzonder creatief te werk te gaan in het vinden en binden van mensen. Voor liefst 40% van de vacatures wordt zelfs geen enkele kwalificatie gevraagd: enkel de motivatie om aan de slag te gaan, is van tel. Toch krijgen bedrijven ook die vacatures niet ingevuld. 

“De principes van de Arbeidsdeal werden deze zomer al afgesproken, maar het blijft wachten op de concrete uitvoering ervan.”

We kunnen dus meer groeien en iedereen een zinvolle job bieden, als we inzetten op maatregelen die werken aanmoedigen (wortel) en niet-werken ontmoedigen (stok). Daarom is de Arbeidsdeal van groot belang, want die voorziet precies in een aantal maatregelen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. De principes van de Arbeidsdeal werden deze zomer al afgesproken, maar het blijft tergend lang wachten op de concrete uitvoering ervan. De federale regering heeft intussen blijkbaar ongeveer de helft van de afgesproken maatregelen uitgewerkt: dat is al iets, maar het moet veel sneller vooruitgaan. Alle elementen van de Arbeidsdeal moeten nu uitgewerkt worden en met name vooral de versterking van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering. Dit is immers een van de belangrijkste maatregelen uit de Arbeidsdeal, die werklozen moet aanzetten om veel actiever op zoek te gaan naar een job. Van uitstel mag zeker geen afstel komen!

De Arbeidsdeal alleen zal echter wellicht nog niet volstaan om de grote krapte op de arbeidsmarkt op te lossen, want deze focust vooral op werkenden en werkzoekenden. Daarnaast is er ook nog een veel grotere groep van niet-actieven: zij werken niet, maar zijn ook niet werkzoekend. We hebben het dan onder meer over ouderen, jongeren, langdurig zieken, langdurig werklozen, mensen die leven van een leefloon, …. Willen we alle vacatures kunnen invullen, dan zullen we ook al deze mensen aan de slag moeten krijgen. Ongeveer de helft van die inactieven is laaggeschoold, voor hen brengt werken vandaag dikwijls niet genoeg op omdat door de relatief lage lonen het verschil tussen werken en niet-werken te klein is. Daardoor haken ze af. Daarom lanceren we het voorstel van een ‘Vlaamse jobstimulans’ in de Voka Paper ‘Iedereen aan de slag, de krapte voorbij’. De jobstimulans maakt werken voor de laaggeschoolde inactieven rendabeler, waardoor ze meer aan de slag zullen gaan, en dit zonder dat de loonkost voor werkgevers verhoogt. We hebben iedereen die kan werken nodig: we kunnen daarmee de groei stutten en elk een zinvolle job bieden volgens zijn of haar capaciteiten. Aan de slag dus!

Niko Demeester - Secretaris-Generaal Voka - niko.demeester@voka.be - 0472 20 06 00
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant