Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Alfaport Voka bespreekt hervorming verspreid spoorvervoer met minister Georges Gilkinet

Alfaport Voka bespreekt hervorming verspreid spoorvervoer met minister Georges Gilkinet

  • 20/10/2022

Alfaport Voka en Port of Antwerp Bruges bespraken op 13 oktober de toekomstplannen van het verspreid spoorvervoer met federaal minister van mobiliteit en vice-premier Georges Gilkinet.

In lijn met de spoorvisie 2030 die eerder binnen Railport (met Alfaport Voka als stichtend lid) werd uitgewerkt, bepleitte Alfaport Voka er een echte neutrale dienstverlening op het hervormingsstation Antwerpen Noord én een inhaalbeweging inzake digitalisering en data-deling voor het verspreid spoorvervoer. De minister ondersteunde die prioriteiten die ook deel uitmaken van zijn spoorplan 2030. Alfaport Voka bepleitte deze punten ook tijdens een gesprek met de top van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit. Intussen bevestigde minister Gilkinet dat er in 2023 effectief 15 mio euro subsidies uitgereikt zullen worden, en dat er een neutrale uitbating komt van Antwerpen-Noord. Dit moet toelaten om Antwerpen Noord op zijn volle capaciteit te gebruiken én andere spooroperatoren over de brug halen om dit vormingsstation te gebruiken. Alfaport Voka en Railport blijven de voorwaarden en timing hiervan van nabij opvolgen. 
 

imu - vzw - dieteren
LI - RECORE
AW_Welt_6stappenplan
Proximus