Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Arbeidsdeal: “Concrete invulling is broodnodig voor West-Vlaanderen.”

Arbeidsdeal: “Concrete invulling is broodnodig voor West-Vlaanderen.”

  • 24/07/2018

Vannacht bereikte de federale regering een akkoord omtrent de begroting en de zogenaamde arbeidsdeal. Voka riep de regering de afgelopen weken op om werk te maken van ingrijpende en concrete maatregelen. Met de arbeidsdeal gaat de federale regering in de goede richting. Vooral de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en het eindelijk echt verstrengen van SWT (het vroegere brugpensioen) zijn volgens Voka goede maatregelen die een boost kunnen geven aan de arbeidsmarkt. Maar het werk is verre van af. "Deze maatregelen moeten nu zonder dralen worden uitgevoerd, de West-Vlaamse arbeidsmarkt kan niet langer wachten!", zegt Bert Mons, algemeen directeur Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. 

“Nergens is de krapte op de arbeidsmarkt zo nijpend als in West-Vlaanderen. Met slechts 1,1 kandidaten per vacature (juni 2018) zijn de aanwervingsmogelijkheden van onze bedrijven heel sterk beperkt. Als bedrijven in eigen streek onvoldoende talenten vinden, dreigen ze op termijn te verhuizen naar andere regio’s”, gaat Bert Mons verder. “Maatregelen met impact op de problematiek zijn voor West-Vlaanderen noodzakelijk.” De degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en het verstrengen van het vroegere brugpensioen staan voor Voka al heel lang op de agenda.

  • Met de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering wordt de uitkering de eerste 6 maanden verhoogd om dan sneller te dalen in de daaropvolgende maanden;
  • Aan de hand van verschillende maatregelen wordt het SWT (Stelsel van Werkloosheid met bedrijfsToeslag – het vroegere brugpensioen) verstrengd;
  • We vinden het ook een goede zaak dat er onderzocht zal worden of het aantal overuren dat recht geeft op belastingverminderingen, kan worden uitgebreid van 130 tot 184 uur voor knelpuntberoepen. Maar we hopen dat het niet blijft bij onderzoeken alleen;
  • Dat de federale overheid ook haar steentje zal bijdragen om de interregionale mobiliteit te versterken, kan zeker voor West-Vlaanderen het verschil uitmaken om de vacatures in te vullen;
  • We zijn absolute voorstander om werkzoekenden en inactieven te stimuleren tot het volgen van opleidingen waardoor ze een knelpuntberoep kunnen invullen. Uit cijfers blijkt dat we in onze provincie momenteel het meest nood hebben aan bouwvakkers, technici, metaalarbeiders en verkopers.

De arbeidsdeal moet wel nog worden aangevuld met een aantal Vlaamse voorstellen. Belangrijk daarbij zijn: het oplossen van de cumul tussen werkloosheidsuitkeringen en activeringsvergoedingen en het schrappen van de aangepaste en passieve beschikbaarheid. “Als we iedereen aan de slag willen, dan moet de federale overheid ook deze kortsluitingen met het Vlaams activeringsbeleid oplossen,” aldus Bert Mons.

“Werk is niet af”

Voka vraagt de federale regering om nu zo snel mogelijk de beslissingen om te zetten in concrete wetten en regelgeving. De komende weken moet de arbeidsdeal concreet worden voor de ondernemingen en de werknemers. De precieze implicaties van veel maatregelen zijn immers nog onduidelijk. Vanuit de West-Vlaamse ondernemingen zullen we alvast meewerken om de arbeidsdeal ook op de werkvloer te laten slagen.

Hoewel de arbeidsdeal een goede stimulans kan zijn voor de arbeidsmarkt, is het werk zeker nog niet af. “We moeten er ook over waken dat een te genereuze uitstapregeling voor zware beroepen de vooruitgang van de arbeidsdeal niet zou uitwissen”, aldus nog Bert Mons. “Daarnaast blijven er nog heel belangrijke dossiers op de tafel liggen. Zo blijven de grondige sanering van onze overheidsfinanciën en een begroting in evenwicht cruciaal.”

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag