Skip to main content
  • Nieuws
  • “Arbeidsdeal moet fundamenteel durven hervormen”

“Arbeidsdeal moet fundamenteel durven hervormen”

  • 29/05/2018

Woensdag 30 mei legde premier Charles Michel op het Overlegcomité tussen de regeringen een ‘Arbeidsdeal’ voor. De regering wil hiermee iets doen aan het hoge aantal openstaande vacatures. Voka juicht het initiatief toe: “Onze arbeidsmarkt staat in brand: De jobs zijn er, maar de bedrijven vinden geen geschikte werknemers. Het gaat nu niet meer om ‘Jobs, jobs, jobs’, maar om ‘Volk, volk, volk’. Willen we ervoor zorgen dat de vele vacatures ingevuld raken, dan moeten meer mensen willen werken; daarvoor moeten we fundamentele hervormingen doorvoeren,” aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “De lat moet dus hoog genoeg liggen om snel en effectief een verschil te maken op de werkvloer, enkele kleine maatregelen zullen niet volstaan.” Voka maakte alvast een lijstje met voorstellen over.

De eerste minister kondigde afgelopeCharles Michel over arbeidsdealn weekend aan dat hij wil werk maken van een arbeidsdeal. Woensdag 30 mei werd een eerste ontwerp voorgelegd op het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen. Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen, maakte aan de federale en Vlaamse regering alvast een lijst over met prioriteiten. “Onze arbeidsmarkt heeft nood aan structurele ingrepen: willen we de vele vacatures invullen, dan moeten we niet alleen focussen op de beschikbare werklozen, maar ook op het langer aan de slag houden van onze bestaande werknemers. Daarnaast moeten we ook inactieven sneller aan het werk krijgen en moeten we waar nodig buitenlandse werkkrachten gerichter aantrekken,” aldus Hans Maertens.

Voor elke van deze groepen maakte Voka voorstellen en maatregelen over aan de regeringen. Zo wil Voka werklozen sneller en beter toeleiden naar jobs door de werkloosheidsuitkering nog degressiever te maken of te beperken in de tijd. Ook de cumul tussen de werkloosheidsuitkering en de activeringsvergoeding moet volgens Voka snel opgelost worden. Daarnaast wil Voka werkenden langer aan de slag houden. “Het debat over de zware beroepen zit fundamenteel fout,” aldus Maertens. “We werken drie jaar minder dan in andere Europese landen; er is dus geen vervroegde uitstapleeftijd nodig. Laat ons liever een loopbaandebat voeren: hoe kunnen we iedereen effectief tot 67 aan de slag houden?”

Ook in het onderwijs ziet Voka nog vele uitdagingen. Vooral het duaal leren moet een enorme stimulans zijn: “Laat ons het aantal mogelijke richtingen in duaal leren in het secundair en hoger onderwijs vanaf volgend jaar verder uitbreiden. Zeker voor de sterke technische richtingen is er nog veel potentieel.” Daarnaast moet volgens Voka het debat gevoerd worden over verouderde richtingen. “Er zijn nog teveel richtingen die niet toeleiden naar een job, die richtingen moeten we kritisch tegen het licht houden.” Wat betreft de grote groep niet-werkenden op de arbeidsmarkt, ziet Voka in eerste instantie veel potentieel bij leefloners en zieken. Bij de eerste groep vraagt Voka om de steden en gemeenten beter te responsabiliseren om leefloners sneller te activeren. Voor de zieken wil Voka de VDAB meer inschakelen om deze groep te begeleiden, maar ook het voorschrijfgedrag van de artsen voor langdurige arbeidsongeschiktheid moet aangepakt worden.

Tot slot houdt Voka ook een pleidooi voor gerichte arbeidsmigratie. Voor jobs waar we, ondanks al deze maatregelen, niet de nodige mensen zouden vinden, moeten we in het buitenland op zoek gaan naar geschikte kandidaten. Om dat te realiseren wil Voka een vlottere erkenning van buitenlandse diploma’s en een snelwegprocedure voor arbeidskaarten, zeker voor tijdelijke hooggeschoolde expats.

Voka hoopt dat de verschillende regeringen snel werken maken van de hervormingen. “Het is vijf voor twaalf,” aldus Maertens. “Nog nooit stonden er zoveel vacatures open. Als we niets doen, dan dreigen we belangrijke investeringen in onze bedrijven mis te lopen. Dat kunnen we niet laten gebeuren. We dringen erop aan dat alle regeringen samen werk maken van de arbeidsdeal, zodat nog meer mensen aan de slag kunnen en bedrijven verder kunnen groeien .”

Tom Demeyer - Woordvoerder Voka - tom.demeyer@voka.be -  0472 84 15 99

Contactpersoon

IMU Multiburo
Imu Salesforce
ING
SD  Worx