Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • “Apothekers spelen belangrijke rol in sensibilisering, preventie en screening”

“Apothekers spelen belangrijke rol in sensibilisering, preventie en screening”

  • 07/07/2022

Op woensdag 28 september organiseert Voka Health Community haar jaarlijks congres “Meer waarde - Integraal en preventief samenwerken”, met als centrale thema "financiering en betaalbaarheid en van onze gezondheidszorg". Er wordt ingegaan op de vraag hoe we het systeem gefinancierd blijven krijgen én betaalbaar houden, en dat vanuit het perspectief van de gebruiker én de zorgondernemer. In de aanloop naar het congres interviewen we alvast verschillende toekomstdenkers, die hun visie geven op het onderwerp. Deze week aan het woord: Hilde Deneyer, algemeen directeur van het Vlaams Apothekersnetwerk.

Hilde Deneyer is apotheker van opleiding en heeft samen met haar echtgenoot een apotheek in Overijse. Het grootste deel van haar tijd gaat echter naar haar functie als directeur van het Vlaams Apothekersnetwerk, dat fungeert als aanspreekpunt en spreekbuis van de apotheker voor de Vlaamse overheid en alle organisaties betrokken bij de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen. De organisatie werkt nauw samen met de Apothekersbond, die de contacten onderhoudt met het federale niveau.

“De kerntaak van een apotheker is natuurlijk het correct afleveren van medicatie en het begeleiden van de patiënt rond goed medicatiegebruik.”, legt Hilde uit. “Daartoe hebben we in het begin van de vorige legislatuur het concept ‘huisapotheker’ onderhandeld met minister De Block. Ruim 1,2 miljoen Belgen maken intussen gebruik van die dienstverlening. Daarnaast maken we in Vlaanderen een speerpunt van de bijkomende rol van de apotheker in het kader van sensibilisering, preventie en screening.”

Gezondheidswinst boeken

De Vlaamse apothekers zijn er immers van overtuigd dat er via preventie nog heel wat gezondheidswinst te boeken is, wat dan weer een invloed heeft op de uitgaven voor gezondheidszorg. Daarom zetten ze elk jaar een campagne op. Vorig jaar draaide die rond rookstop, dit jaar rond de preventie van huidkanker. “Aan de campagnes in onze apotheken koppelen we codes die geregistreerd worden, om achteraf te analyseren wat de acties hebben opgebracht. De dataverwerking loopt over een volledig jaar, in samenwerking met een academische instelling. Zo willen we de overheid concrete data voorleggen om aan te tonen dat we via preventie heel wat gezondheidswinst kunnen realiseren.”

Ook op het vlak van welzijn zetten de apothekers in op preventie. Er is een samenwerking met het CAW om mensen met een psychologische of psychosociale nood door te verwijzen. Dit jaar werd in een samenwerking met VLESP gestart rond de preventie van suïcide, in het kader van het Vlaams suïcideplan. “Met die initiatieven willen we samen met andere stakeholders en de Vlaamse overheid creatief meedenken over een betaalbare gezondheidszorg”, vertelt Hilde.
 

“We pleiten voor een politiek debat over gemengde financiering op het niveau van de sector en voor gemengde financieringsvormen met afspraken tussen de entiteiten op federaal niveau en de regio's."

Hilde Deneyer (Vlaams Apothekersnetwerk)

Capuccinomodel

De ingewikkelde en versnipperde organisatie van de gezondheidszorg in ons land, is echter een belangrijk obstakel om het potentieel van apothekers volop te ontginnen, vindt Hilde. “Preventie is een Vlaamse bevoegdheid, terwijl de gezondheidswinst ervan gerealiseerd wordt op het federale niveau. Dat is een moeilijke kwestie. We willen dan ook een politiek en maatschappelijk debat opstarten om na te denken over andere vormen van financiering, naar analogie met de oefeningen die al lopen voor de ziekenhuizen en de huisartsen.”

Ze haalt daarvoor het capuccinomodel aan. “Laat ons een model exploreren met een basishonorarium voor farmaceutische zorg, een stukje marge gelinkt aan de prijs van het product, en daarbovenop een forfaitair bedrag voor bepaalde gezondheidsdoelstellingen waarop we ons inschrijven. We pleiten dan ook voor een politiek debat over gemengde financiering op het niveau van de sector en voor gemengde financieringsvormen met afspraken tussen de entiteiten op federaal niveau en de regio’s.”

Ontdek hier de visie van onze andere toekomstdenkers.