Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Ambitie van Gent in gevaar door stug mobiliteitsbeleid

Ambitie van Gent in gevaar door stug mobiliteitsbeleid

  • 07/06/2024

Een eenzijdige mobiliteitsvisie van het stadsbestuur hindert de economische ontwikkeling in Gent. Zo prijst de website van de stad Gent The Loop aan als een gemakkelijk bereikbare locatie, ongeacht of je voor duurzaam vervoer of de auto kiest. De werkelijkheid is echter anders. Het gebied kampt met talloze mobiliteitsproblemen: bedrijven hebben te maken met strikte parkeernormen en de publieke parking blijft grotendeels ongebruikt vanwege het hoge dagtarief en de beperkte flexibiliteit. Daarnaast zijn er op The Loop geen volwaardige alternatieven: goed openbaar vervoer ontbreekt en er is geen veilig en goed uitgerust netwerk van fietspaden. Ondanks smeekbeden van Voka Oost-Vlaanderen en talloze bedrijven voor oplossingen, blijft het Gentse stadsbestuur doof voor hun noodkreet en klampt zich vast aan een verstikkende mobiliteitsvisie. 

The Loop in Gent zit in de lift met nieuwe ontwikkelingen die als paddenstoelen uit de grond schieten. Het uiterst gunstig gelegen gebied, pal naast de E40/R4 en in de achtertuin van station Gent-Sint-Pieters gonst van de innovatie en bedrijvigheid. Helaas gaat men ook hier – net zoals op het volledige Gentse grondgebied - gebukt onder een strak mobiliteitskorset.

Zo wordt een strikte parkeernorm gehanteerd voor nieuwe ontwikkelingen, gebaseerd op de eigenaardige redenering dat parkeerplaatsen autogebruik zullen aanmoedigen. Ook de grote, publieke parkeergelegenheid in het gebied blijft onderbenut vanwege het hoge dagtarief (12 euro!) en de rigide betalingsstructuur. Het dagtarief geldt immers voor iedereen, ook voor bezoekers die slechts kortstondig een meeting bijwonen of er komen lunchen. Iemand die doorheen de dag buiten en opnieuw binnen rijdt, passeert bovendien tweemaal aan de betaalautomaat.

Nele Van Damme, co-ceo van Upgrade Estate: “Het is met grote bezorgdheid dat we constateren hoe de stad herhaaldelijk tekortschiet in het adequaat reageren op de noden vanuit de praktijk. De huidige impasse waarin elke vorm van samenwerking tussen ondernemers en de overheid, met betrekking tot het parkeerbeleid op The Loop, onmogelijk lijkt te zijn, wekt ernstige zorgen. De opeenstapeling van problemen, waaronder gebrekkige infrastructuur, een schrijnend tekort aan adequaat openbaar vervoer en een lokale overheid die schijnbaar niet vatbaar is voor rede, brengt tevens het risico met zich mee van levensgevaarlijke verkeerssituaties. Het is hoog tijd voor een daadkrachtig en doeltreffend optreden van de stad om deze urgente problemen op te lossen en de situatie te verbeteren.”
 

The Loop: meer dan 20 jaar mobiliteitsellende

Het is merkwaardig dat parkeren voor automobilisten zo moeilijk wordt gemaakt op een locatie vlakbij de grote Europese snelwegen E40 en E17, waar dagelijks tienduizenden auto’s passeren. The Loop heeft bovendien een heel slechte bereikbaarheid voor alternatieve vervoersmodi. Op The Loop ontbreken veilige fietsverbindingen en oversteekplaatsen. De tunnels voor voetgangers en fietsers lopen onder bij regenweer, zijn slecht verlicht en verkeren in erbarmelijke staat. Station Gent-Sint-Pieters ligt op slechts anderhalve kilometer, maar is momenteel onbereikbaar met het openbaar vervoer door het ontbreken van een efficiënte en comfortabele verbinding.

Al meer dan 20 jaar heerst er mobiliteitsellende op The Loop, waarbij de verantwoordelijkheid telkens bij de bedrijven wordt gelegd. Onterecht want er gebeurden al heel wat inspanningen om duurzaam woon-werkverkeer te promoten, maar efficiëntie en pragmatiek is ook noodzakelijk. Bovendien worden veel werknemers aangetrokken die verder wonen (1 op 3 werknemers reist langer dan 40 minuten) en kunnen nine-to-five jobs niet als standaard gezien worden bij groeibedrijven. Ten slotte mogen we ook van een overheid meer verwachten dan jarenlange aanslepende procedures (RUP) en ambitienota’s die dreigen dode letter te blijven.

Hilde Schuddinck, gedelegeerd bestuurder van Voka Oost-Vlaanderen: "Ondanks onze roep om verandering lijken onze stemmen verloren te gaan op het Gentse stadhuis. The Loop, eens beloftevol, is nu al meer dan twee decennia een mobiliteitsramp. We hebben talloze keren vergaderd, we hebben oplossingen voorgesteld, maar het lijkt alsof we tegen een muur praten. Zolang randvoorwaarden onvoldoende zijn, moet betaalbaar en flexibel parkeren mogelijk zijn voor wie er enkel met de auto kan geraken. De eenzijdige mobiliteitskijk is verstikkend en beperkt de kansen op een ambitieuze ontwikkeling van de Gentse regio. "
 

Contactpersoon

Simon Lefèvre

Belangenbehartiging - Haven - Persverantwoordelijke

OV - Festival van Vlaanderen