Skip to main content
  • Nieuws
  • Alle zeilen bij voor toekomstgericht onderwijs

Alle zeilen bij voor toekomstgericht onderwijs

  • 06/09/2017

Wie het onderwijs een beetje volgt, kent het ongetwijfeld: de tegenstelling tussen de traagheid van het onderwijsbeleid en de innovatie op het terrein. Een gigantische vloot die niet zomaar van richting verandert versus een aantal dappere schepen die hun eigen koers varen. Om zoveel mogelijk leerlingen met de juiste competenties naar de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs te sturen, hebben we beiden nodig. Innovatieve scholen én een dynamisch beleidskader dat vernieuwing stimuleert.

Het pedagogisch project van het onderwijsnet mag innovatie bij de scholen niet in de weg staan.

  • Het event Voka Rentree op 11 september staat volledig in het teken van onderwijs.
  • Heel wat scholen experimenteren al met digitalisering en innovatie.
  • Hervormingen zijn nodig om nog verdere innovatie van scholen te faciliteren.

 

Er zijn immers vacatures in overvloed, maar het lukt onze bedrijven niet om ze in te vullen. Voka biedt op 11 september alvast de nodige inspiratie voor een ambitieuze onderwijsvisie voor de toekomst. De jaarlijkse Voka Rentree, het startschot voor het nieuwe politiek jaar, staat dan immers volledig in het teken van onderwijs.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar is de tegenstelling tussen traagheid en innovatie alweer prominent aanwezig. Innovatie bij de vele schoolbesturen, leraren en directies die niet wachten op het beleid, maar zelf enthousiast aan de slag gaan. Ook dit jaar zijn er voorbeelden genoeg van scholen die geloven in digitalisering, afstappen van jaarklassen, inzetten op interdisciplinariteit en projectwerk en samenwerken met de lokale gemeenschap. Zij bewijzen dat je niet hoeft te wachten op een onderwijsmatrix of nieuwe eindtermen, maar dat er al veel mogelijk is binnen de bestaande regelgeving. Echte innovatie komt, ook in het onderwijs, vaak van onderuit.

Traagheid heeft vaak te maken met behoudsgezinde onderwijsverstrekkers en vakbonden die huiveren voor snelle hervormingen en die nodeloos dossiers aan elkaar koppelen. Het vertragend effect hiervan wordt bovendien versterkt door tegengestelde visies binnen de Vlaamse regering. Toch zijn hervormingen essentieel om verdere innovatie bij scholen te faciliteren. Terecht zegt de minister dat ze daarom verdergaat met de hervorming van het secundair onderwijs zonder te wachten op de nieuwe eindtermen. Gedragenheid is immers goed, maar niet ten koste van alles. Diezelfde garantie is nodig voor duaal leren. Ook in dit dossier mogen de bezorgdheden van de sociale onderwijspartners niet verlammend werken. Een decreet dat in werking treedt op 1 september 2018 blijft noodzakelijk.

Het pedagogisch project van het onderwijsnet of de koepel mag innovatie bij de scholen niet in de weg staan. Ook de overheid kan nog veel belemmeringen wegnemen en moet niet alles decretaal vast betonneren. Daarnaast moeten onderwijsverstrekkers en overheid komaf maken met de traagheid binnen onderwijs en een nieuwe wind laten waaien. De termijn van de legislatuur wordt steeds korter en het is tijd om de conceptnota’s om te zetten in decreten. Dat geldt voor duaal leren, maar ook voor de lerarenopleiding, het lerarenloopbaanpact en de bestuurlijke schaalvergroting. Sterke hervormingen in deze dossiers kunnen de volledige vloot van koers doen veranderen, op weg naar de toekomst.

 

Jonas De Raeve, Junior Adviseur Onderwijs - jonas.deraeve@voka.be - 0473 76 65 07

Contactpersoon

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd