Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Ann Caluwaerts over investeren in opleiding

Ann Caluwaerts over investeren in opleiding

  • 27/08/2020

Telenet zoekt elke dag opnieuw tientallen digitale en technische profielen. Geen sinecure met amper 2% van de jongeren die afstuderen in een technische of technologische richting. Maar Telenet kijkt vooruit: de komende jaren gaat het 4 miljoen euro investeren in een Academy for Digital & Data Talent. “Hiermee willen we niet alleen de employability van de eigen werknemers verhogen, maar ook nieuw talent aantrekken”, zegt EVP People, Brand &  Corporate Affairs  Ann Caluwaerts. Zij heeft ook haar mening klaar over STEM- en digitaal onderwijs.

Ann Caluwaerts ziet rondom zich veel bedrijven die een digitale transformatie doormaken. “En die hebben allemaal dezelfde profielen nodig, maar het aanbod in België volgt niet. Als je kijkt naar de Europese DESI-index, dan zie je dat in België gemiddeld een pak minder afgestudeerden zijn uit STEM-richtingen dan in andere Europese landen. We spreken over 1,9% versus 3,6%. We hebben nog een lange weg te gaan.”

Ligt de verantwoordelijkheid bij het onderwijs?

“Er zijn in het onderwijs al belangrijke stappen genomen, met heel het programma rond STEM-richtingen, een nieuwe invulling van de eindtermen met onder meer extra aandacht voor digitale vaardigheden, de introductie van duaal leren, … Maar we moeten nog verder gaan. Ook in de niet-STEM richtingen moet aandacht gaan naar digitale skills.”

Ook in de niet-STEM richtingen moet aandacht gaan naar digitale skills.

Ann Caluwaerts

“We denken dat elke jongere kan goochelen met zijn smartphone, maar dat is niet zo. Ze missen soms een aantal digitale basisvaardigheden: hoe je iets opzoekt op internet, hoe je zaken op het internet kritisch moet bekijken, hoe je een banking app gebruikt. Maar even goed probleemoplossend denken, creatief zijn, goed kunnen samenwerken, … ook dat zijn digitale basisvaardigheden. Dat zijn stuk voor stuk zaken die standaard op school aangeleerd zouden moeten worden, net zoals je daar leert lezen, rekenen en tekenen. En vroeg genoeg: in de basisschool moeten jongeren al warm gemaakt worden voor de STEM-richtingen.”

“Daarnaast moet er blijvend aandacht gaan naar de STEM-richtingen. STEM-leerkracht blijft een knelpuntberoep, dat moeten we aanpakken. En er moet meer geïnvesteerd worden in de technische en IT-infrastructuur van scholen.”

Telenet heeft zelf een aantal jaren geleden al het heft in handen genomen door de oprichting van CoderDojo te steunen, een initiatief dat kinderen buitenschools leer coderen. Een groot succes…

“Dat klopt. Maar toch zou het nog beter zijn om ‘coderen’ ook binnen de scholen aan te bieden. Want buiten de school bereik je vaak enkel de kinderen die beschikken over de juiste tools en waarvan de ouders beseffen hoe belangrijk dat is. Binnen de school bereik je iedereen.”

Door de coronacrisis zijn heel wat leerlingen versneld ‘geconfronteerd’ geweest met ‘digitaal onderwijs’. Denk je dat dit een boost gaat geven aan de aandacht voor digitale skills en digitaal onderwijs?

“De digitale leertools waar iedereen mee te maken kreeg, bieden enorme mogelijkheden. Maar ze moeten dan wel op de juiste manier ingezet worden. Ik zag tijdens de lockdown veel goede dingen maar ook een paar zaken die vragen oproepen. Ten eerste: digitaal onderwijs moet verder gaan dan enkel ‘een les online zetten’. Je moet gebruik maken van de digitale technologie om individuele leertrajecten voor leerlingen uit te stippelen: met extra verdieping voor wie helemaal mee is en basisoefeningen voor wie extra ondersteuning nodig heeft. Maar dat vraagt een iets andere manier van denken bij leerkrachten en scholen dan het klassieke klassikaal denken.”

“Ten tweede denk ik dat we moeten oppassen dat we door digitaal afstandsonderwijs structureel in te passen in het lesgeven, we de kloof tussen zij die toegang hebben tot digitale tools en zij die dat niet hebben, niet vergroten. Er moet dus niet enkel gezorgd worden dat de infrastructuur op school in orde is, maar ook bij de jongeren thuis. Tijdens de coronacrisis stelden wij onze wifi gratis open voor leerlingen die thuis geen wifi hebben. We zijn toch geschrokken dat er meer dan 30.000 vouchers aangevraagd werden. Dat is gigantisch.”

Jullie investeren ook behoorlijk veel geld in jullie Academy for Digital & Data Talent. Wat wil je daarmee bereiken?

“Het doel is drieledig. We starten met onze universitaire partners – KU Leuven, VUB en ULB – uitdagende onderzoeksprojecten op: dat is goed voor onze business, maar is ook een aantrekkelijke uitdaging voor onze eigen medewerkers die hieraan meewerken. Het houdt hen scherp. Daarnaast hebben we trainingsprogramma’s voor het personeel lopen met zowel de universiteiten als met BeCode, een non-profit organisatie. Met die organisatie hebben we bijvoorbeeld een opleiding voor onze medewerkers opgezet  in de programmeertaal Python. We investering in opleiding omdat we vinden dat we als bedrijf de verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat onze werknemers blijvend de juiste competenties hebben en daardoor op lange termijn ‘employable’ blijven op de arbeidsmarkt. En het derde doel is rekrutering. Want als je via de normale rekruteringskanalen onvoldoende mensen vindt, dan moet je creatieve manieren zoeken. Dankzij onze R&D-projecten hopen we studenten warm te maken om voor Telenet te kiezen. Je kan de Academy zien als ons toekomstplan: want investeren in mensen en opleiding, is investeren in de toekomst.”