Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Arbeidsdeal eindelijk gepubliceerd: tijd voor actie

Arbeidsdeal eindelijk gepubliceerd: tijd voor actie

  • 10/11/2022

Na een lange dracht is de federale arbeidsdeal eindelijk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 november. 

Duidelijk is dat de arbeidsdeal de arbeidsorganisatie allerminst versoepelt, wel integendeel. Regeldrift zadelt de personeelsdiensten en HR-afdelingen van onze ondernemingen met heel wat extra werk op. De sectorale sociale partners kunnen eventueel voor verlichting zorgen al blijft dat op dit ogenblik onzeker welke initiatieven deze zullen nemen.

Hierbij een korte toelichting hoe dringend bij welke maatregel eventueel actie op ondernemingsniveau is vereist. 

Voor alle ondernemingen 

Arbeidsorganisatie

1. Optrekken verwittigingstermijn

Wat?

Optrekken verwittigingstermijn mbt gewijzigd uurrooster met 2 dagen tot 7 dagen (bij tewerkstelling deeltijdse werknemers met variabel uurrooster) – sectorale afwijking mogelijk.

Wanneer?

Binnen 9 maand vanaf inwerkingtreding, zijnde 20/11/2022, dus tegen 20/08/2023.

Actie?

Wijziging arbeidsreglement als termijn momenteel minder dan 7 dagen tenzij sectorale afwijking.

2. Vierdagenweek

Wat?

Overstap naar voltijdse vierdagenweek, voor hernieuwbare periode van 6 maand. Mbt de vierdaagse werkweek doet UGent een aanbod aan de bedrijven om gratis de impact van de maatregel bij hen te laten evalueren.

Wanneer?

In werking op 20/11/2022. 

Actie?

In geval van schriftelijk verzoek werknemer: kan door werkgever binnen de maand gemotiveerd worden geweigerd. 
Indien toegestaan, opname in arbeidsreglement en schriftelijke overeenkomst.

3. Wisselend weekregime

Wat?

Wisselend weekregime, voltijdse arbeidsregeling over twee opeenvolgende weken, ene week meer werken en andere week minder werken, voor hernieuwbare periode van 6 maand.

Wanneer?

In werking op 20/11/2022. 

Actie?

In geval van schriftelijk verzoek werknemer: kan door werkgever binnen de maand gemotiveerd worden geweigerd. 
Indien toegestaan, opname in arbeidsreglement en schriftelijke overeenkomst.

Activerend ontslag

1. Transitietrajecten

Wat?

Transitietrajecten, waarbij ontslagen werknemer ter beschikking gesteld van andere werkgever tijdens opzegtermijn.

Wanneer?

In werking op 20/11/2022. 

Actie?

Op vrijwillige basis.

2. Inzetbaarheid bevorderende maatregelen

Wat?

In geval van opzeg van 30 weken inzetbaarheidsbevorderende maatregelen gefinancierd door RVA.

Wanneer?

In werking vanaf 1/1/2023 voor ontslagen vanaf die datum.

Actie?

Bij opzegtermijn, recht om afwezig te zijn met het behoud loon. 
Bij opzegvergoeding dient werknemer zich beschikbaar te houden en dit voor het volgen van inzetbaarheidsbevorderende maatregelen.

Voor ondernemingen vanaf 20 werknemers

Deconnectie

Wat?

Modaliteiten recht op deconnectie.

Wanneer?

In werking vanaf 20/11/2022.

Actie?

Ondernemingscao (of in arbeidsreglement) uiterlijk op 1/4/2023, tenzij NAR- of sector-cao.

Vorming

1. Opleidingsplan

Wat?

Opleidingsplan opstellen voor werknemers.

Wanneer?

In werking op 1/9/2022.

Actie?

Jaarlijks vóór 31/3 (en voorafgaand advies OR,VA of personeel tegen uiterlijk 15/3).

2. Individueel opleidingsrecht

Wat?

Individueel opleidingsrecht van 4 dagen per jaar voor voltijdse werknemers.

Wanneer?

In werking op 10/11/2022.

Actie?

Vanaf 1/1/2023 tenzij andersluidende sector-cao (minimum 2 dagen) neergelegd tegen uiterlijk 30/9/2023.

Contactpersoon

Gianni Duvillier

Senior Adviseur Werk en Sociale zekerheid

imu - vzw - dieteren