Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Arbeidsdeal: degressiviteit van de werkloosheidsuitkering

Arbeidsdeal: degressiviteit van de werkloosheidsuitkering

  • 23/11/2018

Voka is blij dat er eindelijk werk gemaakt wordt van de Arbeidsdeal, maar waarschuwt tegelijk dat er voor de belangrijkste maatregel nog geen concrete stappen gezet zijn. “De Arbeidsdeal is een belangrijke hoeksteen in het beleid om de steeds nijpendere krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Maar de sterkere degressiviteit van de werkloosheidsuitkering in de tijd is een cruciaal onderdeel ervan en hier is nog niets over beslist. Uitstel mag niet tot afstel leiden, dus we roepen de federale regering op om hier snel werk van te maken”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

ArbeidsdealBijna één op twee Vlaamse werkgevers geeft aan dat het gebrek aan geschikte werkkrachten een rem zet op de groei van de onderneming. Door de krapte op de arbeidsmarkt hebben we iedereen nodig. De Arbeidsdeal kan een deel van dat probleem oplossen en het is goed dat die eindelijk uitgevoerd wordt. Toch voor een deel.

De federale regering voert vandaag een belangrijk deel van de afgesproken maatregelen uit. Daar zitten een aantal positieve elementen tussen, zoals de verhoging van de SWT-leeftijd. Op andere vlakken blijven we bij Voka op onze honger zitten. Zo stellen we ons vragen bij de verplichting van werkgevers om de outplacement van werknemers te betalen wiens arbeidsovereenkomst buiten de wil van beide partijen stopt. Aangezien hier sprake is van ‘overmacht’ zien we niet in waarom de werkgever eenzijdig die kost op zich moet nemen.

Belangrijkste maatregel nog niet op tafel 

Het meest verontrustende is evenwel dat we nog steeds wachten op de uitvoering van een van de belangrijkste maatregelen, namelijk het verhogen en versterken van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering. “Een concreet voorstel hebben we nog altijd niet gezien en we vrezen dat van uitstel afstel komt. We roepen de federale regering op om vaart te maken”, aldus Hans Maertens.

Meer werkenden nodig dan er werklozen zijn

De Arbeidsdeal alleen zal bovendien niet volstaan om het prangende probleem van de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Er moeten meer en betere resultaten geboekt worden op het vlak van interregionale arbeidsmobiliteit. De vele werkzoekenden uit Brussel en Wallonië moeten ook gemakkelijker hun weg naar Vlaanderen vinden om daar aan de slag te gaan. 

Daarnaast zullen we al onze reserves moeten activeren, dus niet enkel zij die actief naar werk zoeken. Als we dezelfde werkzaamheidsgraad willen behalen als Nederland, Zweden of Duitsland, moeten er meer mensen aan de slag dan dat er werkzoekenden zijn. We hebben het dan onder meer over ouderen, jongeren, langdurig zieken, langdurig werklozen, mensen die leven van een leefloon, …. “Willen we de vacatures kunnen invullen, zullen we ons op al die groepen moeten richten. We hebben iedereen die kan werken nodig”, besluit Hans Maertens.

Contactpersoon

imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - obd
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel