Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Alfaport bekomt verder uitstel toepassing BTW circulaire

Alfaport bekomt verder uitstel toepassing BTW circulaire

  • 16/03/2022

Op vraag van Alfaport Voka heeft het kabinet van de minister van financiën en de btw-administratie bijkomend uitstel verleend wat betreft de toepassing van de btw-circulaire 2021/C/96.

 

Met deze circulaire brengt België het EU-arrest in de zaak C-288/16 (L.C-arrest) tot uitvoering en wordt de btw-vrijstelling op vervoerdiensten gerelateerd aan uitvoer die in onderaanneming worden verricht,  beperkt. Het eerder uitstel, dat werd toegestaan tot 1 april wordt nu opnieuw op vraag van Alfaport Voka verlengd tot 1 september 2022. Op de website van FisconetPlus werd op 15 maart een tweede addendum gepubliceerd op de circulaire 2021/C/96   https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/a…

Verder heeft Alfaport Voka met een nota gericht aan het kabinet van minister Van Peteghem gewezen op de negatieve impact van dit arrest op de activiteiten van de logistieke dienstverleners actief in Belgische zee-en luchthavens. Ook het feit dat niet alle lidstaten het arrest toepassen of er een verschillende interpretatie aan geven zorgt voor een ongelijk speelveld  voor de sector.   Alfaport Voka pleit dan ook voor een uniforme toepassing van het arrest in alle lidstaten.  

Verder vraagt Alfaport Voka ook om de regel inzake “use & enjoyment” die eind 2017 in de Belgische btw-wetgeving werd voorzien terug te draaien. Deze regel houdt in dat een nationaal transport dat wordt verricht voor een niet in de EU gevestigde opdrachtgever dient belast te worden met Belgische btw. Ook deze regel werkt concurrentieverstorend met onze buurlanden en versterkt de negatieve impact van het L.C-arrest.  

De administratie zal in de loop van de komende maanden nog verder overleg plegen met de sector om een aantal zaken verder te verduidelijken. 

Contactpersoon

Jan Van Wesemael

Senior Advisor Customs & Compliance Alfaport Voka