Skip to main content
  • Nieuws
  • APZI en Voka West-Vlaanderen sluiten een verregaand alliantie-akkoord

APZI en Voka West-Vlaanderen sluiten een verregaand alliantie-akkoord

  • 01/04/2019

APZI (de vereniging van de private havenondernemingen in Zeebrugge) en Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen hebben een verregaande samenwerkingsovereenkomst gesloten. Beide organisaties werkten reeds samen op vlak van belangenbehartiging, maar nu wordt nog een stap verder gezet. Vanaf vandaag zullen beide verenigingen met 1 stem en als 1 organisatie, namelijk “APZI-Voka West-Vlaanderen”, naar buiten treden en zo de belangen van de Zeebrugse havenbedrijven met verve verdedigen.

Reeds in 2011 werd een eerste vorm van samenwerking afgesloten, die in 2014 geconcretiseerd werd met de oprichting van de ‘havencel West-Vlaanderen’. Via de havencel zorgden APZI en Voka West-Vlaanderen voor een gezamenlijke belangenbehartiging voor de bedrijven in Zeebrugge.

Voorzitter van APZI vzw Marc Adriansens is opgetogen met dit akkoord. “Naast de belangenbehartiging zal Apzi-Voka West-Vlaanderen eveneens een performante dienstverlening ontwikkelen die specifiek gericht is op de gemeenschap van de havenbedrijven in Zeebrugge (opleidingen, netwerkactiviteiten, informatiesessies, enz). Voor al onze gemeenschappelijke activiteiten zullen we een uniforme communicatie uitwerken.”

Ook Lieven Danneels, voorzitter van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vzw, is erg tevreden met de versterkte samenwerking. “Met deze overeenkomst integreren we de werking van beide organisaties, waardoor we een betere dienstverlening zullen kunnen aanbieden aan de bedrijven in Zeebrugge.”

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag