Skip to main content
Map
 • Nieuws
 • Antidiscriminatie via zelfregulering: ja, maar ...

Antidiscriminatie via zelfregulering: ja, maar ...

 • 01/12/2020

Er is een nieuw kader voor zelfregulering op sectoraal niveau in de maak. Voka kan deze onderschrijven want ze komt tegemoet aan een economische en maatschappelijke nood. Maar de uitwerking vraagt tijd en overleg om methodiek en verwachtingen helder te krijgen. Er zijn vier grote bekommernissen.

Op 10 juni keurde het Vlaamse parlement een resolutie goed over de bestrijding van discriminatie en racisme in de samenleving. De resolutie wil discriminatie op de arbeidsmarkt bestrijden op sectoraal niveau via de tweejaarlijks op te maken sectorconvenanten.

Dit zal gebeuren door:

 • het uitwerken van een onafhankelijk en academisch monitoringssysteem dat discriminatie op een geaggregeerd niveau in kaart brengt;
 • het sensibiliseren, informeren en begeleiden van werkgevers en medewerkers;
 • en tot slot het verkennen, uitwerken en erkennen van systemen van zelfregulering en zelfcontroles

Monitoringssysteem

Er werd intussen in het najaar een academisch monitoringssysteem uitgewerkt dat beschrijft hoe via correspondentie-experimenten discriminatie kan worden opgespoord. In essentie is de methode drieledig: 1) nulmeting, 2) sensibiliseren en begeleiden gevolgd door een 3) nieuwe meting.

De methode van nul- en opvolgmeting, vertrekt van reële bestaande vacatures waarnaar fictieve sollicitatiebrieven worden gestuurd. Deze wijken beperkt af van elkaar op vlak van leeftijd, geslacht, afkomst… Op geaggregeerde wijze laat dit zien welke groepen systematisch meer of minder kans hebben te worden uitgenodigd.

Het biedt een nulmeting aan de sectoren die hiermee aan de slag moeten richting sensibilisering, informering en begeleiding van hun werkgevers en werknemers. De impact ervan moet later zichtbaar zijn in een opvolgmeting. 
 

Discriminatie bestrijden wordt volop bijgetreden door Voka, maar er blijven diverse elementen die verdere uitklaring behoeven.

Sonja Teughels

Het bestrijden van discriminatie wordt volop bijgetreden door Voka, alsook de inzet van zelfregulering. De methode van correspondentie-experimenten kan werken maar er blijven diverse elementen die verdere uitklaring behoeven.

De voornaamste bekommernissen zijn de volgende: 

 • Het doel is sensibiliseren, niet straffen. Dat wil zeggen dat dergelijke experimenten met valse sollicitaties nooit het doel kunnen hebben om ondernemingen te ‘pakken’. Dat maakt het opzet van het experiment en het afschermen van de identiteit van de geteste bedrijven, des te relevanter. Alle betrokken partijen (sectorale werkgevers én vakbonden) moeten daarvan overtuigd zijn. Het geaggregeerde resultaat is een startpunt voor verdere actie, niet het opsporen van de boosdoeners. 
 • De tijd is er nu niet naar. Te veel ondernemingen zitten de eerstkomende maanden nog in overlevingsmodus via de vele steunmaatregelen. Nu op een drafje dergelijke meting uitvoeren, zal ongetwijfeld resultaten opleveren die gekleurd en geïmpacteerd zijn door corona. 
 • Juist begrip van de resultaten. De nulmetingen zullen wellicht bepaalde verschillen in kans op uitnodiging van de betrokken (fictieve) sollicitant bloot leggen. Ongetwijfeld zal men significante verschillen vaststellen maar zijn ze ook relevant? Hoeveel verschil zijn we bereid te aanvaarden? Geen of enkele procenten? Het risico bestaat dat na de meting, er een discussie losbarst over norm en graad van verschil in wat we vaststellen terwijl het zou moeten gaan om zelfregulering in de vorm van sensibilisering en begeleiding. 
 • Naar de juiste aanpak qua begeleiding en sensibilisering. Het belang van de thematiek en de economische noodzaak om in te zetten op alle talenten (ook in het licht van de toekomstige krapte) is stilaan verworven. Wat meer moet er gebeuren? Een zoveelste campagne is niet aan de orde. Wel denken we dat dat een doorgedreven dialoog over rekruteringsvereisten maar ook interne doorgroeimogelijkheden onontbeerlijk is. Het is de actie op het terrein waarop het beleid en stakeholders ons moeten afrekenen. Hierin kan Voka met haar project WELT 2.0 dat wil inzetten op inclusieve ondernemingen, zeker een bijdrage leveren, aanvullend op het werk van sectoren. 
   

Contactpersoon

Sonja Teughels

Senior Adviseur Arbeidsmarkt

imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel
imu - vzw - obd
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel